Tidligere var stabilitet normen, men i dag sker der hele tiden forandringer – det gælder både i virksomheden og i dens omverden. Er din virksomheds ledere klædt på til at lede forandringsprocesser? Hvis ikke, bliver det vanskeligt at skabe fremdrift og vækst.

John Kotter har udviklet en 8-trinsmodel om forandringer. Modellen er baseret på en undersøgelse af, hvorfor 70 % af alle forandringsprojekter mislykkes. På baggrund heraf definerede Kotter 8 vigtige trin, som man som leder bør forholde sig til og forberede sig godt på, hvis forandringen skal lykkes.

Modellen er særligt god, fordi den giver råd til, hvordan man gennemfører et forandringsprojekt – trin for trin.

1

1: Tag hånd om et brændende ønske
Ifølge Kotter skal alle forandringsprojekter starte med et ’hvorfor? ’. Det vil sige, at der skal være en brændende platform, som skaber følelsen af, at forandringen er yderst nødvendig. Hos effektfuld a/s arbejder vi dog ud fra den holdning, at en forandring ligeså godt kan starte et brændende ønske – faktisk er det ofte bedre, at virksomheden sætter proaktivt ind i stedet for først at skride til handling, når det hele brænder på.

Har I en proaktiv eller reaktiv adfærd i forhold til forandringer? Og hvordan kan I arbejde med proaktivt at tage hånd om brændende ønsker?

2: Udpeg et forandringsteam
Ingen leder kan drive en forandringsproces alene. Derfor er det vigtigt, at virksomheden tidligt i processen udpeger et team af medarbejdere med stor faglig indsigt, høj organisatorisk placering og frem for alt troværdighed. Forandringsagenterne skal fungere som ambassadører for forandringen.

Hvordan vil I skabe et bæredygtigt forandringsteam?

3: Beskriv visionen
For at få medarbejderne til at gå i samme retning er det vigtigt, at der er overensstemmelse mellem målet for forandringen og virksomhedens overordnede mål og strategi. Medarbejderne skal kunne se en mening med forandringen. Derfor er det vigtigt, at I beskriver en vision for forandringen. Styrken ved en vision er også, at alle får samme billede af målet og retningen.

Hvordan sikrer I, at der bliver udviklet en klar vision? Og hvem skal inddrages?

4: Kommuniker jeres vision
Kommuniker visionen til hele organisationen, så alle medarbejdere kender til den, føler sig inddraget og forholder sig til den. Det er vigtigt, at I fokuserer på individuelle motivationsfaktorer, når I kommunikerer visionen. Det er nemlig ofte forskelligt, hvad der motiverer en leder og medarbejder.

Hvordan kommunikerer I visionen, så alle medarbejdere forholder sig til den? Og hvordan tager I højde for medarbejdernes individuelle motivationsfaktorer i kommunikationen?

5: Skab ejerskab
Det er vigtigt, at medarbejderne føler ejerskab til forandringsprojektet. De skal derfor inddrages i processen.

Hvordan vil I sørge for at inddrage jeres medarbejdere og anerkende deres feedback? Og skal I investere i kompetenceudvikling for at fastholde forandringen?

6: Skab succeser undervejs
I en større forandringsproces er det vigtigt med kortsigtede resultater, der kan fastholde motivationen og skabe succes.

Hvordan kan I arbejde med at skabe kortsigtede succeser undervejs i forandringsprocessen?

7: Vær tålmodig!
Forandringer tager tid, og I må derfor være tålmodige undervejs, så I holder fokus på forandringen samt bliver ved med at arbejde med den – også strategisk.

Hvordan sørger I for at fastholde fokus på forandringen?

8: Nye vaner skal etableres
Forandringer fordrer, at de bliver implementeret i medarbejders dagligdag. Det er derfor vigtigt, at I synliggør relationen mellem de nye vaner og handlinger samt resultaterne.

Hvordan implementerer I nye vaner og processer i virksomheden? Og hvordan skaber I synlig sammenhæng mellem de nye vaner og de resultater, I har opnået?

Kontakt os
Det handler om at komme godt fra start og sikre, at både ledere og medarbejdere er klædt på til at løfte den opgave en forandringsproces er. Via kapitel 6 i effektfuld ledelse® bliver lederen, gennem en struktureret proces, klædt på til at håndtere og lede forandringsprocesser. Kapitlets indhold udbydes også som en workshop for leder- og medarbejdergrupper. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

>Læs om effektfuld ledelse®
>Se hvad vores kunder siger om effektfuld ledelse