effektfuld ledelse® - ledertræning og medarbejderudvikling

effektfuld ledelse® er et praksisorienteret ledertræningsforløb målrettet ledere, direktører og ledergrupper. Forløbet fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for 3 områder: Personligt lederskab, personaleledelse og ledelses-strategier. effektfuld ledelse® foregår i din virksomhed
– udgangspunktet er dig og din ledelsespraksis.

effektfuld jobliv® - talentudvikling og medarbejderudvikling

effektfuld jobliv® er et praksisorienteret medarbejderudviklingsforløb målrettet nøglemedarbejdere, projektledere og teamledere. Forløbet fokuserer på din personlige udvikling og giver dig viden og værktøjer inden for bl.a. personligt lederskab, samarbejde og kommuni-kation. effektfuld jobliv® foregår i din virksomhed
– udgangspunktet er dig og dit jobliv.

”effektfuld ledelse® har bidraget til at skabe en større forståelse for og handlekraft i forhold til de
forandringer, der sker. Det betyder, at vores ledere nu er bedre rustet til at håndtere fremtiden og de
udfordringer, som omverdenen byder os på.”
- Anne-Mette Novrup, Manager, Human Resources, FMC/Cheminova