Om admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far admin has created 93 blog entries.

Tommy Jensen

2021-02-01T18:48:23+01:00

TARGIT

Tommy har tidligere gennemgået medarbejder- og talentudviklingsforløbet effektfuld jobliv®, og i takt med, at Tommy fik mere ledelsesansvar blev effektfuld ledelse® derfor et naturligt næste skridt – noget han som CTO i TARGIT har fået bekræftet.

TOMMY JENSEN

Tommy Jensen, TARGIT

CTO, Director Task Force
Targit

”Ledelse er for mig en kernekompetence, der kræver både forståelse, struktur og kulturel indsigt. effektfuld ledelse® har gennem hele forløbet været meget aktuelt i forhold til de respektive udfordringer, jeg som leder har haft. På den måde er forløbet ikke bare blevet en teoretisk øvelse men i lige så høj grad et uvurderligt praktisk perspektiv på ledelse i fuld øjenhøjde.

Jeg havde i forvejen gode erfaringer med effektfuld jobliv®-forløbet, så effektfuld ledelse® virkede som et naturligt valg for mig.

Jeg har gennem forløbet fået nyt input og perspektiv til ledelsesrollen og de forskellige ledelsesformer. Især dynamikken omkring ledelse som en foranderlig størrelse har været både en øjenåbner og har samtidig både bekræftet en række antagelser og aflivet en række letkøbte fordomme. Det har virkelig været et super godt forløb.

Forløbet får forhåbentlig den overordnede effekt at mit team vil være topmotiveret og produktivt, fordi jeg er blevet opmærksom på en række ledelsesmæssige tilgange til kendte problemstillinger, man som leder, ikke må undervurdere. Ledelse er for mig først og fremmest en fortløbende rejse med dialog i højsædet, og med dette forløb føler jeg vi er kommet rigtigt godt afsted”.

Tommy Jensen2021-02-01T18:48:23+01:00

Tjek dine lederegenskaber

2021-01-23T21:42:24+01:00

Der er mange, der er interesseret i, at du har succes i rollen som leder. Dig selv, fordi du gerne vil udfolde dig i lederrollen. Medarbejderne, fordi de har brug for en, der kan vise vejen frem. Og virksomheden, fordi den har behov for kompetente ledere, der kan lede virksomheden i den rigtige retning.

Checkliste

Som leder har du en central rolle, og derfor er det også vigtigt, at folk omkring dig støtter dig i lederrollen. Men lige så vigtigt er det, at du selv er afklaret med rollen. Hvad står du for? Hvor vil du hen? Og hvordan vil du komme derhen?

Er du på vej i den rigtige retning?
Ved hjælp af nedenstående tjekliste, kan du danne dig et statusbillede af, om du er på vej i den rigtige retning som leder. Svar spontant og som du mener det er – frem for hvordan du ønsker, at det skal være. Spørgsmålene kan du bruge som afsæt for en dialog om hvilke kompetencer, du måske har brug for at udvikle, for at blive endnu bedre i rollen som leder.

Tjekliste
Vurder på en skala fra 1-3 i hvor høj grad du oplever, at du lykkes i rollen som leder indenfor de 3 centrale områder: Personligt lederskab, ledelse af medarbejdere og strategi.

Brug skalaen således:
1 = uenig
2 = hverken eller
3 = enig

Område 1: Personligt lederskab
1.1 Jeg kender mine personlige styrker og svagheder.
1.2 Jeg ved, hvad jeg vil stå for som leder. Dvs. hvad der er mine værdier og idealer.
1.3 Jeg har formuleret en vision for ledelse.
1.4 Jeg er bevidst om min egen lederstil.
1.5 Jeg har et godt overblik over mine opgaver og ansvarsområder.
1.6 Jeg planlægger med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt.
1.7 Jeg har godt styr på min indbakke.
1.8 Jeg sørger for at delegere opgaver til mine medarbejdere, som jeg ikke selv bør løse.
1.9 Jeg føler mig sjældent stresset.

Område 2: Ledelse af medarbejdere
2.1 Mine medarbejdere ved, hvad jeg forventer af dem.
2.2 Medarbejderne ved, hvordan de skal udvikle sig for at klare nuværende og fremtidige krav.
2.3 Jeg ved, hvad der motiverer hver enkelt medarbejder.
2.4 Jeg sørger for, at medarbejderne løbende får feedback på deres præstationer.
2.5 Jeg sikrer, at processer og arbejdsgange er hensigtsmæssige.
2.6 Jeg sikrer, at beslutninger på ledelsesniveau bliver omsat til handling i medarbejdernes hverdag.
2.7 Jeg har kommunikeret mine planer, så medarbejdere ved, hvor fokus er.
2.8 Jeg er god til at håndtere konfliktfyldte situationer.
2.9 Jeg har fokus på, at mine medarbejdere trives på jobbet.
2.10 Jeg er tydelig omkring, at samarbejde er vigtigt.
2.11 Jeg ved hvad der er vigtigt i ledelsesopgaven, når der sker forandringer.
2.12 Coaching er en vigtig del af min måde at være leder på.

