Indlæser...
effektfuld ledelse®2021-03-09T21:39:00+01:00

Det siger vores kunder – effektfuld ledelse®

effektfuld jobliv® cases

Viborg Kommune

Alis Jensen skulle i forbindelse med sin nye rolle som teamleder have en lederuddannelse, der overordnet kunne gøre hende mere sikker i rollen som leder og samtidig give hende nogle konkrete ledelsesværktøjer indenfor bl.a. personaleledelse, som for Alis var et helt nyt fagområde.

Alis Skym Jensen

Alis Jensen

Teamleder
Plejecenter Kildehaven, Viborg Kommune 

I forbindelse med, at jeg blev ansat som teamleder, skulle jeg tage lederuddannelse. Jeg havde ikke tidligere haft personaleledelse i mit arbejde, så det var nyt for mig. Jeg blev anbefalet effektfuld ledelse® af min egen leder og efter et møde med en af effektfulds coaches, var jeg ikke i tvivl om, at forløbet var som skabt til mig. Særlig koblingen mellem teori og praksis tiltalte mig, dvs. at jeg kunne arbejde med de ting som var aktuelle på min arbejdsplads.

Både fagligt og personligt har jeg fået stort udbytte af forløbet. Både medarbejdere og leder har bemærket min personlige udvikling, herunder at jeg er blevet mere sikker i rollen som leder. Jeg føler, at forløbet har givet mig en selvsikkerhed og gjort mig robust til at tackle også de store og mere alvorlige opgaver,  jeg møder i mit arbejde. Jeg har fået mere forståelse for, at vi mennesker skal tackles forskelligt, hvordan man kan bruge kollegial sparring og mentalisering på en god og konstruktiv måde.

Min udvikling stopper ikke fordi forløbet er slut – ledelse er livslang læring og jeg skal hele tiden forny mig og fortsat benytte den viden, som forløbet har givet mig.

Jeg kan varmt anbefalet effektfuld ledelse® til andre”.

TARGIT

Tommy har tidligere gennemgået medarbejder- og talentudviklingsforløbet effektfuld jobliv®, og i takt med, at Tommy fik mere ledelsesansvar blev effektfuld ledelse® derfor et naturligt næste skridt – noget han som CTO i TARGIT har fået bekræftet.

TOMMY JENSEN

Tommy Jensen, TARGIT

CTO, Director Task Force
Targit

”Ledelse er for mig en kernekompetence, der kræver både forståelse, struktur og kulturel indsigt. effektfuld ledelse® har gennem hele forløbet været meget aktuelt i forhold til de respektive udfordringer, jeg som leder har haft. På den måde er forløbet ikke bare blevet en teoretisk øvelse men i lige så høj grad et uvurderligt praktisk perspektiv på ledelse i fuld øjenhøjde.

Jeg havde i forvejen gode erfaringer med effektfuld jobliv®-forløbet, så effektfuld ledelse® virkede som et naturligt valg for mig.

Jeg har gennem forløbet fået nyt input og perspektiv til ledelsesrollen og de forskellige ledelsesformer. Især dynamikken omkring ledelse som en foranderlig størrelse har været både en øjenåbner og har samtidig både bekræftet en række antagelser og aflivet en række letkøbte fordomme. Det har virkelig været et super godt forløb.

Forløbet får forhåbentlig den overordnede effekt at mit team vil være topmotiveret og produktivt, fordi jeg er blevet opmærksom på en række ledelsesmæssige tilgange til kendte problemstillinger, man som leder, ikke må undervurdere. Ledelse er for mig først og fremmest en fortløbende rejse med dialog i højsædet, og med dette forløb føler jeg vi er kommet rigtigt godt afsted”.

Heidi har været leder siden 2015. Hun valgte i 2019 at gennemføre effektfuld ledelse®. 

HEIDI JENSEN

Heidi Jensen

Plant Controller
FMC/Cheminova

Jeg valgte effektfuld ledelse® fordi jeg havde brug for et praksisnært lederudviklingsforløb, der tog udgangspunkt i mig og min verden. Jeg var ikke interesseret i højtflyvende ledelsesteorier, som jeg selv skulle ud og omsætte til virkelighed efterfølgende.

