effektfuld ledelse® ll

effektfuld ledelse ll® - ledertræning og lederudvikling

Med effektfuld ledelse® ll bliver du opdateret med nyeste viden og trends indenfor ledelsesfeltet sideløbende med, at du får individuel sparring ift. din egen ledelsespraksis.

Et praksisorienteret lederudviklingsforløb

Forløbet er et grundigt og yderst praksisorienteret forløb, der består af en kombination af 4 temadage med andre ledere + 3 individuelle sparringer. På hver temadag vil du opleve et stærkt ledelsesfagligt miljø med blandt andet ekspertindlæg og case-workshops, hvor de andre deltagere ser på cases fra din organisation som ’uvildige konsulenter’.

Sådan foregår forløbet

Hver temadag + efterfølgende sparring har en faglig temaramme som sikrer, at vi anskuer – og arbejder med – ledelse ud fra både et strategisk, psykologisk og praktisk perspektiv:

Da ledelse foregår i et krydsfelt mellem mange forskellige interessenter, inddrager vi naturligvis dine vigtigste interessenter i dit udviklingsforløb.

Du får tilknyttet en professionel sparringspartner, der er certificeret i effektfuld ledelse®.

Målgruppe

effektfuld ledelse® ll henvender sig til dig, der har gennemført effektfuld ledelse® og som nu ønsker at bringe din lederfaglighed og karriere til næste niveau.

VIL DU VIDE MERE?

KLAR TIL EFFEKTFULD UDVIKLING?

Næste holdstart & datoer for teamdage
Kontatk Pia Nielsen på tlf. 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk, hvis du vil have datoer for kommende holdstart, herunder de enkelte temadage.

Sparringer
Datoer for sparringer aftales individuelt ved opstart. Sparringer foregår i Aalborg.

Tilmelding
Tilmelding via mail til Pia Nielsen på tlf. 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk.

Pia Nielsen, indehaver & ledelseskonsulent

effektfuld ledelse® - ledertræning og lederudvikling