Område 3: Ledelsesstrategi
3.1 Jeg kender virksomheden/organisationen, dvs. at jeg har et godt indblik i kunder, konkurrenter, produkter, økonomi, medarbejdere, ledere osv.
3.2 Jeg kender virksomhedens/organisationens mål.
3.3 Jeg ved, hvordan jeg skal bidrage til at realisere virksomhedens/organisationens mål.
3.4 Jeg ved, hvordan mine medarbejdere hver især skal bidrage til at realisere virksomhedens/organisationens mål.

Vil du styrke dine lederkompetencer?
Hvis antallet af områder, hvor du scorer 1, er højt eller der er kerneområder, hvor du synes, at scoren er for lav, er du velkommen til at tage fat i effektfuld a/s. Vi har gennem årene gennemført flere hundrede lederudviklingsforløb, bl.a. med udgangspunkt i effektfuld ledelse®. effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for personligt lederskab, ledelse af medarbejdere og ledelsesstrategier.

Tjek dine lederegenskaber2021-01-23T21:42:24+01:00

2020-08-31T19:36:15+02:00

AKKC logo

Aalborg Kongres og Kultur Center havde behov for at få skabt en fælles retning for AKKC og et tværgående samarbejde i organisationen. Gennem knap et år gennemgik de 6 ledere i lederteamet derfor et udviklingsforløb bestående af dels fælles temadage med fokus på at skabe et mere sammentømret ledelsesteam, og dels individuelle sparringer med fokus på at styrke den enkelte leder i den daglige ledelsesopgave i AKKC.

NIKOLAJ HOLM

Direktør
AKKC

”Vi er blevet et endnu mere sammentømret ledelsesteam, der har stor tillid til hinanden. Det betyder, at vi kan udfordre hinanden og have forskellige synspunkter, men alligevel nå frem til løsninger, som alle comitter sig til. På langt sigt er jeg overbevist om, at forløbet har givet os det, der skal til for at sikre et stærkt fællesskab med en fælles forståelse af vision, retning, mål og midler – ikke kun i ledergruppen, men i hele AKKC”.

LÆS HELE ARTIKLEN

2020-08-31T19:36:15+02:00

AKKC har fået et stærkere ledelsesteam

2020-09-04T13:09:56+02:00

Aalborg Kongres og Kultur Center et af Skandinaviens største kongres- og kulturcentre. Med en hverdag præget af forandringer og kompleksitet havde organisationen brug for et mere sammentømret ledelsesteam, som kunne skabe en fælles retning og et tværgående samarbejde. Derudover var der behov for, at den enkelte leder fik nye ledelsesværktøjer og perspektiver for at blive styrket i den daglige ledelsesopgave.

AKKC logoeffektfuld a/s designede på den baggrund en proces, hvor de 6 ledere i AKKC via en række fælles workshopdage skulle udvikle et ’fælles fodslag’, herunder en fælles forståelse af kerneopgaven og god ledelse i AKKC. Forløbet blev bygget op omkring teamudviklingsværktøjet The Five Behaviors of a Cohesive Team, som b.la. hjælper med at styrke tilliden og relationerne i et team og dermed gøre det mere effektivt i forhold til at skabe resultater.

Lederteamet i AKKC

Lederteamet i AKKC

Sideløbende gennemgik den enkelte leder et individuelt sparringsforløb, som skulle styrke denne i håndteringen af aktuelle ledelsesudfordringer. Den del af processen tog afsæt i effektfuld ledelse® ud fra den enkelte leders behov.

Den samlede proces strakte sig over ca. 9 måneder for at sikre løbende opfølgning på både ledergruppens såvel som på den enkelte lederes udvikling: ”Forløbet har været en god vekselvirkning mellem kollektiv og individuel sparring. I den individuelle sparring var der 100% fokus på mine udfordringer og behov for at blive en bedre leder, men der var også megen læring i dialogen og ideudvekslingen på tværs af ledergruppen”, siger Else Herfort, der er Messe og udstillingschef i AKKC.

