FMC/Cheminova har siden 2009 anvendt effektfuld ledelse® til individuel lederudvikling samt til udvikling af ledergrupper. Ole Zinck, Manager, Human ressources fortæller, hvorfor valget faldt på effektfuld ledelse®, og hvad forløbet har betydet for virksomheden. 

Ole Zinck, certificeret partner & samarbejdspartner

Ole Zinck, Manager, Human Resources, FMC/Cheminova

Hvorfor valgte I ’effektfuld ledelse®’?
”Vi valgte effektfuld ledelse®, fordi det er praktisk i sin tilgang og på én og samme tid sikrer, at lederne bliver udstyret med relevante ledelsesværktøjer. Samtidig får den enkelte leder mulighed for at drøfte egne ledelsesmæssige udfordringer med en sparringspartner uden for organisationen. Effekten har bl.a. været at læringen er blevet omsat til god ledelse i dagligdagen, – og ikke er endt som endnu et ringbind i reolen!”Fmc logo

Hvad har jeres udbytte været?
“Forløbene har altid været koblet op på vores strategi, værdier og afdelingens målsætninger, hvilket har sikret en optimal sammenhæng mellem vores overordnede forretningsstrategi og retningen på lederudvikling. Forløbet har skabt utallige gode resultater – bl.a. har det hjulpet lederne at have et “fælles sprog” om ledelse, ligesom det har hjulpet lederne til at udnytte og udvikle deres personlige og faglige kompetencer i arbejdet på at skabe topmotiverede og tilfredse medarbejdere. Noget vi har kunnet konstatere i dagligdagen og i de løbende medarbejderundersøgelser.

Eksternt har effektfuld ledelse® bidraget til at skabe en større forståelse for og handlekraft i forhold til de forandringer, der sker, hvilket har medført, at vores ledere er bedre rustet til at håndtere fremtiden og de udfordringer, som omverdenen byder os på”.

Læs mere om, hvad vores kunder siger om effektfuld ledelse®.