Person- og teamprofiler

effektfuld a/s tilbyder forskellige person-og teamprofiler til leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. Profilerne skaber nye vinkler og større forståelse, og bidrager til at gøre ledere og medarbejdere mere effektive i deres kommunikation og samarbejde.

Everything DiSC® Workplace

Everything DiSC® Workplace kan bruges til at gøre arbejdspladsen bedre. Profilen sætter fokus på, hvordan den enkelte fungerer på sit arbejde og indeholder handlingsplaner, som hjælper vedkommende med at udnytte sit potentiale og opnå bedre samarbejdsrelationer.

Produktark – Everything DiSC® Workplace
Eksempel – Everything DiSC® Workplace

Everything DiSC® Work of Leaders

En leder skal være i stand til at skabe visioner, opbygge følgeskab og mestre gennemførelse. Everything DiSC® Work of Leaders sætter fokus på, hvor lederen er særlig stærk og hvor lederen bør være ekstra opmærksom.

Produktark – Everything DiSC® Work of Leaders
Eksempel – Everything DiSC® Work of Leaders

Everything DiSC® Management

Everything DiSC® Management kortlægger lederens prioriteter og præferencer. Lederen lærer samtidig at forstå medarbejdernes præferencer og får indsigt i, hvordan forskellige ledelsesstile kan have indflydelse på medarbejderne. Resultatet er en leder, der formår at tilpasse sin ledelsesstil til sine medarbejdere, så han/hun kan lede mere effektivt.

Produktark – Everything DiSC® Management
Eksempel – Everything DiSC® Management profile

Everything DiSC® 363 for Leaders

Everything DiSC® 363 for Leaders er mere end blot en ny 360 graders måling. Den kombinerer 360 graders feedback med 3 personlige strategier til at opnå større effektivitet som leder. Resultatet er en mere tilfredsstillende 360 graders oplevelse.

Produktark – Everything DiSC® 363 for Leaders (UK)
Eksempel – Everything DiSC® 363 for Leaders

Everything DiSC® Productive Conflict

Everything DiSC® Productive Conflict hjælper med at gøre den enkelte mere bevidst om egen konfliktadfærd. Profilen sætter fokus på, hvordan den enkelte reagerer på konflikter, giver forklaringer på destruktiv respons og tilbyder strategier til at håndtere konflikter mere effektivt. Kort sagt bliver man i stand til at udnytte styrken i konflikter, hvilket i sidste ende forbedrer arbejdspladsen, kulturen og resultaterne.

Se introvideo – Everything DiSC® Productive Conflict (UK)
Everything DiSC® – Productive Conflict (UK)
Eksempel – DiSC Productive Conflict (UK)

Everything DiSC® Sales

Everything DiSC® Sales lærer sælgere at skabe bedre kunderelationer. Profilen bidrager til, at sælgeren lærer sin salgsstil at kende samt forstår kundens behov. Resultatet er strategier, som hjælper sælgeren med at tilpasse sin salgsstil til kundens købsstil.

Produktark – Everything DiSC® Sales (UK)
Eksempel – Everything DiSC® Sales

Everything DiSC® Group Culture Report

Everything DiSC® Group Culture Report supplerer fx Everything DiSC® Workplace-, Management- og Sales-profilen ved at give øget indsigt i gruppekulturen. Profilen hjælper afdelinger og teams til at reflektere over deres styrker og udviklingspotentialer. Rapporten viser, hvilken rolle hvert gruppemedlem skal varetage for at udnytte gruppens ressourcer optimalt.

Eksempel – Everything DiSC® Group Culture Report

The Five Behaviors of a Cohesive Team™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ hjælper teams med at blive mere velfungerende og effektive. Profilen hjælper teammedlemmerne til at forstå deres DiSC®-stil og samarbejdet i teamet. På den baggrund fremsættes strategier til, hvordan teammedlemmers præferencer og adfærdsstile kan spille optimalt sammen.

Produktark – The Five Behaviors of a Cohesive Team™
Eksempel – The Five Behaviors of a Cohesive Team™

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ – Personal Development hjælper det enkelte teammedlem til bedre med at forstå og anvende principperne fra The Five Behaviors of a Cohesive Team™.

Produktark – Personal Development
Eksempel – Personal Development

Personlig effektivitetsprofil

Personlig effektivitetsprofilen udgør en måling indenfor 12 områder, som giver et overblik over, hvor ’skoen trykker’. På baggrund af analysen bliver lederen/medarbejderen i stand til at lave en personlig handlingsplan. Resultatet er, at han/hun bliver bedre til at nå sine mål og få mere ud af sin tid.

Eksempel &