effektfuld jobliv®

effektfuld jobliv® - talentudvikling og medarbejederudvikling

effektfuld jobliv® fokuserer på din personlige udvikling og sikrer, at den hænger sammen med det krydsfelt, som du befinder dig i: kunder, kolleger, din leder, virksomheden mv. Forløbet giver dig viden og værktøjer inden for bl.a. personligt lederskab, samarbejde og kommunikation.

Udvikling i praksis

Gennem effektfuld jobliv® afklarer  vi, hvilke  kompetencer du har nu, og hvordan  du kan udvikle dine kompetencer  til fremtidige behov og ambitioner. For at afdække dine nuværende kompetencer laver vi blandt andet en personprofilanalyse, som sætter ord på dine stærke sider og på dine udviklingsområder.

effektfuld jobliv® trappe

Nedenfor er indholdet i hver sparring specificeret:

Sparring 1: Min vision

 • Anvendelse af mine potentialer
 • Mine idealer og værdier
 • Hvad er vigtigt for mig i mit jobliv?

Sparring 2: Mit personlige udgangspunkt

 • Selvbevidsthed – at kende mig selv
 • Mine stærke og mindre stærke sider
 • Hvad er succes for mig?

Sparring 3: Personlig ledelse:

 • Sådan forebygger jeg stress
 • Optimering af min planlægning
 • Personlig effektivitet

Sparring 4: Kommunikation og samarbejde

 • Situationsbestemt kommunikation
 • Indlevelsesevne – at forstå andre
 • Samarbejdsoptimering

Mit fremtidige jobliv

 • Hvor er jeg i min udvikling?
 • Ønsker for min fremtidige udvikling
 • Hvordan sikrer jeg udvikling i joblivet?

Sådan foregår forløbet

effektfuld jobliv® strækker sig over 7 måneder og består af 10  sparringer. Du kan vælge, at 5 sparringer foregår i din egen virksomhed og 5 foregår online, eller du kan vælge at alle foregår online. Hver sparring har et overordnet tema, og indholdet relateres til din dagligdag på jobbet.

Til hver sparring forbereder du dig ved hjælp af træningsmateriale. Sideløbende omsætter du din nye viden til praksis – det kalder vi action learning.

Du får tilknyttet en professionel sparringspartner, som står til rådighed gennem hele forløbet.

Målgruppe

effektfuld jobliv® er målrettet nøglemedarbejdere, projektledere og teamledere. Det er fx egnet til medarbejderen, der har brug for at blive afklaret omkring egne kompetencer; projektlederen, der har behov for flere værktøjer til at bevare overblikket og sikre optimal prioritering eller teamlederen, der interesserer sig for, hvordan en effektiv kommunikation kan øge trivsel og effektivitet i teamet. Forløbet kan også anvendes til talentudvikling.

Ved forløb med grupper suppleres de individuelle sparringer med fællesdage.

VIL DU VIDE MERE?

KLAR TIL EFFEKTFULD UDVIKLING?

Prisen for effektfuld jobliv® er kr. 35.000 + moms.

Bestil allerede i dag! 
Bestil forløbet allerede i dag ved at sende en mail til info@effektfuld.dk. Derefter kontakter vi dig for nærmere aftale.