The Five Behaviors of a Cohesive Team har givet større ind – og udsigt
Alle lederne er enige om, at værktøjet har været uvurderligt i processen mod et mere sammentømret ledelsesteam. Hver leder har desuden fået lavet en DISC®-lederprofil og er blevet mere bevidst om egen adfærdsstil, men også om de andre teammedlemmers adfærdsstil og præferencer. Det har gjort lederne klogere på, hvordan de kan ’spille hinanden gode’. Det, at lederne nu kender hinandens styrker og udfordringer, har også givet større plads til – og respekt for – individuelle forskelligheder. Det har skabt et stærkere sammenhold og mere tillid i teamet: ”Tillid er fundamentet – og fundamentet skal være solidt, før vi kan bygge ovenpå”, fortæller Lisbeth Hove Vibestrup, der er administrationschef i AKKC.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ pyramide

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Og tillid er afgørende for, at teamet kan fokusere på at opnå fælles resultater på vegne af AKKC: ”Det er blevet mere naturligt at rette henvendelse til hinanden, og vi har fået skabt tillid, så vi kan give hinanden feedback”, uddyber Jan Kvistborg, der er chef for bæredygtigt værtskab. Og Tanja, som er afdelingsleder for møder og kongresser, fortsætter: ”Vi er blevet gode til at få ”svesken på disken”, og få vendt vores forskellige synspunkter, og det betyder, at vi meget bedre kan comitte os til vigtige beslutninger, og at vi når frem til nogle bedre løsninger”.

Både ledere og gruppe har rykket sig
Lederne peger på, at de individuelt har fået nye gode værktøjer til den daglige ledelse: ”Jeg har personligt fået større forståelse for, hvordan jeg kan optimere min kommunikation og fået gode værktøjer til gode samtaler”, fortæller Jan. Flere af de andre beskriver, at de har fået større forståelse for, hvordan de kan sætte deres medarbejderes ressourcer bedre i spil for at nå vigtige mål for AKKC, men også værktøjer til, hvordan de kan lede og håndtere forandringssituationer.

Konkret har processen bl.a. resulteret i, at hver leder har udarbejdet en personlig vision for ledelse og defineret ledelsesværdier og mål, som viser den fremtidige retning for god ledelse i AKKC.

Endelig har forløbet gjort, at gruppen på relativ kort tid er rykket nærmere målet om at blive et helstøbt lederteam. De oplever større samhørighed bl.a. fordi de via arbejdet med The Five Behaviors of a Cohesive Team har fået et fælles sprog og en fælles forståelse, som de kan trække på – også i svære situationer: ”Ud fra de nye værktøjer kan vi håndtere endda meget svære ting i gruppen og AKKC”, fortæller Susanne Kabel, der er Pressechef i AKKC.

Resultatet er et stærkere fællesskab i hele AKKC
Nicolaj Holm, som er direktør i AKKC, siger om forløbet: ”Vi er blevet et endnu mere sammentømret ledelsesteam, der har stor tillid til hinanden. Det betyder, at vi kan udfordre hinanden og have forskellige synspunkter, men alligevel nå frem til løsninger, som alle comitter sig til. På langt sigt er jeg overbevist om, at forløbet har givet os det, der skal til for at sikre et stærkt fællesskab med en fælles forståelse af vision, retning, mål og midler – ikke kun i ledergruppen, men i hele AKKC”.

AKKC har fået et stærkere ledelsesteam2020-09-04T13:09:56+02:00

Trods Coronakrise: SACKit drømmer stort

2020-05-25T15:19:35+02:00

Den Aalborgensiske virksomhed SACKit er kendt for at lave livsstilsprodukter – heriblandt lækre møbler og elektronik – i elegant dansk design. Virksomheden sælger i dag sine produkter i 21 lande, men de globale drømme og vækstambitionerne er større endnu. Corona-krisen ramte dog SACKit allerede inden smitten kom til Danmark, da andre landes nedlukning vanskeliggjorde arbejdet. Og da Danmark lukkede, mistede virksomheden omsætning fra dag ét. SACKit reagerede hurtigt på krisen og satte tilmed tiltag på benene, som har hjulpet både dem og andre virksomheder i en svær tid. Vi har mødt de to ejere Kristoffer Glerup og Peter Rasmussen til en snak om, hvordan de har håndteret krisen, og hvad de har lært af den.

sackit

SACKits økonomi var fra start ekstremt hårdt ramt af krisen, så Kristoffer Glerup og Peter Rasmussen måtte sammen med den øvrige ledelse reagere hurtigt og rettidigt, hvis der skulle være en virksomhed ’på den anden side’: “Først var vi ekstremt langt bagefter pga. Kina, hvor vi producerer. Varer vi skulle have hjem blev forsinket osv. Da Danmark så lukkede, kom vi endnu mere bagefter og blev ramt økonomisk fra dag ét. På den måde oplevede vi desværre en dobbelteffekt. Ift. vores produktportefølje måtte vi derfor annullere flere nye produkter. Rent organisatorisk måtte vi afskedige 4 medarbejdere og bede alle øvrige om at gå 20% ned i løn, mens vi i ledelsen gik 25% ned. Det har ikke været nemt ledelsesmæssigt, men vi har kommunikeret retningen tydeligt og medarbejderne har heldigvis vist stor forståelse for situationen”, fortæller de to ejere.