Forløbet har givet mig værktøjer til både selvledelse og personaleledelse. Personligt har det hjulpet mig med at få struktur på mine opgaver, herunder hvordan jeg skal prioritere. Jeg er også blevet mere bevidst om mine kompetencer, præferencer og udviklingspotentialer, og har dermed fået et stærkt fundament, hvorfra jeg kan arbejde videre med min udvikling som leder. Ift. personaleledelse har jeg bl.a. fået værktøjer til, hvordan jeg bedst muligt leder mine medarbejdere – med øje for deres forskellige præferencer og persontyper – og hvordan jeg kan lede vores team bedst muligt. 

Jeg oplever, at jeg er blevet en leder med mere overskud, bl.a. fordi jeg er blevet skarp på min indbakke, opgaver og prioriteringer. Jeg arbejder nu struktureret med at lede min afdeling og mine medarbejdere med fokus på trivsel og work life balance.  

Alt i alt en meget lærerig proces med mange ’aha oplevelser’ undervejs”.

NORRIQ

Norriq har valgt effektfuld ledelse® til lederudvikling og kompetenceløft.

ALLAN LYNGGAARD PETERSEN

Sales & Industry Manager
Norriq

”effektfuld ledelse® har været givende for mig – både fagligt og personligt. Det gav mig stor værdi, at forholdet til min sparringspartner blev så tilpas personligt, at alle barrierer blev nedbrudt, og vi kom helt ’ind til kernen’.

Under forløbet fik jeg særligt stor værdi ud af at få udarbejdet en personlig lederprofil og reflekteret over min profil set i forhold til min arbejdsgivers strategi samt mit eget ønske om et kompetenceløft. Gennem forløbet arbejdede jeg med aktuelle situationer som cases, og det gjorde forløbet relevant og nærværende samtidig med at jeg fra start begyndte at anvende de nye værktøjer i praksis.

Forløbet har givet mig viden og konkrete værktøjer til løsning af ledelsesmæssige dilemmaer, konflikthåndtering, prioritering og coaching. Det har også gjort mig til en mere strategisk leder, der arbejder målrettet med at sikre, at det daglige arbejde i teamet støtter op om virksomhedens strategi og mål.

Jeg er blevet mere skarp på, hvordan jeg skal agere i min rolle som leder, og jeg er vokset i min lederrolle. Et forløb som jeg ikke ville have undværet, og som jeg kan anbefale andre”.

Hirtshals-Yard logo

Hirtshals Yard A/S er specialiseret i dokninger, reparationer og services på fiskebåde, små og mellemstore hjælpefartøjer, samt slæbebåde inden for offshore. Virksomheden har samarbejdet med effektfuld a/s i mange år.

PETER ANDERSEN

Peter Andersen

Project Manager
Hirtshals Yard A/S

“effektfuld ledelse® har givet mig en ny værktøjskasse, der styrker og skaber et fundament for min personlige og ledelsesmæssige udvikling. Derudover har jeg fået redskaber, der kan anvendes til at forbedre medarbejderes motivation og virksomhedens produktivitet i dagligdagen.

Forløbet har været enestående og sparring, samtaler og opgaver har været nemt at integrere i en ellers travl hverdag.

effektfuld ledelse® er et forløb, der bidrager til at udvikle en mere selvstændig og helstøbt leder. Forløbet har skabt øget forståelse for alt fra hvordan virksomhedens visioner og strategier bliver udviklet og helt ned til de mennenskelige mekanismer og dynamikker i en virksomhed”.

SKIOLD

SKIOLD, som leverer løsninger indenfor korn, frø, foder og svinefarme, har valgt effektfuld som samarbejdspartner indenfor bl.a. organisationsudvikling og lederudvikling. 

DITTE RUD KROGH

Ditte Rud Krogh

Export Sales Backup Manager
Skiold

”Efter at jeg har gennemført effektfuld ledelse® har jeg fået et mere konkret billede af, hvad det vil sige at arbejde med ledelse. Jeg er blevet meget mere bevidst om min lederrolle, og hvor vigtigt det er, at man tager rollen seriøst. Ledelse er jo ikke noget, der kan vente til senere, fordi man har andre opgaver, der først skal klares. Som leder er det netop vigtigt at sørge for, at andre opgaver ikke stjæler fokus, så man glemmer at være leder for sine medarbejdere. Gennem forløbet har jeg bl.a. fået værktøjer, der netop kan hjælpe mig med at uddelegere opgaver og holde fokus på ledelse.”

