Dit team kan blive endnu bedre! Men teamudvikling er en lang proces og ikke et hurtigt fix, der består af en overlevelsestur eller et madlavningskursus. Som leder skal du arbejde med teamudvikling i hverdagen med udgangspunkt i teamets aktuelle udfordringer.

Medlemmerne i et team har forskellige kompetencer, der supplerer hinanden og ledelsesopgaven er, at få alle disse kompetencer i spil og dermed opnå bedre resultater, end den enkelte alene er i stand til. Hvis dette skal blive en realitet, er det dog nødvendigt, at en række kriterier er opfyldt.Forskellighed Fx skal teamet have et fælles mål, som kan motivere og skabe fremdrift.

Effektfuld teamudvikling – hvordan?
Som leder har du formentlig et ønske om, at dit team skal blive endnu mere effektfuldt og produktivt. Du har måske formuleret forskellige initiativer, der skal være med til fremtidigt at (videre)udvikle dit team og understøtte teamfølelsen. Nedenfor har vi formuleret 6 nøgler, som du kan bruge til at trykprøve dine initiativer.

De 6 effektfulde nøgler

1) Skab tillid i teamet
Der er direkte sammenhæng mellem graden af tillid i teamet og præstationsniveauet, og det at opbygge tillid er et centralt ledelsesansvar. Du opbygger tillid ved dels at få teammedlemmerne til at tale om, hvordan de opfatter tillid (sæt det på dagsordenen) og dels ved at motivere til, at alle efterlever en tillidsfuld adfærd.

2) Stimuler til åbne diskussioner
Dybtfølte fordomme, synspunkter og overbevisninger forandres kun, hvis de bliver bragt frem i lyset. Teamet får derfor et sundere miljø, hvis du opfordrer til, at de diskuterer og håndterer konflikter åbent og konstruktivt.

3) Skab commitment til beslutninger og handlingsplaner
Hvis medlemmerne ikke kan lufte deres holdninger i en åben diskussion, bliver det det svært for dem at committe sig til beslutninger – også selvom det måske umiddelbart kan virke som om, at de støtter op om dem.

Som leder skal du også være omhyggelig med at forklare opgaven, som medlemmerne skal i gang med og hvorfor den er nødvendig. Commitment opstår, når deltagerne forstår den proces eller opgave, de skal tage del i – og når de, som nævnt ovenfor, åbent kan drøfte deres holdninger til den.

4) Sørg for, at medlemmerne tager ansvar
Når medlemmerne kan se meningen med de beslutninger og handlinger, de står overfor, tager de automatisk ansvar for beslutninger og handlinger – såvel for egne som for teamkollegernes. Det er afgørende, hvis teamet skal realisere dets mål.

5) Skab fokus på fælles mål og resultater
Når teammedlemmerne tager ansvar for beslutninger og handlinger i teamet, skabes der naturligt fokus på fælles mål og resultater. Mangler der derimod ansvarsfølelse i teamet, kommer medlemmerne nemt til at sætte egne mål over teamets mål.

Endelig kan du som leder understøtte fokus på fælles mål ved at sørge for, at der er formuleret et klart mål for teamet, at du løbende synliggør målet, og at du styrer teamet ind på sporet, hvis det har taget en afstikker. Husk, at hvis en gruppe velbegavede individer ved, hvad de ønsker at opnå, kan de som oftest finde en måde at opnå det på.

6) Vær realistisk
Det er let at love medlemmerne i dit team, at enhver aktivitet, som iværksættes, vil medføre store fordele. Men både idéerne og du selv, vil blive draget til tvivl, hvis alle omkring dig kan se, at dine planer ikke lykkedes. Vær derfor ærlig og realistisk i dine udmeldinger som leder.

Vil du vide mere?
Ønsker du at arbejde i dybden med dine lederkompetencer, herunder ledelse af teams, er effektfuld ledelse® et oplagt udviklingsforløb for dig. Kontakt os
på tlf. +45 2068 2061 eller via info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.