Distanceledelse er svært
Da landet lukkede, skulle alle medarbejdere arbejde hjemmefra. En stor udfordring, for hvordan fastholder du medarbejdernes motivation og kollegaskabet på distancen uge efter uge? ”For at styrke medarbejdernes motivation og dét sammenhold, som er en stor del af vores miljø, har vi ugentligt holdt 3 teammøder samt virtuel fredagsbar”. Men som designvirksomhed kan hjemmearbejde være udfordrende: ”Vi har ikke kunne sidde sammen og kigge på de produkter, som vi er ved at udvikle. Medarbejderne har knoklet hjemmefra og udvist stor tillid, men vi har simpelthen manglet face-to-face sparring og hurtig afklaring på spørgsmål – noget man naturligt får, når man sidder på samme lokation”.

SACKit hjælper andre virksomheder gennem krisen
”Selvom vi havde det svært, besluttede vi at hjælpe andre, der også havde det svært. Vi gik konkret ind i kampen for at støtte det pressede lokale erhvervsliv. Således forærede vi alle vores kunder et gavekort til Aalborg City på 25% af det beløb, som de handlede for hos os. Det har været vigtigt for os at vi hjælper hinanden og inspirerer andre virksomheder til at hjælpe, så vi sammen kommer på den anden side af krisen”.

Hvilke overvejelser gør I om at starte op igen?
”Vi har de rigtige produkter, den rigtige forretningsmodel og de rette medarbejdere til at få virksomheden til at vokse. Men vi er også afhængige af udlandet og eksport, og hvad der sker på den front, er usikkert. Kommer der fx et tilbageslag i efteråret? Trods Corona er ambitionen stadig vækst og det er det vi tror på og arbejder mod. Det er også i tråd med vores vision og payoff ”Dare yourself”. Hvis ikke du tør satse og drømme stort, når du aldrig det, der ligger for enden af regnbuen”.

Hvad har I lært af krisen, som I vil tage med videre?
”Vi har fået øjnene op for vigtigheden af at have et netsalg. Det er dét der gør, at vi overlever denne krise. Derudover er vi blevet opmærksomme på, at alle varer skal kunne sælges online uden en fysisk præsentation. Vores produkter er visuelle produkter med lækre detaljer, der skal ses og opleves. Det har ikke været muligt pga. smitterisikoen. Derfor har vi arbejdet meget med visuelle præsentationer til vores kunder i form af små videoer, som har præsenteret produktet og formidlet USP’erne.”

Vil holde fast i nye digitale vaner
Vi har haft tendens til at rejse langt for små ærinder tidligere. Selvfølgelig er der mange kunder og samarbejdspartnere, som vi har brug for at trykke i hånden, men vi har fået øjnene op for, at man kan gøre meget virtuelt. Det gælder også internt. Man kan sagtens haver møder, selvom alle ikke er fysisk på arbejdspladsen. Krisen har gjort os bedre til at bruge de virtuelle samarbejdsplatforme og vil holde fast i flere af vores nye digitale vaner fremover”.

Forandringsparathed er en vigtig ledelseskompetence
“Sidst, men vigtigst af alt har vi lært, at forandringsparathed er en vigtig kompetence at have for os som ledere. Vi skal være i stand til at reagere hurtigt og rettidigt i kriser som denne, hvis vi vil sikre, at der er en virksomhed ’på den anden side.”

Om SACKit

 • Virksomheden blev grundlagt i 2012 af Kristoffer Glerup.
 • SACKit har hovedkontor samt kæmpe showroom i Aalborg, hvor du kan opleve deres produkter. Virksomheden sælger både til den private forbruger samt til erhvervskunder.
 • Virksomheden fik sit gennembrud ved at relancere sækkestolen som et eksklusivt loungemøbel.
 • SACKits kompromisløse tilgang til design og produktudvikling har kastet flere fornemme hædre af sig. I 2020 har de vundet den prestigefyldte Red Dot Design Award for deres første in-ear høretelefon ROCKit, mens deres første model af trådløse opladere i 2019 også vandt en Red Dot Design Award.