SKIOLD

SKIOLD, som leverer løsninger indenfor korn, frø, foder og svinefarme, har valgt effektfuld som samarbejdspartner indenfor bl.a. organisationsudvikling og lederudvikling. 

THOMAS BACH JOHANSEN

Projektchef
Skiold

“Da jeg overgik fra at være projektleder til at blive projektchef, blev lederrollen en anden og jeg havde brug for nye kompetencer. Da effektfuld tidligere havde været brugt i andet regi, faldt valget på et effektfuld ledelse®. Forløbet med sine 10 måneders varighed og 8 personlige sparringer har været super godt. Sparringerne har taget udgangspunkt i hvem jeg er som person, og dermed hvordan jeg skal agere overfor mine medarbejdere. Netop dét at forløbet er en løbende og tæt dialog med en sparringspartner gør, at man kommer  i dybden om sin egen profil ligesom det giver mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer. Alt i alt har forløbet givet mig en bedre forståelse for min rolle som leder, og jeg vil klart anbefale det til andre.”

Halkær Ådal logo

Kate Bryrup og Edith Agerbo etablerede i 2012 Halkær Ådal med det formål at producere økologiske kvalitetsprodukter. For at kunne udvikle og vækste virksomheden havde de to ejerledere dog behov for et ledelsesmæssigt kompetenceløft. Og det er hvad de har opnået via effektfuld ledelse®.

Kate Bryrup og Edith Agerbo

Halkær Ådal

Kate Bryrup, ejer og adm. direktør (tv) & Edith Agerbo, ejer og produktionsansvarlig (th)
Halkær Ådal

”Vi har via effektfuld ledelse® fået et ledelsesmæssigt kompetenceløft i forbindelse med vores ambition om at vækste Halkær Ådal. Vi har arbejdet med vores ledelsesstile, det personlige lederskab, rollefordeling samt personaleledelse – alt sammen med udgangspunkt i vores personlige ledelsesvisioner. Herigennem har vi bl.a. fået værktøjer til at håndtere vores respektive roller i organisationen.

Gennem forløbet har vi også fået tid og rum til at hæve os over hverdagen og driften og arbejde mere fokuseret med vores vækststrategi og ledelse af vores virksomhed. Vi har fået skabt struktur, fået værktøjer til at prioritere i opgaverne, øget samarbejdet om ledelsesopgaverne, arbejdet med at lede gennem vores medarbejdere og lært at håndtere konflikter konstruktivt.”

Claus var igennem effektfuld ledelse® mens han læste MBA, da det understøttede den praktiske implementering af den teoretiske del af uddannelsen. Nu anvender Claus selv effektfuld-koncepterne til sin egne teamledere.

CLAUS BRINK

Claus Brink

Callcenterchef, Salg & Service
Alka forsikring 

”Jeg har været igennem sparringsforløbet effektfuld ledelse®, og forløbet har skærpet min bevidsthed om udøvelsen af min egen lederrolle samt på mine egne personlige ledelsesmæssige værdier. Forløbet har endvidere givet mig et mere holistisk syn på ledelse.

effektfuld ledelse® har også øget min forståelse for andre mennesker og deres reaktionsmønster i forskellige sammenhænge. Jeg ser nu i langt højere grad værdien af forskellighederne i mit lederteam, og effektfuld ledelse® har ydet et væsentligt bidrag til, at både jeg og mit lederteam træffer bedre beslutninger i vores hverdag.”

Damstahl as

Damstahl A/S har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2008. I årenes løb har mange af virksomhedens ledere været igennem effektfuld ledelse®, fx i forbindelse med opkvalificering til en lederstilling.

CARSTEN JOHNSEN

Carsten Johnsen

Team manager
Damstahl A/S

“I forbindelse med mit jobskifte fra Account manager til Teamleder havde jeg brug for nye kompetencer for at bestride min nye stilling bedst muligt. Valget faldt på effektfuld ledelse®, fordi forløbet har fokus på ledelse i praksis. Det har været værdifuldt at gå et spadestik dybere i forståelsen af mine medarbejdere. Herunder forskellige personprofiler og deres styrker, svagheder samt behov. Min nye forståelsesramme betyder, at jeg kan lede med fokus på mine medarbejderes respektive ressourcer. Det er til gavn for såvel medarbejdere som vores virksomhed. Herudover har jeg fået sat en tydelig kurs for min ledelsesstil, og det giver stor sikkerhed i min hverdag, at jeg ved, hvor jeg vil hen som leder.” 

