Lever og leder du ud fra mantraet ’Det er nemmere at gøre det selv’?

En vigtig del af lederrollen er at kunne løse opgaverne gennem medarbejderne. Det vil sige, at du som leder giver medarbejderne ansvar for en opgave, som du ellers skulle have løst.

Vi ser, at ledere ofte fejler med deres uddelegering. Det kan fx være, at medarbejderne ikke får tilstrækkeligt ansvar til at træffe beslutninger. Det kan også være, at der ikke er tillid nok mellem leder og medarbejder, hvorfor medarbejderen er bange for at fejle og derfor have behov for at delegere tilbage til lederen.

Den første øvelse er at indse, at du ikke selv kan løse alle opgaver. Faktisk er det en bedre investering at klæde medarbejderne på til at løse opgaverne og holde fast i dette. Det frigiver tid til andre opgaver og du viser tillid til dine medarbejdere. Den anden øvelse er at give slip.

5 råd

Sådan bliver du bedre til uddelegering

1. Få overblik over, hvad der skal uddelegeres
Skriv alle dine opgaver ned og marker dem, du vil uddelegere. Husk ikke kun at uddelegere praktiske opgaver, men også opgaver med indhold – det er dem, medarbejderne brænder for.

Tjekliste

2. Find den relevante medarbejder
Kig grundigt på medarbejdernes kompetencer og uddeleger opgaver på baggrund heraf. Er der behov for kompetenceudvikling for at en medarbejder kan overtage en opgave, må du vurdere, om der er ressourcer og tid til det.

3. Afklar rammen
Vær eksplicit over for medarbejderen i forhold til rammen. Hvilke beslutninger kan medarbejderen træffe uden din accept? Beskriv også deadline samt den detaljeringsgrad og kvalitet, du forventer. Husk at have in mente, hvilken persontype, medarbejderen er – og dermed hvordan opgaven skal ’serveres’!

4. Lav opfølgning
Hav tålmodighed og tillid til at medarbejderen løser opgaven. Lav eventuel aftale om opfølgning undervejs, så du ikke skal snuse dig frem løbende. Overtag ikke opgaven, men juster ansvarsfordeling, hvis situationen gør det nødvendigt.

5. Giv feedback
Når opgaven er fuldført, skal du give medarbejderen feedback. Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre næste gang? Fokuser ikke på, hvad der ikke gik godt, men på optimering. Det virker motiverende på dine medarbejdere.

Kontakt os
Vil du styrke din personlige effektivitet og udvikling? Vi tilbyder workshops og træningsforløb i personlig effektivitet og lederudvikling. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.