Der er mange, der er interesseret i, at du kommer godt i gang som ny leder. Dig selv, fordi du gerne vil udfolde dig i lederrollen. Medarbejderne, fordi de har brug for en, der kan vise vejen frem. Og virksomheden, fordi den har behov for kompetente ledere, der kan lede virksomheden i den rigtige retning.

Kom godt i gang som ny leder

Som leder har du en central rolle, og derfor er det også vigtigt, at folk omkring dig støtter dig som ny leder. Men ligeså vigtigt er det, at du selv er afklaret med ledelsesrollen. Hvad vil du stå for? Hvor vil du hen? Og hvordan vil du komme derhen?

Er du godt i gang som ny leder?
Ved hjælp af nedenstående tjekliste, kan du danne dig et første billede af, om du er godt i gang som ny leder. Svar spontant og som du mener det er – frem for hvordan du ønsker, at det skal være. Du kan også udfylde skemaet sammen med din nærmeste leder. Skemaet kan du bruge som afsæt for en dialog om hvilke kompetencer, du måske har brug for at udvikle, for at mestre din nye rolle som leder.

Tjekliste
Vurder på en skala fra 1-3 i hvor høj grad du oplever, at du er godt i gang som ny leder indenfor de 3 centrale områder: Personligt lederskab, personaleledelse og strategier. Brug skalaen således:
1 = uenig
2 = hverken eller
3 = enig

Personligt lederskab

 1. Jeg kender mine personlige styrker og svagheder.
 2. Jeg ved, hvad jeg vil stå for som leder. Dvs. hvad der er mine værdier og idealer.
 3. Jeg har formuleret en vision for ledelse.

Personaleledelse

 1. Mine medarbejdere ved, hvad jeg forventer af dem.
 2. Medarbejderne ved, hvordan de skal udvikle sig for at klare nuværende og fremtidige krav.
 3. Jeg ved, hvad der motiverer hver enkelt medarbejder.
 4. Jeg sørger for, at medarbejderne løbende får feedback på deres præstationer.
 5. Jeg sikrer, at processer og arbejdsgange er hensigtsmæssige.
 6. Jeg sikrer, at beslutninger på ledelsesniveau bliver omsat til handling i medarbejdernes hverdag.
 7. Jeg har kommunikeret mine planer, så medarbejdere ved, hvor fokus er.

Ledelsesstrategier

 1. Jeg kender virksomhedens mål.
 2. Jeg kender virksomheden, dvs. at jeg har et godt indblik i kunder, konkurrenter, produkter, økonomi, medarbejdere, ledere osv.
 3. Jeg ved, hvordan jeg skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.
 4. Jeg ved, hvordan mine medarbejdere hver især skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.

Vil du styrke dine lederkompetencer?
Hvis antallet af områder, hvor du scorer 1, er højt eller der er kerneområder, hvor du synes, at scoren er for lav, er du velkommen til at tage fat i Pia Nielsen for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive klædt på til lederrollen. Pia har gennem årene gennemført flere hundrede lederudviklingsforløb, bl.a. med udgangspunkt i effektfuld ledelse®. effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for personligt lederskab, personaleledelse og ledelsesstrategier.