Se mere på www.sackit.dk

effektfuld a/s samarbejder med SACKit og har lavet ledertræning- og sparring for virksomheden siden efteråret 2019.

Trods Coronakrise: SACKit drømmer stort2020-05-25T15:19:35+02:00

Trods Coronakrise: SACKit drømmer stort

2020-05-25T14:52:23+02:00

Den Aalborgensiske virksomhed SACKit er kendt for at lave livsstilsprodukter – heriblandt lækre møbler og elektronik – i elegant dansk design. Virksomheden sælger i dag sine produkter i 21 lande, men de globale drømme og vækstambitionerne er større endnu. Corona-krisen ramte dog SACKit allerede inden smitten kom til Danmark, da andre landes nedlukning vanskeliggjorde arbejdet. Og da Danmark lukkede, mistede virksomheden omsætning fra dag ét. SACKit reagerede hurtigt på krisen og satte tilmed tiltag på benene, som har hjulpet både dem og andre virksomheder i en svær tid. Vi har mødt de to ejere Kristoffer Glerup og Peter Rasmussen til en snak om, hvordan de har håndteret krisen, og hvad de har lært af den.

sackit

SACKits økonomi var fra start ekstremt hårdt ramt af krisen, så Kristoffer Glerup og Peter Rasmussen måtte sammen med den øvrige ledelse reagere hurtigt og rettidigt, hvis der skulle være en virksomhed ’på den anden side’: “Først var vi ekstremt langt bagefter pga. Kina, hvor vi producerer. Varer vi skulle have hjem blev forsinket osv. Da Danmark så lukkede, kom vi endnu mere bagefter og blev ramt økonomisk fra dag ét. På den måde oplevede vi desværre en dobbelteffekt. Ift. vores produktportefølje måtte vi derfor annullere flere nye produkter. Rent organisatorisk måtte vi afskedige 4 medarbejdere og bede alle øvrige om at gå 20% ned i løn, mens vi i ledelsen gik 25% ned. Det har ikke været nemt ledelsesmæssigt, men vi har kommunikeret retningen tydeligt og medarbejderne har heldigvis vist stor forståelse for situationen”, fortæller de to ejere.

Kristoffer Glerup og Peter Rasmussen, SACKit

Distanceledelse er svært
Da landet lukkede, skulle alle medarbejdere arbejde hjemmefra. En stor udfordring, for hvordan fastholder du medarbejdernes motivation og kollegaskabet på distancen uge efter uge? ”For at styrke medarbejdernes motivation og dét sammenhold, som er en stor del af vores miljø, har vi ugentligt holdt 3 teammøder samt virtuel fredagsbar”. Men som designvirksomhed kan hjemmearbejde være udfordrende: ”Vi har ikke kunne sidde sammen og kigge på de produkter, som vi er ved at udvikle. Medarbejderne har knoklet hjemmefra og udvist stor tillid, men vi har simpelthen manglet face-to-face sparring og hurtig afklaring på spørgsmål – noget man naturligt får, når man sidder på samme lokation”.

SACKit hjælper andre virksomheder gennem krisen
”Selvom vi havde det svært, besluttede vi at hjælpe andre, der også havde det svært. Vi gik konkret ind i kampen for at støtte det pressede lokale erhvervsliv. Således forærede vi alle vores kunder et gavekort til Aalborg City på 25% af det beløb, som de handlede for hos os. Det har været vigtigt for os at vi hjælper hinanden og inspirerer andre virksomheder til at hjælpe, så vi sammen kommer på den anden side af krisen”.

Hvilke overvejelser gør I om at starte op igen?
”Vi har de rigtige produkter, den rigtige forretningsmodel og de rette medarbejdere til at få virksomheden til at vokse. Men vi er også afhængige af udlandet og eksport, og hvad der sker på den front, er usikkert. Kommer der fx et tilbageslag i efteråret? Trods Corona er ambitionen stadig vækst og det er det vi tror på og arbejder mod. Det er også i tråd med vores vision og payoff ”Dare yourself”. Hvis ikke du tør satse og drømme stort, når du aldrig det, der ligger for enden af regnbuen”.

ROCKit

ROCKit – in-ear høretelefon, som har vundet den prestigefyldte Red Dot Design Award

Hvad har I lært af krisen, som I vil tage med videre?
”Vi har fået øjnene op for vigtigheden af at have et netsalg. Det er dét der gør, at vi overlever denne krise. Derudover er vi blevet opmærksomme på, at alle varer skal kunne sælges online uden en fysisk præsentation. Vores produkter er visuelle produkter med lækre detaljer, der skal ses og opleves. Det har ikke været muligt pga. smitterisikoen. Derfor har vi arbejdet meget med visuelle præsentationer til vores kunder i form af små videoer, som har præsenteret produktet og formidlet USP’erne.”

