Mennesker er forskellige og skal derfor ledes forskelligt. Ledelsesopgaven løses altså bedre, hvis du er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen, herunder hvor din medarbejder er viden- og motivationsmæssigt ift. den forestående opgave. Medarbejderkortet er et værktøj, som kan understøtte dig i at udøve situations- og personbestemt ledelse.

Forskellighed

Du har som de fleste ledere sandsynligvis en foretrukket ledelsesstil. Din lederstil er bestemt af din adfærd, og din adfærd kan du få belyst via en DISC® personprofilanalyse.Everything DiSC®

Ifølge teorien om situationsbestemt ledelse kan du løse ledelsesopgaven bedre, hvis du er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen og medarbejderen. Det kræver, at du har forståelse for medarbejderens faglige kompetence og engagement ift. den forestående opgave og at du har indsigt i medarbejderens personlige præferencer. Præferencerne kan belyses ved hjælp af en DISC® personprofilanalyse.

De 4 ledelsesstile
Hersey og Blanchard opstiller en model med 4 ledelsesformer. Meningen er, at du vælger den ledelsesform, der passer bedst i den pågældende situation. På den måde kan du optimere dels din egen funktion som leder og dels medarbejderens indsats. Situationsbestemt ledelse kræver altså fleksibilitet: Du skal forstå at læse den enkelte medarbejder, og du skal kunne følge den udvikling, medarbejderen gennemlever.

Instruerende lederstil

 • Opstiller målene
 • Strukturerer arbejdsopgaverne
 • Formulerer konkrete problemstillinger
 • Kontrollerer opgavernes løsning

Trænende lederstil

 • Uddyber og forklarer handleplaner og argumenter for de opsatte mål
 • Stiller spørgsmål og udveksler information
 • Anerkender arbejdsindsats
 • Resumerer, opsummerer og overbeviser
 • Tillader en stigende tovejskommunikation

Støttende lederstil

 • Definerer opgaverne sammen med medarbejderen
 • Analyserer og opnår enighed
 • Støtter og giver anerkendelse
 • Er åben for at udveksle synspunkter og ansporer til dialog

Delegerende lederstil

 • Lytter aktivt
 • Viser åbenhed og opmærksomhed
 • Viser høj grad af tillid
 • Indhenter oplysninger

Medarbejderkortet
På baggrund af din viden om de 4 ledelsesstile, din viden om din egen ledelsesstil og adfærd samt din indsigt i din medarbejders personlige præferencer er der skabt grundlag for, at du kan lave et medarbejderkort som hjælper dig til, hvordan du kan lede den enkelte medarbejder. Medarbejderkortet består af en række refleksionsspørgsmål, hvor du forholder dig til den enkelte medarbejder. Kortet indgår som et af værktøjerne i effektfuld ledelse®. 

Medarbejderkortet som udviklingsværktøj
Du kan bruge medarbejderkortet til at overveje følgende:

 • Har du en foretrukken ledelsesstil – hvilken? Og har dine medarbejdere en foretrukken stil – hvilken?
 • Hvordan kan du med fordel tilpasse din ledelsesstil til de enkelte medarbejdere?
 • Giver du dine medarbejdere den optimale ledelse eller ’bare’ det, som falder dig (og dem) mest naturligt?
 • Hvordan kan der være behov for forskellige ledelsesstile (fx støttende vs. delegerende) alt efter, om du står overfor at skulle lede nye eller erfarne medarbejdere?
 • Vil det være befordrende for samarbejdet mellem du og dine medarbejdere, at du har en dialog med hver enkelt om, hvordan de – og du – ser på din ledelsesstil?

Vil du være en effektfuld leder?
Hvis du vil udvikle dine lederkompetencer og have nye værktøjer til, hvordan du fx leder dine medarbejdere optimalt, kan effektfuld ledelse® være det rette forløb for dig. effektfuld ledelse® er et praksisorienteret lederudviklingsforløb, som giver dig viden, værktøjer og sparring indenfor områderne personlig ledelse, personaleledelse og virksomhedsledelse. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.