Det siger vores kunder

effektfuld ledelse®

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld ledelse® siden 2009 – både til individuel lederudvikling og udvikling af ledergrupper. 

OLE ZINCK

Ole Zinck vælger effektfuld ledelse® til ledertræning

Manager, Human Resources
FMC/Cheminova

“Vi valgte effektfuld ledelse®, fordi det er praktisk i sin tilgang og samtidig sikrer, at lederne opnår relevante ledelsesværktøjer. Derudover er det en fordel, at den enkelte leder får mulighed for at drøfte egne ledelsesmæssige udfordringer med en sparringspartner uden for organisationen.

Forløbene har været koblet op på vores strategi, værdier og afdelingens målsætninger, hvilket har sikret en optimal sammenhæng mellem vores overordnede forretningsstrategi og retningen på lederudvikling. Forløbet har skabt utallige gode resultater – bl.a. har det hjulpet lederne at have et “fælles sprog” om ledelse, ligesom det har hjulpet lederne til at udnytte og udvikle deres personlige og faglige kompetencer i arbejdet på at skabe topmotiverede medarbejdere. Noget vi har kunnet konstatere i dagligdagen og i de løbende medarbejderundersøgelser.

Vores ledere er også blevet bedre rustet til at håndtere fremtiden og de udfordringer, som omverdenen byder os på”.

METTE WALTER

Mette Walter har gennemgået ledertræningsforløbet effektfuld ledelse®

Head of Global Biological Development
FMC/Cheminova

Jeg har fået utrolig meget ud af effektfuld ledelse®. Jeg er blevet mere skarp på, hvad min rolle som leder er – jeg har fået opstillet mål, og jeg er blevet bedre til at prioritere. Hele processen omkring personaleledelse har også været god. Det at kunne se, hvor den enkelte medarbejder er, og hvad der motiverer, har været vigtigt for, at jeg kan understøtte den enkeltes udvikling. I en tid med store forandringer, kan jeg bruge de redskaber, som jeg har fået igennem forløbet, til at holde fokus på kerneopgaverne og håndtere forandringer og konflikter.”

Aalborg Zoo

Aalborg Zoo har anvendt effektfuld ledelse® til både individuel lederudvikling og ledergruppeudvikling.

SØREN SØRENSEN

Søren Sørensen vælger effektfuld ledelse® til lederudvikling

Informationschef
Aalborg Zoo

”Min sparringspartner var fantastisk hurtig til at fange de ledelsesmæssige udfordringer, jeg stod med, og med udgangspunkt i min hverdag og mine reelle udfordringer fik jeg gennem effektfuld ledelse® nogle uvurderlige værktøjer til brug i min hverdag. Jeg valgte efterfølgende at lade hele afdelingen gå igennem effektfuld ledelse® som gruppe, og forløbet har en stor ære i, at vi i dag fungerer rigtigt godt som afdeling. Vi har opnået stor forståelse for hinandens forskelligheder, samt for hvordan vi bruger disse for at nå vores fælles mål”.

First

effektfuld ledelse® er også egnet til udvikling af større grupper af ledere, som fx kommer fra forskellige virksomheder, men inden for samme branche – og som dermed står overfor samme ledelsesudfordringer. Forløbet er blandt andet gennemført for ledere i turistbranchen.

SUSANNE ANDERSEN

Susanne Andersen har taget lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse®

Operations Manager
First hotel Europa

”Vekselvirkningen mellem de fælles undervisningsdage og individuelle sparringer har været uvurderlig, og begge dele har hjulpet mig meget i min hverdag. Jeg har fået lært at prioritere i mine opgaver, og jeg er blevet bedre til at uddelegere ikke-ledelsesmæssige opgaver til mine medarbejdere. Jeg er allerede blevet en bedre leder, og hvis jeg fortsætter med at anvende de værktøjer, som effektfuld ledelse® har givet mig, vil jeg helt sikkert blive en endnu dygtigere leder.”

Turisthus Nord

RENE ZEEBERG

Rene Zeeberg har taget lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse®

Adm. direktør
Turisthus Nord

”effektfuld ledelse® har givet mig viden og konkrete værktøjer til effektiv ledelse, løsning af ledelsesmæssige dilemmaer, konflikthåndtering, prioritering, work-life balance, coaching og udbygget mit netværk til andre mellemledere i turismebranchen. Jeg har desuden fået større forståelse for mine kollegaer og deres adfærd, og er blevet mere direkte og klar til at gå i dialog omkring beslutninger, som jeg ikke finder hensigtsmæssige. effektfuld ledelse® har været kimen til at få mig til at blive en bedre leder.”

Alka

Claus var igennem effektfuld ledelse® mens hans læste MBA, da det understøttede den praktiske implementering af den teoretiske del af uddannelsen. Nu anvender Claus selv effektfuld-koncepterne til sin egne teamledere.

CLAUS BRINK

Claus Brink har gennemgået ledertræningsforløbet effektfuld ledelse®

Callcenterchef, Salg & Service
Alka forsikring

”Jeg har været igennem sparringsforløbet effektfuld ledelse®, og forløbet har skærpet min bevidsthed om udøvelsen af min egen lederrolle samt på mine egne personlige ledelsesmæssige værdier. Forløbet har endvidere givet mig et mere holistisk syn på ledelse.
effektfuld ledelse® har også øget min forståelse for andre mennesker og deres  reaktionsmønster i forskellige sammenhænge. Jeg ser nu i langt højere grad værdien af forskellighederne i mit lederteam, og effektfuld ledelse® har ydet et væsentligt bidrag til, at både jeg og mit lederteam træffer bedre beslutninger i vores hverdag.”

waoo

Waoo! har anvendt effektfuld ledelse® til individuel lederudvikling.  

