Conni Jensen, Business Unit Director hos Norriq, har gennemgået lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® for bl.a. at få nye værktøjer til at lede sit team. Læs hvilken forskel forløbet har gjort for både Conni og hendes team.

Conni Jensen

Conni Jensen, Business Unit Director, Norriq

Som en del af lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® har du fået nye værktøjer til/perspektiver på teamledelse. Hvilke har været de vigtigste for dig?
”Jeg har fået meget ud af effektfuld ledelse®. Det praksisorienterede forløb har resulteret i, at jeg efter flere års ledergerning har fået en masse nye ledelsesværktøjer. I Norriq arbejder vi i teams på tværs af organisationen og jeg har bl.a. fået nye perspektiver på, hvordan det er hensigtsmæssigt at sammensætte teams. Fx skal jeg have øje for både medarbejderens kompetence og personlighed.

NORRIQ

Jeg er også blevet bevidst om, at det er vigtigt, at teamet har et ’fælles sprog’ at tale ud fra i hverdagen. Det gør det nemmere at snakke om både styrker og svagheder i teamet, herunder vores indbyrdes forskelligheder. Det ’fælles sprog’ har jeg bl.a. fået via personprofilværktøjet Everything Disc® samt et teamanalyseværktøj, som indgår i effektfuld ledelse®”.

Hvilken betydning vil det fremover få for dig som leder, at du har fået nye perspektiver på og værktøjer til teamledelse?
”I en hverdag med løbende forandringer hjælper team-værktøjerne mig med at forstå både den enkelte medarbejder og det samlede team. Som leder er jeg blevet mere bevidst om, hvordan jeg kan understøtte mit team frem mod de resultater, vi gerne vil opnå samtidig med, at jeg har fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel”.

Og hvilken forskel vil det fremover få for dit team?
”At jeg er blevet mere bevidst om vigtigheden af min egen rolle i forhold til mit team og de indbyrdes roller i teamet har medført endnu større klarhed omkring, hvad vores mål er, og hvordan vi sammen når dem. Resultatet er, at vi er blevet bedre til at spille hinanden gode. Samlet set har jeg via effektfuld ledelse® fået rusket op i gamle vaner, og er kommet ud på den anden side med en ro og indsigt, der har rustet mig til at møde de muligheder og forandringer, omverdenen byder”.