I dag handler mange processer om at tænke ud af boksen. Den her proces handler om at kigge ind i boksen.

Ofte ser vi, at ledere og medarbejdere tror, at de har samme forståelse af kerneopgaven, men i dagligdagen handler de ud fra forskellige forståelser.

Ved at definere og sætte fokus på kerneopgaven styrker I den fælles forståelse af, hvad I sammen skal opnå og I udvikler et fælles sprog, som kan bruges til at drøfte arbejdsmetoder og til at skabe forståelse for hinandens forskellige handlinger. Alt dette styrker både kulturen, kvaliteten og effektiviteten i organisationen.

Husk, at kerneopgaven er foranderlig. Indholdet vil løbende blive justeret ift. fx nye markeder, nye behov hos kunderne, nye krav fra interessenter mv.

Kerneopgaven

1. Hvilken værdi skaber I?
Kerneopgaven handler om, hvorfor I laver det, I gør. Det er essentielt, at I har en fælles forståelse herfor, da det skaber motivation og målrettethed.

2. Hvad er jeres ambition?
Hvad er det I konkret ønsker at opnå? Sæt handlinger bag hvert enkelt ord.

Kerneopgaven er kendetegnet ved, at den ikke kan løses af en mand alene. Den fordrer, at flere fagligheder, personer og funktioner arbejder sammen. Derfor er det vigtigt at diskutere, hvordan I kan blive endnu bedre til at løse opgaven sammen på tværs af fagligheder. Ofte er der stor forskellighed i måden, medarbejderne ser deres bidrag på.

3. Hvem er kunderne?
Diskuter, hvem kunderne er. Ofte findes der ikke en fælles forståelse omkring kundegruppen. Husk, at kundegruppen kan forandre sig over tid, ligesom det vil være nødvendigt at konkretisere og nuancere kundegruppen, hvis I vil optimere løsningen af kerneopgaven.

Kontakt os
Vil I have hjælp til, hvordan I kan arbejde med at definere jeres kerneopgave og sikre, at I fastholder fokus? Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.