Damstahl A/S har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2008. I årenes løb har mange af virksomhedens ledere været igennem effektfuld ledelse®, fx i forbindelse med onboarding af nye ledere.

HENRIK HØGSGAARD

Sales Manager, Flow Technology
Damstahl A/S 

”effektfuld ledelse® er et meget udbytterigt forløb, som sætter stort fokus på dig som leder og på forståelsen for kollegaer, deres adfærd samt hvordan du som leder interagerer optimalt med dem. Via effektfuld ledelse® fik jeg en god kombination af konkrete værktøjer, personlig udvikling samt en høj og brugbar ledelsesforståelse. Forløbet har flyttet mine grænser i en meget positiv retning som gør, at jeg i dag i større grad er i stand til at udvikle mit eget lederskab samt andres. effektfuld ledelse®har også givet mig konkrete værktøjer til prioritering af opgaver, ledelsesmæssige dilemmaer, brugen af diversifikation i teams og afdelinger, egen balance og meget mere. En kombination af teori, konkrete opgaver samt individuelle sessions betyder, at effektfuld ledelse® giver læring samt udbytte for både lederen og virksomheden fra dag ét.

Et forløb som jeg ikke ville have undværet, og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

BioMar har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2016, hvor Thomas Offersen startede i virksomheden.

THOMAS OFFERSEN

Controller
BioMar

“I forbindelse med, at jeg fik tilbudt min første lederstilling, havde jeg brug for et ledertræningsforløb, der kunne ruste mig til den nye rolle. Og da min daværende arbejdsgiver i flere år havde haft et samarbejde og gode erfaringer med effektfuld a/s omkring effektfuld ledelse®, var dette forløb oplagt. Derudover passede det godt til min situation, at forløbet var bygget op om individuelle sparringer. 

Forløbet har givet mig en opdatering indenfor ledelsesteorien og bidraget til personlig udvikling. Jeg er blevet mere afklaret med, hvor jeg vil hen i min karriere og hvordan jeg vil prioritere. Jeg er nu bedre rustet til at varetage et lederjob og til de mål og udfordringer, som det medfører. Samtidig er jeg blevet mere målrettet og har fået større fokus på kollegaers adfærd. Det betyder mere engagerede og tilfredse kollegaer samt et bedre arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende bidrager til fastholdelse og højere produktivitet”.

Aalborg Zoo

Aalborg Zoo har anvendt effektfuld ledelse® til både individuel lederudvikling og ledergruppeudvikling.

SØREN SØRENSEN

Søren Sørensen

Salgs-og kommunikationschef
Aalborg Zoo

”Min sparringspartner var fantastisk hurtig til at fange de ledelsesmæssige udfordringer, jeg stod med, og med udgangspunkt i min hverdag og mine reelle udfordringer fik jeg gennem effektfuld ledelse® nogle uvurderlige værktøjer til brug i min hverdag. Jeg valgte efterfølgende at lade hele afdelingen gå igennem effektfuld ledelse® som gruppe, og forløbet har en stor ære i, at vi i dag fungerer rigtigt godt som afdeling. Vi har opnået stor forståelse for hinandens forskelligheder, samt for hvordan vi bruger disse for at nå vores fælles mål”.

Waoo

Waoo! har anvendt effektfuld ledelse® til individuel lederudvikling.

LONE WOLFGANG DUELUND

HR & administrationschef
Waoo!

”I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de ledere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

eniig har valgt effektfuld a/s i forbindelse med udvikling af deres ledere.

CHRISTIAN TOMRA

Christian har valgt effektfuld a/s til individuel lederudvikling

Afdelingsleder
eniig

”Samarbejdet med effektfuld a/s har været særdeles givende og indbringende for mig – både fagligt og personligt. Via effektfuld ledelse® er jeg blevet helt klar på, hvordan jeg skal agere i min rolle som leder, og sparringerne har i den grad bidraget til, at jeg er vokset i min lederrolle. Jeg har fået en række konkrete og brugbare ledelsesværktøjer, som jeg aktivt anvender i dagligdagen. Under forløbet fik jeg desuden udarbejdet min egen ledelsesvision, der stemmer overens med virksomhedens målsætninger, værdigrundlag og strategi.

