Loading...
effektfuld ledelse® 2017-08-08T18:48:37+00:00

Det siger vores kunder – effektfuld ledelse®

effektfuld jobliv® cases

Claus var igennem effektfuld ledelse® mens han læste MBA, da det understøttede den praktiske implementering af den teoretiske del af uddannelsen. Nu anvender Claus selv effektfuld-koncepterne til sin egne teamledere.

CLAUS BRINK

Claus Brink

Callcenterchef, Salg & Service
Alka forsikring 

”Jeg har været igennem sparringsforløbet effektfuld ledelse®, og forløbet har skærpet min bevidsthed om udøvelsen af min egen lederrolle samt på mine egne personlige ledelsesmæssige værdier. Forløbet har endvidere givet mig et mere holistisk syn på ledelse.

effektfuld ledelse® har også øget min forståelse for andre mennesker og deres reaktionsmønster i forskellige sammenhænge. Jeg ser nu i langt højere grad værdien af forskellighederne i mit lederteam, og effektfuld ledelse® har ydet et væsentligt bidrag til, at både jeg og mit lederteam træffer bedre beslutninger i vores hverdag.”

Damstahl A/S har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2008. I årenes løb har mange af virksomhedens ledere været igennem effektfuld ledelse®, fx i forbindelse med onboarding af nye ledere.

HENRIK HØGSGAARD

Sales Manager, Flow Technology
Damstahl A/S 

”effektfuld ledelse® er et meget udbytterigt forløb, som sætter stort fokus på dig som leder og på forståelsen for kollegaer, deres adfærd samt hvordan du som leder interagerer optimalt med dem. Via effektfuld ledelse® fik jeg en god kombination af konkrete værktøjer, personlig udvikling samt en høj og brugbar ledelsesforståelse. Forløbet har flyttet mine grænser i en meget positiv retning som gør, at jeg i dag i større grad er i stand til at udvikle mit eget lederskab samt andres. effektfuld ledelse®har også givet mig konkrete værktøjer til prioritering af opgaver, ledelsesmæssige dilemmaer, brugen af diversifikation i teams og afdelinger, egen balance og meget mere. En kombination af teori, konkrete opgaver samt individuelle sessions betyder, at effektfuld ledelse® giver læring samt udbytte for både lederen og virksomheden fra dag ét.

Et forløb som jeg ikke ville have undværet og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

BioMar har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2016, hvor Thomas Offersen startede i virksomheden.

THOMAS OFFERSEN

Controller
BioMar

“I forbindelse med, at jeg fik tilbudt min første lederstilling, havde jeg brug for et ledertræningsforløb, der kunne ruste mig til den nye rolle. Og da min daværende arbejdsgiver i flere år havde haft et samarbejde og gode erfaringer med effektfuld a/s omkring effektfuld ledelse®, var dette forløb oplagt. Derudover passede det godt til min situation, at forløbet var bygget op om individuelle sparringer. 

Forløbet har givet mig en opdatering indenfor ledelsesteorien og bidraget til personlig udvikling. Jeg er blevet mere afklaret med, hvor jeg vil hen i min karriere og hvordan jeg vil prioritere. Jeg er nu bedre rustet til at varetage et lederjob og til de mål og udfordringer, som det medfører. Samtidig er jeg blevet mere målrettet og har fået større fokus på kollegaers adfærd. Det betyder mere engagerede og tilfredse kollegaer samt et bedre arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende bidrager til fastholdelse og højere produktivitet”.

Aalborg Zoo har anvendt effektfuld ledelse® til både individuel lederudvikling og ledergruppeudvikling.

