Hvis du ikke selv er tilfreds med dit liv og dit job som leder, er der stor sandsynlighed for, at dine medarbejdere heller ikke er tilfredse med dig. Din adfærd smitter nemlig af på dine medarbejderes trivsel. Læs, hvordan du bliver en leder i balance…

2

>Vær realistisk
Lederjobbet er krævende og fordrer, at du investerer mere tid end de fleste andre i dit arbejdsliv. Du skal derfor have en grundlæggende oplevelse af, at der er god mening med jobbet som leder. Vil du reelt hellere bruge størstedelen af din tid på golf end på at arbejde, skal du måske søge andre muligheder.

>Sørg for opbakning på hjemmefronten
Hav opbakning fra din nærmeste familie. Det er vigtigt, at du laver en forventningsafstemning med dem, så de er klar over, hvad lederjobbet kræver af dig. Har du opbakning og forståelse, undgår du konstant at løbe rundt med dårlig samvittighed.

>Drag grænser mellem arbejdsliv og privatliv
Selvom lederjobbet er krævende og fordrer opbakning fra hjemmefronten, er det sådan, at de gode, velfungerende og effektive ledere i det moderne arbejdsliv er ’hele mennesker’. De er mere end deres arbejde – de formår at investere i jobbet uden at udtømme sig selv. At du også har et liv uden for jobbet, skaber i sidste ende også merværdi for virksomheden. Du skal derfor øve dig i grænsedragninger mellem arbejde og privatliv, så du forvalter dit liv på en måde, der fremmer både arbejdslivet og privatlivet.

>Vær loyal over for din virksomhed
Hvis du skal være en god leder, fordrer det, at du sympatiserer med, og er loyal over for, både virksomhedens produkter, værdier og de beslutninger, der træffes i virksomheden.

>Sæt dig ind i dine medarbejderes jobliv
Lederjobbet handler i høj grad om dine medarbejderes udvikling. Det er vigtigt, at du prioriterer at følge med i dine medarbejderes dagligdag og kan nyde, når de udvikler sig og skaber nye resultater. Det motiverer nemlig dine medarbejdere, at de føler sig set af dig. Samtidig er det vigtigt, at du er i kontakt med dine medarbejdere, så du hele tiden sikrer, at de kender retningen og målet for deres arbejde.

>Bliv ved med at udvikle din værktøjskasse
Udvikling er alfa omega, hvis du ikke vil overhales indenom! Også i forhold til ledelsesfaget. Nye organisationsformer, globalisering og ændrede krav fra medarbejdere og omverden betyder, at ledelsesopgaven ændrer sig konstant og stiller krav om nye redskaber – både helt nye samt opdateringer af dine nuværende. Derfor er det vigtigt, at du hele tiden har fokus på at udvikle og træne din ledelsesværktøjskasse.

Kontakt os
Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan opnå mere balance i dit ledelsesliv og udvikle din ledelsesværtøjskasse, er effektfuld ledelse® noget for dig. Her kommer du til, gennem en struktureret proces, at arbejde med udvikling af din lederrolle. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

>Læs om effektfuld ledelse®
>Læs, hvad vores kunder siger om effektfuld ledelse®