Vil holde fast i nye digitale vaner
Vi har haft tendens til at rejse langt for små ærinder tidligere. Selvfølgelig er der mange kunder og samarbejdspartnere, som vi har brug for at trykke i hånden, men vi har fået øjnene op for, at man kan gøre meget virtuelt. Det gælder også internt. Man kan sagtens haver møder, selvom alle ikke er fysisk på arbejdspladsen. Krisen har gjort os bedre til at bruge de virtuelle samarbejdsplatforme og vil holde fast i flere af vores nye digitale vaner fremover”.

Forandringsparathed er en vigtig ledelseskompetence
“Sidst, men vigtigst af alt har vi lært, at forandringsparathed er en vigtig kompetence at have for os som ledere. Vi skal være i stand til at reagere hurtigt og rettidigt i kriser som denne, hvis vi vil sikre, at der er en virksomhed ’på den anden side.”

Om SACKit

 • Virksomheden blev grundlagt i 2012 af Kristoffer Glerup.
 • SACKit har hovedkontor samt kæmpe showroom i Aalborg, hvor du kan opleve deres produkter. Virksomheden sælger både til den private forbruger samt til erhvervskunder.
 • Virksomheden fik sit gennembrud ved at relancere sækkestolen som et eksklusivt loungemøbel.
 • SACKits kompromisløse tilgang til design og produktudvikling har kastet flere fornemme hædre af sig. I 2020 har de vundet den prestigefyldte Red Dot Design Award for deres første in-ear høretelefon ROCKit, mens deres første model af trådløse opladere i 2019 også vandt en Red Dot Design Award.

Se mere på www.sackit.dk

effektfuld a/s samarbejder med SACKit og har lavet ledertræning- og sparring for virksomheden siden efteråret 2019.

Trods Coronakrise: SACKit drømmer stort2020-05-25T14:52:23+02:00

5 vigtige ledelseskompetencer i Corona-tiden

2020-05-17T08:34:05+02:00

Coronakrisen har vendt op og ned på samfundet – og på arbejdslivet. Når krisen er ovre, vil mange virksomheder se tilbage på, hvor godt – eller mindre godt – deres ledere håndterede situationen. Hvilke ledere var f.eks. i stand til at skabe tryghed og tydelighed under krisen?

Leder

I en krisesituation skal ledere være i stand til at træffe svære beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Derudover skal ledere være synlige og tilstedeværende og skabe tryghed, også selvom det ikke er muligt at mødes fysisk og fremtiden kan virke som en tåge med ingen eller ringe sigtbarhed. Dvs. at de tydeligt skal vise og kommunikere den retning, som virksomhed og medarbejdere skal arbejde hen mod. Ledere skal med andre ord være i stand til at navigere sikkert på usikker grund – ikke mindst når en krise som Corona rammer.

5 vigtige ledelseskompetencer
Nedenfor har vi formuleret 5 af de kompetencer, som det er vigtigt, at lederen besidder, når han/hun skal kunne føre virksomheden og dens medarbejdere godt igennem en krise- og forandringssituation.

 1. At kunne skabe tryghed hos medarbejderne
  Lederen skal have tilstrækkelig psykologisk indsigt for at kunne rumme den usikkerhed og det pres, som en krisesituation medfører. Derved kan lederen skabe psykologisk sikkerhed og tryghed blandt medarbejderne. Når medarbejderne føler sig trygge, vil de sige, hvad de føler og tænker, og dermed kan lederen nemmere hjælpe og understøtte den enkelte.
 2. At kunne prioritere
  Lederen skal kunne bevare overblikket i en krisesituation, hvor dagsordenen hurtigt skifter. F.eks. skal lederen turde tilsidesætte eller droppe opgaver. Rammesætning, prioritering og fordeling af opgaver bliver altså vigtigere end nogensinde før. Lederen skal tilsvarende være i stand til at videreformidle til medarbejderne, hvilke opgaver der haster, hvornår og til hvilken kvalitet, de skal løses.
 3. At kunne skabe tydelighed i form af god kommunikation
  Lederen skal kunne kommunikere klart for dermed at skabe en tydelig retning, som medarbejderne kan læne sig op ad. Klar kommunikation bidrager også til at skabe tryghed. Klar kommunikation handler både om indhold og form. Indholdsmæssigt skal lederen f.eks. signalere, at han/hun holder kursen, fx ved ofte at gentage hovedbudskaberne. Ift. formen kan det være en fordel at strukturere kommunikationen, så den daglige briefing fx foregår på faste tidspunkter og via samme kanaler.
 4. At kunne skabe engagement
  Lederen skal kunne skabe engagement i organisationen. Det kræver at han/hun formår at have fokus på de små daglige succeser og på de langsigtede positive virkninger, som en krise også ofte medfører – selvfølgelig uden at negligere det negative.
 5. At være empatisk
  Lederen skal evne at stå til rådighed for sine medarbejdere. Blandt andet ved at tage sig tid til at lytte til deres forståelser og tanker. Det gør det muligt at opfange og håndtere usikkerheder, og dermed understøtte og hjælpe medarbejderne bedst muligt gennem krisen.