SØREN SØRENSEN

Søren Sørensen

Salgs-og kommunikationschef
Aalborg Zoo

”Min sparringspartner var fantastisk hurtig til at fange de ledelsesmæssige udfordringer, jeg stod med, og med udgangspunkt i min hverdag og mine reelle udfordringer fik jeg gennem effektfuld ledelse® nogle uvurderlige værktøjer til brug i min hverdag. Jeg valgte efterfølgende at lade hele afdelingen gå igennem effektfuld ledelse® som gruppe, og forløbet har en stor ære i, at vi i dag fungerer rigtigt godt som afdeling. Vi har opnået stor forståelse for hinandens forskelligheder, samt for hvordan vi bruger disse for at nå vores fælles mål”.

Waoo

Waoo! har anvendt effektfuld ledelse® til individuel lederudvikling.

LONE WOLFGANG DUELUND

HR & administrationschef
Waoo!

”I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de ledere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

eniig har valgt effektfuld a/s i forbindelse med udvikling af deres ledere.

CHRISTIAN TOMRA

Christian har valgt effektfuld a/s til individuel lederudvikling

Afdelingsleder
eniig

”Samarbejdet med effektfuld a/s har været særdeles givende og indbringende for mig – både fagligt og personligt. Via effektfuld ledelse® er jeg blevet helt klar på, hvordan jeg skal agere i min rolle som leder, og sparringerne har i den grad bidraget til, at jeg er vokset i min lederrolle. Jeg har fået en række konkrete og brugbare ledelsesværktøjer, som jeg aktivt anvender i dagligdagen. Under forløbet fik jeg desuden udarbejdet min egen ledelsesvision, der stemmer overens med virksomhedens målsætninger, værdigrundlag og strategi.

Et forløb som jeg ikke ville have undværet og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

Turisthus Nord

effektfuld ledelse® er også egnet til udvikling af større grupper af ledere, som fx kommer fra forskellige virksomheder, men inden for samme branche – og som dermed står overfor samme ledelsesudfordringer. Forløbet er blandt andet gennemført for ledere i turistbranchen.

RENÉ ZEEBERG

Rene Zeeberg

Adm. direktør
Turisthus Nord

”effektfuld ledelse® har givet mig viden og konkrete værktøjer til effektiv ledelse, løsning af ledelsesmæssige dilemmaer, konflikthåndtering, prioritering, work-life balance, coaching og udbygget mit netværk til andre mellemledere i turismebranchen. Jeg har desuden fået større forståelse for mine kollegaer og deres adfærd, og er blevet mere direkte og klar til at gå i dialog omkring beslutninger, som jeg ikke finder hensigtsmæssige. effektfuld ledelse® har været kimen til at få mig til at blive en bedre leder.”

First

effektfuld ledelse® er også egnet til udvikling af større grupper af ledere, som fx kommer fra forskellige virksomheder, men inden for samme branche – og som dermed står overfor samme ledelsesudfordringer. Forløbet er blandt andet gennemført for ledere i turistbranchen.

SUSANNE ANDERSEN

Susanne Andersen

Operations Manager
First hotel Europa

“Vekselvirkningen mellem de fælles undervisningsdage og individuelle sparringer har været uvurderlig, og begge dele har hjulpet mig meget i min hverdag. Jeg har fået lært at prioritere i mine opgaver, og jeg er blevet bedre til at uddelegere ikke-ledelsesmæssige opgaver til mine medarbejdere. Jeg er allerede blevet en bedre leder, og hvis jeg fortsætter med at anvende de værktøjer, som effektfuld ledelse® har givet mig, vil jeg helt sikkert blive en endnu dygtigere leder.”

Alka

Maja har gennemgået effektfuld ledelse® for at blive bedre rustet til rollen som teamleder hos Alka.

MAJA PAKULA

Teamleder, Salg & service
Alka forsikring

“effektfuld ledelse® har styrket mig i min opstart som leder. Jeg har fået større forståelse for mine teammedlemmer – både som individer og som gruppe. Forløbet har også givet mig konkrete værktøjer til effektiv ledelse samt til at håndtere ledelsesmæssige dilemmaer.