Et forløb som jeg ikke ville have undværet og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

Turisthus Nord

effektfuld ledelse® er også egnet til udvikling af større grupper af ledere, som fx kommer fra forskellige virksomheder, men inden for samme branche – og som dermed står overfor samme ledelsesudfordringer. Forløbet er blandt andet gennemført for ledere i turistbranchen.

RENÉ ZEEBERG

Rene Zeeberg

Adm. direktør
Turisthus Nord

”effektfuld ledelse® har givet mig viden og konkrete værktøjer til effektiv ledelse, løsning af ledelsesmæssige dilemmaer, konflikthåndtering, prioritering, work-life balance, coaching og udbygget mit netværk til andre mellemledere i turismebranchen. Jeg har desuden fået større forståelse for mine kollegaer og deres adfærd, og er blevet mere direkte og klar til at gå i dialog omkring beslutninger, som jeg ikke finder hensigtsmæssige. effektfuld ledelse® har været kimen til at få mig til at blive en bedre leder.”

First

effektfuld ledelse® er også egnet til udvikling af større grupper af ledere, som fx kommer fra forskellige virksomheder, men inden for samme branche – og som dermed står overfor samme ledelsesudfordringer. Forløbet er blandt andet gennemført for ledere i turistbranchen.

SUSANNE ANDERSEN

Susanne Andersen

Operations Manager
First hotel Europa

“Vekselvirkningen mellem de fælles undervisningsdage og individuelle sparringer har været uvurderlig, og begge dele har hjulpet mig meget i min hverdag. Jeg har fået lært at prioritere i mine opgaver, og jeg er blevet bedre til at uddelegere ikke-ledelsesmæssige opgaver til mine medarbejdere. Jeg er allerede blevet en bedre leder, og hvis jeg fortsætter med at anvende de værktøjer, som effektfuld ledelse® har givet mig, vil jeg helt sikkert blive en endnu dygtigere leder.”

Alka

Maja har gennemgået effektfuld ledelse® for at blive bedre rustet til rollen som teamleder hos Alka.

MAJA PAKULA

Maja Pakula, Teamleder, Salg & service Alka forsikring

Teamleder, Salg & service
Alka forsikring

“effektfuld ledelse® har styrket mig i min opstart som leder. Jeg har fået større forståelse for mine teammedlemmer – både som individer og som gruppe. Forløbet har også givet mig konkrete værktøjer til effektiv ledelse samt til at håndtere ledelsesmæssige dilemmaer.

Kigger jeg indad, har jeg virkelig fået boostet min personlige udvikling og selvforståelse. Jeg er blevet mere skarp på min lederidentitet, prioritering af arbejdsopgaver og har opnået bedre balance mellem arbejde og privatliv. Forløbet har også gjort mig til en mere strategisk leder, der arbejder målrettet med at sikre, at det daglige arbejde i teamet støtter op om virksomhedens strategi og mål.

Jeg ville ikke have undværet effektfuld ledelse® og kan klart anbefale forløbet til andre, der er i opstarten af deres lederkarriere”. 

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld ledelse® siden 2009 – både til individuel lederudvikling og udvikling af ledergrupper.

ANNE-METTE NOVRUP

Anne-Mette Novrup, HR Manager FMC/Cheminova

HR Manager
FMC/Cheminova

“Vi valgte effektfuld ledelse®, fordi det er praktisk i sin tilgang og samtidig sikrer, at lederne opnår relevante ledelsesværktøjer. Derudover er det en fordel, at den enkelte leder får mulighed for at drøfte egne ledelsesmæssige udfordringer med en sparringspartner uden for organisationen.

Forløbene har været koblet op på vores strategi, værdier og afdelingens målsætninger, hvilket har sikret en optimal sammenhæng mellem vores overordnede forretningsstrategi og retningen på lederudvikling. Forløbet har skabt utallige gode resultater – bl.a. har det hjulpet lederne at have et “fælles sprog” om ledelse, ligesom det har hjulpet lederne til at udnytte og udvikle deres personlige og faglige kompetencer i arbejdet på at skabe topmotiverede medarbejdere. Noget vi har kunnet konstatere i dagligdagen og i de løbende medarbejderundersøgelser.

Vores ledere er også blevet bedre rustet til at håndtere fremtiden og de udfordringer, som omverdenen byder os på”.