Vil du gerne have, at den nye leder/direktør trives, er produktiv og performer så hurtigt som muligt efter ansættelsen? Onboarding er ofte en overset og ikke prioriteret indsats til trods for, at det er er en af de bedste HR- og ledelsesmæssige investeringer, som din virksomhed kan lave…

Onboarding handler om bundlinje. Det er i løbet af det første år, at lederen/direktøren opbygger loyalitet for virksomheden, det er i løbet af det første år, at han/hun
beslutter, om der er perspektiv i at blive i virksomheden. Det er også i løbet af det første år, at I som virksomhed kan tjene eller tabe penge på den nye leder/direktør.

40 % stopper inden for første år
Flere undersøgelser viser, at op mod 40 % af nyansatte medarbejdere stopper inden for det første år, hvilket er dyrt for virksomheden. Virksomheden mister ressourcer i forbindelse med opsigelsen, der skal findes en erstatning og bruges penge på rekruttering.

Omvendt kan en god og struktureret onboarding-proces betyde, at lederen/direktøren hurtigt kommer til at trives i jobbet og i organisationen samt performe, hvilket skaber en stor både menneskelig og økonomisk gevinst for virksomheden.

onboarding

5 trin til vellykket onboarding
Der er 5 overordnede trin, som bør indgå i jeres onboarding-proces.

1. Forberedelse
Alle de praktiske ting skal være på plads, inden I modtager en ny leder/direktør. Herunder kontorfaciliteter, IT-udstyr mv.

Forbered også medarbejderne på, at der kommer en ny leder/direktør, så de er klar til at modtage vedkommende og på forhånd ved, hvilken organisatorisk relation de får til den nyansatte (underordnet, sideordnet eller overordnet). Er der tale om en direktør, skal der også planlægges møder med bestyrelsen.

2.Introduktion
Sørg for at have en plan for den første uge, hvor lederen/direktøren bliver introduceret til virksomhedens medarbejdere, processer, systemer og værktøjer. Sørg også for, at lederen/direktøren får en grundig introduktion til virksomhedens vision, mission, historie og egne ansvarsområder.

3. 100-dages planen
I samarbejde med lederen/direktøren bør I lave en plan for de 100 første dage. Hvilke målsætninger har den nye leder/direktør? Er der behov for, at lederen/direktøren skal igennem et sparringsforløb, der hurtigt kan hjælpe ham/hende til at levere på det niveau, han/hun er ansat til? Og hvad er succeskriterierne for lederen/direktøren – og hvordan kan de indfries?

4. Tilknyt en ekstern sparringspartner
Det er en god idé, at investere i et ledersparringsforløb, idet det skaber et godt udgangspunkt for, at lederen/direktøren kommer godt ind i virksomheden, sin nye rolle og sine arbejdsopgaver. Det kan være en stor fordel at vælge en ekstern specialist, idet lederen/direktøren hermed får en uvildig sparringspartner, som han/hun kan drøfte udfordringer, oplevelser og beslutninger med. Alt sammen er medvirkende til, at lederen/direktøren hurtigt bliver i stand til at levere på det niveau, han/hun er ansat til.

5. Evaluering
Følg op på lederen/direktøren og sørg for at afdække, om 100-dages planen stadig er realistisk, eller om den skal ændres. Det er også vigtigt at tale om, hvad der skal ske på længere sigt, og om der evt. er behov for yderligere kompetenceudvikling.

Kontakt os
Mange virksomheder anvender effektfuld ledelse® til onboarding af nye ledere/direktører, idet det hurtigt hjælper til, at han/hun leverer på det niveau, han/hun er ansat til. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan gøre onboarding til en god forretning hos jer.

>Læs om effektfuld ledelse®
>Se hvad kunderne siger om effektfuld ledelse®