effektfuld ledelse®

effektfuld ledelse® - ledertræning og lederudvikling

Lederens rolle er en mangesidet størrelse: Lederen skal kunne gå foran – og kunne holde sig i baggrunden. Kunne planlægge sin tid effektivt – men være fleksibel. Lederen skal også kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere – og holde en konstruktiv afstand. Udfordringerne er mange og kræver kompetent ledelse.

Ledelse i praksis

effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for 3 områder:  Personligt lederskab, personaleledelse og ledelsesstrategier.

effektfuld ledelse model

Nedenfor er indholdet i hver sparring specificeret:

Sparring 1: Min vision for ledelse

 • Mit ledelsesfundament
 • Mine idealer og værdier
 • Ledelsesvision og mål

Sparrring 2: Min ledelsesstil

 • Hvad er god ledelse?
 • Personprofil og lederroller
 • Udvikling af lederroller

Sparring 3: Personlig ledelse

 • Effektfuld kommunikation
 • Personlig effektivitet
 • Personlig stresshåndtering

Sparring 4: Personaleledelse

 • Motivation af medarbejdere
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering og forebyggelse af stressede medarbejdere

Sparring 5: Midtvejsevaluering

 • Ledelsesresultater
 • Ledelsesevaluering
 • Ledelsesperspektivet

Sparring 6: Forandringsledelse

 • Reaktioner på forandringer
 • Ledelse af forandringer
 • Coaching som værktøj

Sparring 7: Ledelse af team

 • Opbygning og udvikling af team
 • High Performance Team
 • Teamledelse

Sparring 8:Ledelsesstrategier

 • Kompetencestrategier
 • Strategiudvikling
 • Effektfuld ledelse

Sådan foregår forløbet

Forløbet strækker sig over et år og består af 16 sparringer. Du kan vælge, at 8 sparringer foregår i din egen virksomhed og 8 foregår online, eller du kan vælge at alle spar