Er din virksomheds ledere klædt godt nok på til morgendagens udfordringer?
effektfuld a/s har siden 2003 hjulpet mange virksomheder og deres ledere med at blive klædt godt på til at tackle morgendagens udfordringer. Bl.a. har flere hundrede ledere gennemgået vores lederudviklingsforløb effektfuld ledelse®, hvor lederen via en struktureret proces får nye ledelseskompetencer og værktøjer til bl.a. at håndtere forandringssituationer.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed og ledere med at blive endnu stærkere, kan du kontakte Pia Nielsen på tlf. 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk. Du er også velkommen til at kontakte Pia, hvis du vil vide mere om effektfuld ledelse®.

5 vigtige ledelseskompetencer i Corona-tiden2020-05-17T08:34:05+02:00

Heidi er blevet en bedre leder

2020-03-10T11:16:40+01:00

Heidi har været leder siden 2015. Hun valgte i 2019 at gennemføre effektfuld ledelse®.

Heidi Jensen

Heidi Jensen, Plant Controller, FMC/Cheminova


Jeg valgte effektfuld ledelse® fordi jeg havde brug for et praksisnært lederudviklingsforløb, der tog udgangspunkt i mig og min verden. Jeg var ikke interesseret i højtflyvende ledelsesteorier, som jeg selv skulle ud og omsætte til virkelighed efterfølgende.

Forløbet har givet mig værktøjer til både selvledelse og personaleledelse. Personligt har det hjulpet mig med at få struktur på mine opgaver, herunder hvordan jeg skal prioritere. Jeg er også blevet mere bevidst om mine kompetencer, præferencer og udviklingspotentialer, og har dermed fået et stærkt fundament, hvorfra jeg kan arbejde videre med min udvikling som leder. Ift. personaleledelse har jeg bl.a. fået værktøjer til, hvordan jeg bedst muligt leder mine medarbejdere – med øje for deres forskellige præferencer og persontyper – og hvordan jeg kan lede vores team bedst muligt. 

FMCJeg oplever, at jeg er blevet en leder med mere overskud, bl.a. fordi jeg er blevet skarp på min indbakke, opgaver og prioriteringer. Jeg arbejder nu struktureret med at lede min afdeling og mine medarbejdere med fokus på trivsel og work life balance 

Alt i alt en meget lærerig proces med mange ’aha oplevelser’ undervejs”.
Heidi er blevet en bedre leder2020-03-10T11:16:40+01:00

5 råd til, hvordan du bliver bedre til at uddelegere opgaver og ansvar

2020-03-03T17:05:44+01:00

Lever og leder du ud fra mantraet ’Det er nemmere at gøre det selv’?

En vigtig del af lederrollen er at kunne løse opgaverne gennem medarbejderne. Det vil sige, at du som leder giver medarbejderne ansvar for en opgave, som du ellers skulle have løst.

Vi ser, at ledere ofte fejler med deres uddelegering. Det kan fx være, at medarbejderne ikke får tilstrækkeligt ansvar til at træffe beslutninger. Det kan også være, at der ikke er tillid nok mellem leder og medarbejder, hvorfor medarbejderen er bange for at fejle og derfor have behov for at delegere tilbage til lederen.

Den første øvelse er at indse, at du ikke selv kan løse alle opgaver. Faktisk er det en bedre investering at klæde medarbejderne på til at løse opgaverne og holde fast i dette. Det frigiver tid til andre opgaver og du viser tillid til dine medarbejdere. Den anden øvelse er at give slip.

5 råd

Sådan bliver du bedre til uddelegering

1. Få overblik over, hvad der skal uddelegeres
Skriv alle dine opgaver ned og marker dem, du vil uddelegere. Husk ikke kun at uddelegere praktiske opgaver, men også opgaver med indhold – det er dem, medarbejderne brænder for.

