effektfuld ledelse®

effektfuld ledelse® - ledertræning og lederudvikling

Lederens rolle er en mangesidet størrelse: Lederen skal kunne gå foran – og kunne holde sig i baggrunden. Kunne planlægge sin tid effektivt – men være fleksibel. Lederen skal også kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere – og holde en konstruktiv afstand. Udfordringerne er mange og kræver kompetent ledelse.

Ledelse i praksis

effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for 3 områder:  Personligt lederskab, personaleledelse og ledelsesstrategier.

effektfuld ledelse model

Nedenfor er indholdet i hver sparring specificeret:

Sparring 1: Min vision for ledelse

 • Mit ledelsesfundament
 • Mine idealer og værdier
 • Ledelsesvision og mål

Sparrring 2: Min ledelsesstil

 • Hvad er god ledelse?
 • Personprofil og lederroller
 • Udvikling af lederroller

Sparring 3: Personlig ledelse

 • Effektfuld kommunikation
 • Personlig effektivitet
 • Personlig stresshåndtering

Sparring 4: Personaleledelse

 • Motivation af medarbejdere
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering og forebyggelse af stressede medarbejdere

Sparring 5: Midtvejsevaluering

 • Ledelsesresultater
 • Ledelsesevaluering
 • Ledelsesperspektivet

Sparring 6: Forandringsledelse

 • Reaktioner på forandringer
 • Ledelse af forandringer
 • Coaching som værktøj

Sparring 7: Ledelse af team

 • Opbygning og udvikling af team
 • High Performance Team
 • Teamledelse

Sparring 8:Ledelsesstrategier

 • Kompetencestrategier
 • Strategiudvikling
 • Effektfuld ledelse

Sådan foregår forløbet

Forløbet strækker sig over et år og består af 16 sparringer. Du kan vælge, at 8 sparringer foregår i din egen virksomhed og 8 foregår online, eller du kan vælge at alle sparringer foregår online. Hver sparring har et overordnet tema, og indholdet relateres til dine ledelsesmæssige udfordringer.

Til hver sparring forbereder du dig ved hjælp af træningsmateriale. Sideløbende omsætter du din nye viden til praksis – det kalder vi action learning.

Du får tilknyttet en professionel sparringspartner, som står til rådighed gennem hele forløbet.