thumbnail_DSC_00171Huset Venture Nordjylland har i sin etableringsfase fokuseret på at opbygge forretningsområder og skabe en rummelig virksomhed. Nu er der imidlertid behov for at rette fokus på, at udvikle forretningen – blandt andet skal et kommende generationsskifte forberedes, fortæller direktør Inger Steen Møller.

Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der er drevet af medarbejdere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan arbejde på fuld tid. Virksomheden udbyder kurser og udviklingsforløb for personer langt fra arbejdsmarkedet og løser opgaver inden for bl.a. økonomi, administration, IT og grafisk arbejde. 

Hvorfor valgte du effektfuld a/s som samarbejdspartner?
”Jeg har brug for ekstern bistand til at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor i den kommende periode. Blandt andet i forhold til et forestående generationsskifte. Her har vi gennem samarbejdet fået sparring ift., hvordan jeg – og resten af ledergruppen – bliver klædt på til at gennemføre generationsskiftet og hvordan organisationen optimalt skal ’se ud’ og fungere i fremtiden”.

Få 7 gode råd til et vellykket generationsskifte 

Hvorfor valgte du sideløbende at gennemgå lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse®?huset_venture
”Jeg havde behov for at få nogle ledelsespersonlige værktøjer, som kunne bidrage til at skabe en god og stabil virksomhed samt håndtere den daglige personaleledelse. Valget fald på effektfuld ledelse®, fordi jeg har fået forløbet anbefalet af kolleger, og det virkede som et professionelt og stærkt koncept”.

Læs om effektfuld ledelse® 

Hvad har dit udbytte af effektfuld ledelse® indtil videre været?
”Min sparringspartner har bl.a. sat lys på nogle af de udfordringer, som jeg og virksomheden har. Det giver mig mulighed for at handle på dem i tide. Samtidig har hun givet mig redskaber til at gøre noget ved de svære opgaver, som man nemt kan komme til at udskyde, men som er vigtige for vores fremtidige succes”.

Læs hvad andre siger om effektfuld ledelse®

 Hvilken forskel kommer samarbejdet med effektfuld a/s til at gøre for dig og virksomheden?
”Personligt forventer jeg bl.a., at blive bedre til at håndtere konflikter – og til at tage de svære situationer i opløbet. Samtidig forventer jeg, at vi som virksomhed kan forberede generationsskiftet, så jeg med tiden kan videregive en virksomhed i god drift med stabile forretningsområder og en fornuftig bundlinje. Vi har allerede talt om, hvordan vi fx skal justere organisationsstrukturen og ansvarsfordelingen, så organisationen bliver bedst muligt klar til generationsskiftet – og her har det været rigtig godt, at have en ekstern sparringspartner på sidelinjen”.