Kigger jeg indad, har jeg virkelig fået boostet min personlige udvikling og selvforståelse. Jeg er blevet mere skarp på min lederidentitet, prioritering af arbejdsopgaver og har opnået bedre balance mellem arbejde og privatliv. Forløbet har også gjort mig til en mere strategisk leder, der arbejder målrettet med at sikre, at det daglige arbejde i teamet støtter op om virksomhedens strategi og mål.

Jeg ville ikke have undværet effektfuld ledelse® og kan klart anbefale forløbet til andre, der er i opstarten af deres lederkarriere”. 

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld ledelse® siden 2009 – både til individuel lederudvikling og udvikling af ledergrupper.

ANNE-METTE NOVRUP

HR Manager
FMC/Cheminova

“Vi valgte effektfuld ledelse®, fordi det er praktisk i sin tilgang og samtidig sikrer, at lederne opnår relevante ledelsesværktøjer. Derudover er det en fordel, at den enkelte leder får mulighed for at drøfte egne ledelsesmæssige udfordringer med en sparringspartner uden for organisationen.

Forløbene har været koblet op på vores strategi, værdier og afdelingens målsætninger, hvilket har sikret en optimal sammenhæng mellem vores overordnede forretningsstrategi og retningen på lederudvikling. Forløbet har skabt utallige gode resultater – bl.a. har det hjulpet lederne at have et “fælles sprog” om ledelse, ligesom det har hjulpet lederne til at udnytte og udvikle deres personlige og faglige kompetencer i arbejdet på at skabe topmotiverede medarbejdere. Noget vi har kunnet konstatere i dagligdagen og i de løbende medarbejderundersøgelser.

Vores ledere er også blevet bedre rustet til at håndtere fremtiden og de udfordringer, som omverdenen byder os på”.

Mette Walter er en af de medarbejdere hos FMC/Cheminova, der har været igennem lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse®.

METTE WALTER

Head of Global Biological Development
FMC/Cheminova

”Jeg har fået utrolig meget ud af effektfuld ledelse®. Jeg er blevet mere skarp på, hvad min rolle som leder er – jeg har fået opstillet mål, og jeg er blevet bedre til at prioritere. Hele processen omkring personaleledelse har også været god. Det at kunne se, hvor den enkelte medarbejder er, og hvad der motiverer, har været vigtigt for, at jeg kan understøtte den enkeltes udvikling. I en tid med store forandringer, kan jeg bruge de redskaber, som jeg har fået igennem forløbet, til at holde fokus på kerneopgaverne og håndtere forandringer og konflikter.”

Ofte anvender vores kunder effektfuld ledelse® som en del af et større udviklingsprojekt. Det er tilfældet hos HUSET VENTURE NORDJYLLAND, der har samarbejdet med effektfuld a/s om at forberede et kommende generationsskifte. effektfuld a/s har ageret sparringspartner for direktør Inger Steen Møller i forhold til generationsskiftet. Sideløbende har Inger via effektfuld ledelse® fået nye ledelsesværktøjer, der skal bidrage til at skabe og videregive en god og stabil virksomhed.

INGER STEEN MØLLER

Direktør
Huset Venture Nordjylland

”Jeg havde behov for at få nogle personlige ledelsesværktøjer, som kunne bidrage til at skabe en god og stabil virksomhed samt håndtere den daglige personaleledelse. Valget fald på effektfuld ledelse®, fordi jeg har fået forløbet anbefalet af kolleger, og det virkede som et professionelt og stærkt koncept.

Min sparringspartner har bl.a. sat lys på nogle af de udfordringer, som jeg og virksomheden har. Det giver mig mulighed for at handle på dem i tide. Samtidig har hun givet mig redskaber til at gøre noget ved de svære opgaver, som man nemt kan komme til at udskyde, men som er vigtige for vores fremtidige succes. Jeg er sikker på, at jeg med de nye værktøjer, den nye indsigt og kvalificerede sparring kommer til at videregive en virksomhed i god drift med en fornuftig bundlinje, den dag generationsskiftet bliver en realitet”.

