Uenigheder er uomgængelige på en arbejdsplads, men bør først og fremmest anerkendes som en positiv drivkraft. Det er et symbol på, at medarbejderne er motiverede og interesserede i deres arbejde. Men samtidig kan konflikter blive en ødelæggende faktor, hvis ikke du formår at bremse dem, inden de kulminerer.

PRQVLFBST1 (1)

Tag action!
Konflikter er uoverensstemmelser, altså en ubalance i relationer. Det vil sige et modsætningsforhold, der ikke kan tolerere eller håndtere forskelle. Ubalancen kan foregå i et samarbejde, men kan også komme til udtryk som noget, der blot opleves af en enkelt medarbejder.

Konflikttrappen kan bidrage til at give overblik over konflikters typiske stadier:

k

Afdæk behov
For at finde ind til kernen af problemet, er det vigtigt, at du når helt ind til det reelle problem og får afdækket de involveredes behov. Nogle gange kan store konflikter bero på en simpel misforståelse. Du skal derfor være i stand til at stille spørgsmål ved erfaringer og oplevelser. Gennem denne spørgeproces kan du ikke alene få afdækket de involveredes interesser og behov, men også nå frem til løsninger, der tilgodeser alle (trin 1 – uoverensstemmelse).

Fokus på bolden – og ikke på manden
I det personificerende stadie (trin 2 – personificering) vil parterne typisk tænke og tale personificeret om konflikten, og derved inddrage den anden part på negativ vis. Her er det igen vigtigt, at du er i stand til, igennem en konfliktnedtrappende dialog, at få parterne til at fokusere på den uoverensstemmelse, der gør sig gældende. På den måde undgås personificering, og du kan være medvirkende til, at konflikten nedtrappes.

Hvis problemet vokser…
Såfremt konflikten vokser, vil det være nødvendigt at inddrage en uvildig 3. part (trin 4 – samtale opgives). I denne fase vil parterne typisk have lavet alliancer, og du vil opleve, at du på den ene eller anden måde er viklet ind i disse – og dermed også sat ud af spillet som den, der vil kunne løse konflikten.

En lille uoverensstemmelse kan eskalere i løbet af meget kort tid til at være en konflikt, der berører samtlige medarbejdere. En konflikt, der optrappes i løbet af en uge, vil ofte kræve 52 uger før den er løst! Det er derfor vigtigt, at du sætter ind så tidligt som muligt.

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at blive klædt på til at løse konflikter konstruktivt og samtidig udvikle din personlige kommunikation, kan kapitel 6 i effektfuld ledelse® være en vej. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.