Tjekliste

2. Find den relevante medarbejder
Kig grundigt på medarbejdernes kompetencer og uddeleger opgaver på baggrund heraf. Er der behov for kompetenceudvikling for at en medarbejder kan overtage en opgave, må du vurdere, om der er ressourcer og tid til det.

3. Afklar rammen
Vær eksplicit over for medarbejderen i forhold til rammen. Hvilke beslutninger kan medarbejderen træffe uden din accept? Beskriv også deadline samt den detaljeringsgrad og kvalitet, du forventer. Husk at have in mente, hvilken persontype, medarbejderen er – og dermed hvordan opgaven skal ’serveres’!

4. Lav opfølgning
Hav tålmodighed og tillid til at medarbejderen løser opgaven. Lav eventuel aftale om opfølgning undervejs, så du ikke skal snuse dig frem løbende. Overtag ikke opgaven, men juster ansvarsfordeling, hvis situationen gør det nødvendigt.

5. Giv feedback
Når opgaven er fuldført, skal du give medarbejderen feedback. Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre næste gang? Fokuser ikke på, hvad der ikke gik godt, men på optimering. Det virker motiverende på dine medarbejdere.

Kontakt os
Vil du styrke din personlige effektivitet og udvikling? Vi tilbyder workshops og træningsforløb i personlig effektivitet og lederudvikling. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

5 råd til, hvordan du bliver bedre til at uddelegere opgaver og ansvar2020-03-03T17:05:44+01:00

3F Aalborg har fået et mere velfungerende ledelsesteam

2020-02-13T22:47:49+01:00

Ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Ledergruppen fra 3F Aalborg – bestående af 12 ledere – har i 2019/2020 gennemgået et skræddersyet lederudviklingsforløb under overskriften ”Effektfuld Ledelse: flere opgaver – ét hold” i samarbejde med effektfuld a/s.

Seminar

Den 21. januar 2020 blev forløbet afsluttet med, at ledergruppen fortalte medarbejderne om deres udbytte, samt hvad de vil arbejde videre med i de enkelte afdelinger.

Ønsket var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et blev koblet til ledelsesgerningen. Derudover var et ønske at skabe arbejdsglæde og begejstring, for at sikre et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat, og hvor tilfredse medarbejdere er nøglen til at sikre et højt medlemsantal i 3F.

Sådan gjorde vi
Forløbet var bygget op omkring det internationalt anerkendte teamværktøj De 5 adfærdsmønstre i et velfungerende team, som hjælper teams med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater, samt udvalgte ledelsesværktøjer fra effektfuld ledelse®. I forløbet var et centralt tema også, hvordan man både som team og som individ lærer at balancere i krydsfeltet af modsatrettede krav, forventninger og interesser, som er en stor del af dagligdagen i 3F.

Det siger Allan Busk, formand i 3F Aalborg om forløbet:

”Forløbet med effektfuld a/s har været godt og med de nye værktøjer, er vi bedre rustet til at sikre en god arbejdsplads. Vi har altid sat mange skibe i søen, men ikke været gode nok til at gøre tingene færdige. I forløbet har vi arbejdet med at holde fokus på kerneopgaven og prioritere ud fra det, hvilket har gjort en forskel. Bl.a. har vi indført at bruge handlingsplaner, så vi skriver de aftaler ned, vi indgår. Dvs. som mål med deadlines, handlinger og ansvarshavende.

I forløbet har vi arbejdet med værktøjet ’De 5 adfærdsmønstre’, og selvom vi i forvejen synes, at vi havde det godt sammen, så har arbejdet med modellen i den grad styrket vores tillid til hinanden, og vi er blevet rigtig gode til at få ”svesken på disken” og få diskuteret vigtige emner, så alle på den baggrund kan comitte sig til de beslutninger, vi træffer. Vi er nu en mere sammentømret ledelsesgruppe, og har også fået et tættere samarbejde med vores forskellige udvalg.

Forløbet har også givet os værktøjer til bedre og mere effektiv kommunikation til gavn for både ledergruppen og vores medarbejdere, ligesom det, at vi har fået lavet en ny og effektiv mødestruktur, har vakt begejstring i hele organisationen.

Vi føler os klædt på til at sikre en god prioritering, arbejdsglæde, begejstring og motivation af medarbejderne, så vi sammen kan skabe et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat i 3F Aalborg, og hvor tilfredse medarbejdere bliver en vigtig nøgle til at sikre et højt medlemstal i 3F fremadrettet.

Ambitionen og ønsket med et fælles lederudviklingsforløb i 3F Aalborg var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et bliver koblet til ledelsesgerningen. Det er vi nået i mål med”.
3F Aalborg har fået et mere velfungerende ledelsesteam2020-02-13T22:47:49+01:00