Carsten Baunwall har anvendt effektfuld ledelse® til at styrke sine lederkompetencer, ligesom han har deltaget i effektfulds kundearrangementer.

CARSTEN BAUNWALL

Quality Manager Mechanics
Mekoprint

“Første gang jeg kom i kontakt med effektfuld var i 2008 hvor jeg deltog i et personligt coaching forløb effektfuld ledelse®. Forløbet er anbefalelsesværdigt, da det virkelig formår at flytte indgroede vaner og åbner øjne og sind for nye muligheder indenfor selvledelse, strukturering af hverdagen og ledelse af medarbejdere.
 
I 2017 deltog jeg ydermere i effektfulds Breakfast Meeting om personlig effektivitet og vaner. Pia fra effektfuld placerede deltagerne mentalt foran spejlet og visualiserede de ting ”alle andre gør”, men som selvfølgelig ikke gælder én selv. Sikke en øjenåbner! Det var en spændende dag med gode indlæg, mulighed for at møde andre, dele oplevelser fra en udfordrende hverdag og bl.a. svare på spørgsmålet ”Kører du videre på flade dæk eller stopper du op og tager luft ind?”. Det gjorde vi denne dag og det var super godt! Personligt medbringer jeg: Stop op, bring hverdagen i kontrol – brug det enkle værktøj ”Haster/Vigtigt” til at reducere spild i din hverdag, samt til at komme i kontrol med dårlige vaner og overspringshandlinger. Forlod dagen med ny energi og det er ikke sidste gang jeg ’stopper op’ og tager luft ind via et arrangement hos effektfuld”.

Aalborg Universitet har anvendt effektfuld ledelse® til eksempelvis individuel lederudvikling.

BIRGITTA SCHIØRRING MADSEN

Head of Student Guidance & International Office
Aalborg Universitet

“effektfuld ledelse® har skubbet mig ud af min egen komfortzone og udfordret mit syn på ledelse på en god og konstruktiv måde. Forløbet har desuden givet mig forskellige værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag – blandt andet i forhold til at opnå et endnu bedre samarbejde med kolleger og medarbejdere. Forløbet har også gjort mig bevidst om, at det er vigtigt hele tiden at have øje på den enkelte medarbejder – hvor er han/hun? Og hvad motiverer ham/hende? Samtidig med, at man selvfølgelig har øje for organisationen som helhed. Jeg er også blevet udfordret og ”holdt til ilden” på det personlige plan, og det har været godt. Alt i alt har forløbet uden tvivl rustet mig til lederrollen samt ydermere gjort mig opmærksom på områder, som jeg skal arbejde videre med”. 

Lena Bæk Nielsen er også en af de medarbejdere hos Aalborg Universitet, der har været igennem lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse®.

LENA BÆK NIELSEN

Sekretariatsleder
Studentersamfundet, Aalborg Universitet

Mit udbytte af effektfuld ledelse® har været enormt – jeg er gået fra at være en usikker leder til at være en meget selvsikker leder. Jeg har kunne bruge de værktøjer, som forløbet har introduceret, og har løbende afprøvet dem i praksis med succes. Der er også kommet mere struktur og planlægning ind over mit lederskab. Samtidig har jeg haft en god relation og tillid til min sparringspartner, og det har været vigtigt i forhold til min udviklingsproces.

Jeg er nu i stand til at kommunikere mere klart til kollegaer/medarbejdere, så de fx kan forstå deres arbejdsopgaver og udføre dem. Det største udbytte er dog mine egne personlige kompetencer, som har fået et kæmpe boost. Jeg vil bestemt anbefale effektfuld ledelse® til andre”.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med jeres næste udviklingsprojekt?

Pia Nielsen
Indehaver & ledelseskonsulent
+45 20 68 20 61

pn@effektfuld.dk

Vi er altid klar til en snak om, hvordan effektfuld kan gøre en forskel for jer…

Navn

Virksomhed

E-mail

Telefon