For at du kan nå dine mål enten alene eller sammen med andre, må du først og fremmest kunne lede dig selv. Det er også vigtigt, at du evner at lede dig selv, hvis du ønsker at komme videre op af karrierestigen.

Styrk dit personlige lederskab

Hvis du skal kunne lede dig selv, er der en række ting, du skal have styr på. Bl.a.:

  1. Du skal have indsigt i dine personlige kompetencer.
  2. Du skal have indsigt i dine inkompetencer.
  3. Du skal kende dine stresssignaler – og være i stand til at handle på dem.
  4. Du skal være i stand til at planlægge og være effektiv.

I dette indlæg sætter vi fokus på, hvordan du bliver bedre til at planlægge.

Planlæg! Og prioriter!
Planlægning handler om at beslutte, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres. Og prioritering er en vigtig brik i planlægningen.

Prioritering handler om at vælge. Nogle opgaver lader vi ligge, og andre løser vi med det samme. Mange mennesker har svært ved at prioritere, fordi de føler, at skiftende elementer påvirker den rækkefølge, tingene skal gøres i. Det er utroligt enkelt at prioritere – i teorien. Du beslutter, hvad du vil, og hvilke opgaver og aktiviteter der skal til for at nå målet. Disse opgaver har topprioritet. Dette kræver naturligvis, at du først har skabt dig et overblik over, hvad det er, du skal prioritere i.

1 værktøj til en effektiv prioriteringsindsats  
Når der skal prioriteres, er der to forholdsvis simple spørgsmål, som man må være i stand til at stille sig selv:

  1. Er opgaven vigtig?
  2. Haster den?

Ud fra disse to spørgsmål, skulle det være muligt at finde frem til de opgaver, der skal løses først. Værktøjet nedenfor kan bruges som en hjælp:

Få overblik over din opgavefordeling – og styrk dit personlige lederskab
Vurder nu, om det du laver, er vigtigt og/eller haster. Beskriv med procenter, hvor du samlet arbejder i hhv. kvadrant A, B, C og D.

Rettesnoren nedenfor kan du bruge til at vurdere, om din opgavefordeling er effektiv og realistisk – eller om der er noget, du bør omprioritere:

A-opgaver max. 15 %
B-opgaver min. 80 %
C-opgaver max. 4 %
D-opgaver max. 1 %

Tænk også over, hvad du vil med dit liv. Her skal også prioriteres. Det er vigtigt, at du gør nogle ting, der gør dig glad og giver dig overskud. Der er ikke noget bedre til at modvirke stress end glæde, overskud og overblik.

Kontakt os
Hvis du er blevet nysgerrig på at arbejde med dit personlige lederskab, så er trin 3 i effektfuld jobliv® en mulig vej. Her kommer du til, gennem en struktureret proces, at arbejde med optimering af din planlægning og personlige effektivitet. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

>>Læs, hvad andre siger om effektfuld jobliv®
>>Læs om FREMDRIFTs workshop i personlig effektivitet