LONE WOLFGANG DUELUND

Lone Wolfgang har anvendt effektfuld ledelse® til ledertræning

HR & administrationschef
Waoo!

”I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de ledere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

HEF har valgt effektfuld a/s i forbindelse med udvikling af deres ledere.  

CHRISTIAN TOMRA

Afdelingsleder
HEF

”Samarbejdet med effektfuld a/s har været særdeles givende og indbringende for mig – både fagligt og personligt. Via effektfuld ledelse® er jeg blevet helt klar på, hvordan jeg skal agere i min rolle som leder, og sparringerne har i den grad bidraget til, at jeg er vokset i min lederrolle. Jeg har fået en række konkrete og brugbare ledelsesværktøjer, som jeg aktivt anvender i dagligdagen. Under forløbet fik jeg desuden udarbejdet min egen ledelsesvision, der stemmer overens med virksomhedens målsætninger, værdigrundlag og strategi. 

Et forløb som jeg ikke ville have undværet og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

Damstahl A/S har samarbejdet med effektfuld a/s siden 2008. I årenes løb har mange af virksomhedens ledere været igennem effektfuld ledelse®, fx i forbindelse med onboarding af nye ledere. 

HENRIK HØGSGAARD

Salgschef, Flow Technology
Damstahl A/S

”effektfuld ledelse® er et meget udbytterigt forløb, som sætter stort fokus på dig som leder og på forståelsen for kollegaer, deres adfærd samt hvordan du som leder interagerer optimalt med dem. Via effektfuld ledelse® fik jeg en god kombination af konkrete værktøjer, personlig udvikling samt en høj og brugbar ledelsesforståelse. Forløbet har flyttet mine grænser i en meget positiv retning som gør, at jeg i dag i større grad er i stand til at udvikle mit eget lederskab samt andres. effektfuld ledelse®har også givet mig konkrete værktøjer til prioritering af opgaver, ledelsesmæssige dilemmaer, brugen af diversifikation i teams og afdelinger, egen balance og meget mere. En kombination af teori, konkrete opgaver samt individuelle sessions betyder, at effektfuld ledelse® giver læring samt udbytte for både lederen og virksomheden fra dag ét.

Et forløb som jeg ikke ville have undværet og som jeg helt klart kan anbefale andre at gøre brug af”.

effektfuld jobliv®

fmc

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling samt talentudvikling. 

CHRISTIAN BECH LARSEN

Christian Bech Larsen har gennemgået talentudviklingsforløbet effektfuld jobliv®

Business Coordinator
FMC/Cheminova

”Efter en periode med for mange opgaver og for lidt struktur gennemgik jeg forløbet effektfuld jobliv®. Jeg blev herigennem mere bevidst om, hvad jeg gerne vil have ud af både mit jobliv, men også privatliv. Min sparringspartner var god til både at lytte og udfordre mig. I forløbet har min sparringspartner af og til ændret på dagens program for at få snakket om aktuelle udfordringer. Jo mere vi fik arbejdet med, hvilken persontype jeg var, jo mere forståelse fik jeg samtidig for mine kolleger og andre omkring mig og begyndte at forstå, hvorfor de handlede anderledes. Jeg vil til hver en tid anbefale andre at tage forløbet effektfuld jobliv®, da det har givet mig en masse, som jeg kan bruge fremover”.

Telenor

Telenor har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling. 

MAJA BARNER RAABERG HVAM

Maja Warmberg har gennemgået talentudviklingsforløbet effektfuld jobliv®

Projektleder
Telenor

“effektfuld jobliv® tog udgangspunkt i mine udfordringer samtidig med at jeg fulgte et foruddefineret program. Kombinationen betød, at jeg kunne få hjælp til mine udfordringer, samtidig med, at jeg fik nye værktøjer til prioritering og planlægning. Forløbets længde var perfekt i forhold til at afprøve værktøjerne samtidig med, at det ikke belastede min dagligdag, men i stedet optimerede min måde at arbejde på. Indbygget i forløbet var muligheden for at kontakte min coach mellem sparringerne, hvilket jeg gjorde flittigt brug af. Jeg er kommet ud på den anden side som en mere erfaren og selvsikker projektleder”.

waoo

Waoo! har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling, herunder til udvikling af nøglepersoner. 

LONE WOLFGANG DUELUND

Lone Duelund har Christian Bech Larsen har anvendt talentudviklingsforløbet effektfuld jobliv®

HR & administrationschef
Waoo!

“I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de medarbejdere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

waoo

Lene Lykke Christensen er en af de af de medarbejdere hos Waoo!, der har anvendt effektfuld jobliv® til kompetenceudvikling. 

LENE LYKKE CHRISTENSEN

Controller
Waoo!

“Jeg blev tilbudt forløbet effektfuld jobliv® efter at have haft udfordringer med strukturering, stramme deadlines og alt for meget om ørerne. Allerede efter første møde med min sparringspartner Pia Nielsen blev jeg klar over, at jeg via forløbet kunne få de redskaber, jeg skulle bruge for at genskabe overblikket over mine opgaver, mig selv og min arbejdsdag. Pia har en naturlig tilgang til mennesker og er enorm tillidsfuld, hvilket har været det vigtigste i vores samspil. Jeg har fået fyldt værktøjskassen op med blandt andet gode redskaber til strukturering af opgaver og kommunikation med min omverden.  Jeg har også lært rigtig meget om mig selv – hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og hvad jeg selv kan gøre for at få det bedste ud af forskellige situationer”.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe med jeres næste udviklingsprojekt?