Indlæser...
effektfuld jobliv®2021-03-09T21:38:35+01:00

Det siger vores kunder – effektfuld jobliv®

Mikkel Karmisholt

Ib Andersen

Mikkel Karmisholt valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig i jobbet som beregner hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S, herunder at blive bedre til at lede og uddelegere.

MIKKEL KARMISHOLT

Mikkel Karmisholt

Beregner
Ib Andersen VVS A/S

Jeg valgte effektfuld jobliv®, fordi forløbet er praksisorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg så det som en styrke, at forløbet er en vekselvirkning mellem sparringer, teori og handling i praksis – alt sammen med afsæt i egne aktuelle udfordringer.

Jeg har lært mig selv meget bedre at kende og er blevet mere bevidst om hvordan, andre oplever mig. Jeg er også blevet bedre til at analysere og forstå andre, og kan dermed bedre lede og uddelegere opgaver. Jeg er også blevet opmærksom på at lytte mere end at tale.

Resultatet er, at jeg i dag er bedre rustet til at kunne lede medarbejdere samt vigtigst at kunne skabe tryghed ud fra den enkeltes behov. At jeg har fået større fokus på medarbejdernes forskelligheder og behov, vil på sigt styrke virksomheden”.

ALLAN KLØJGAARD

Ib Andersen

Allan Kløjgård valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig fagligt og personligt i jobbet som projektleder hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S.

ALLAN KLØJGAARD

ALLAN KLØJGAARD

Project Manager
Ib Andersen VVS A/S

”Jeg havde brug for at udvikle mig både fagligt og personligt i mit job som projektleder, bl.a. ville jeg gerne blive bedre til at kommunikere i øjenhøjde med både kollegaer og samarbejdspartnere for at styrke samarbejdet.

Valget faldt bl.a. på effektfuld jobliv®, fordi det tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhed og dermed kunne tilpasses netop mine behov.

Jeg har fået stort udbytte af forløbet, både på et personligt og praktisk plan. Jeg har fået værktøjer til at løse opgaver mere effektivt og på sigt højne kvalitetsniveauet i det udførte arbejde. Jeg har fået redskaber til at analysere kollegaer og samarbejdspartners ageren, som kan bruges til at kommunikere og samarbejde mere effektivt”.

Lasse Frimand Jensen

International House North Denmark, som er en del af Business Aalborg, er en af de offentlige organisationer, der har valgt at bruge effektfuld jobliv® til medarbejer- og karriereudvikling.

LASSE FRIMAND JENSEN

Project manager
International House North Denmark 

”Jeg har gennemført effektfuld jobliv® og har været rigtig glad for forløbet, herunder min spar­ringspartner. Jeg har fået konkrete værktøjer til mit daglige arbejde og er blev mere bevidst om, hvordan jeg skal agere som leder, og hvordan jeg skal gøre mit arbejdsliv mere effektfuldt. Herudover er jeg blevet mere bevidst om mig selv og mine samarbejdsrelationer. Forløbet har vist sig utrolig nyttigt i min hverdag, og jeg kan varmt anbe­fale effektfuld jobliv® til andre!”.

Lone Wolfgang

Waoo

Waoo! har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling, herunder til udvikling af nøglepersoner.

LONE WOLFGANG DUELUND

HR & administrationschef
Waoo!

“I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de medarbejdere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

Maja Barner

Telenor

Telenor har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling.

MAJA BARNER RAABERG HVAM

Projektleder
Telenor

“effektfuld jobliv® tog udgangspunkt i mine udfordringer samtidig med at jeg fulgte et foruddefineret program. Kombinationen betød, at jeg kunne få hjælp til mine udfordringer, samtidig med, at jeg fik nye værktøjer til prioritering og planlægning. Forløbets længde var perfekt i forhold til at afprøve værktøjerne samtidig med, at det ikke belastede min dagligdag, men i stedet optimerede min måde at arbejde på. Indbygget i forløbet var muligheden for at kontakte min coach mellem sparringerne, hvilket jeg gjorde flittigt brug af. Jeg er kommet ud på den anden side som en mere erfaren og selvsikker projektleder”.

Christian Bech Larsen

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling samt talentudvikling.

CHRISTIAN BECH LARSEN

Christian Bech Larsen

Business Coordinator
FMC/Cheminova

”Efter en periode med for mange opgaver og for lidt struktur gennemgik jeg forløbet effektfuld jobliv®. Jeg blev herigennem mer