En ny struktur i Ældreplejen i Thisted Kommune førte til etablering af et nyt lederteam. effektfuld a/s har i den forbindelse trænet lederne i, hvordan de kan skabe et velfungerende og effektivt team.

Annette Jensen, leder af Plejecentre Midt, Thisted Kommune (tv) og Lone Saaby, leder af plejehjemmet Kristianslyst, Thisted Kommune (th).

Samarbejdet blev igangsat i 2016, hvor alle lederne fik en intro til personværktøjet DiSC® og derefter en personlig sparring med fokus på den enkeltes styrker og udviklingsområder. I september 2017 fulgte en fælles temadag, hvor der blev sat fokus på forskelligheder i teamet for derudfra at styrke samarbejdet, herunder hvordan lederne kan ’spille hinanden gode’.

Ny ledelsesstruktur skabte nye behov
Ældreplejen havde fået en ny ledelsesstruktur i form af et teamlederniveau (faglig ledelse og personaleledelse) samt et lederniveau (strategisk ledelse). For at få et effektivt team, som anvender den enkelte leders kompetencer bedst muligt, havde lederne behov for dels at få større indsigt i egne styrker og begrænsninger, men også dels at blive klogere på de andre teamleders styrker og begrænsninger.

Træning giver nye handlemuligheder
Træningen med effektfuld har givet lederne nye indsigter: ”Vi har fået et overblik over, hvilke kompetencer vi har i teamet, og hvordan vi bringer dem i spil. Vi er også blevet bevidste om, at vi kan – og hvordan vi kan – udnytte, at vi ser verden forskelligt – i stedet for at lade os begrænse af det! Endelig har vi fået indblik i, hvilke kompetencer vi godt kunne bruge flere af i teamet, og som vi derfor skal have opmærksomhed på i vores arbejde”, fortæller Lone Saaby, leder af plejehjemmet Kristianslyst, Thisted Kommune.

Både leder og ledelsesteam høster frugterne af samarbejdet
Træningen vil gøre en stor forskel – også på længere sigt, fortæller Annette Jensen, leder af Plejecentre Midt, Thisted Kommune. Det gælder både for den enkelte leder og for ledelsesteamet: ”Som ledere er vi blevet mere bevidste om os selv, vores styrker og begrænsninger, og det giver helt nye handlemuligheder for den enkelte og for teamet”, siger Annette.

Annette og Lone forklarer, at den nye viden også bidrager til en mere konstruktiv teamkultur, og dermed også vil betyde et mere velfungerende og effektivt team: ”Større indsigt hos den enkelte gør, at vi bidrager mere autentisk og kan indgå i konstruktive drøftelser renset for forsvarsmekanismer, automatiske mønstre mm.”, forklarer Lone.

En styrket organisation
Også organisationen som helhed, herunder medarbejdere og beboere, vil mærke at Ældreplejen har fået et styrket ledelsesteam: ”Når lederne bliver mere bevidste om egne styrker og begrænsninger, har de dels mulighed for at gøre medarbejderne mere bevidste om deres adfærd, og dels mulighed for at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejder. Begge dele noget, der er positivt for leder-medarbejdersamarbejdet og som også smitter af på medarbejdernes relation og løsninger til beboerne på plejehjemmene”, understreger Annette.

Vil du vide mere?
Vil du have inspiration til, hvordan du kan styrke dit team? Deltag i vores gratis breakfast meeting Det effektfulde team den 28. november i Aalborg. Ønsker du at arbejde endnu mere i dybden med teamudvikling, herunder ledelse af teams, kan du også kontakte Pia Nielsen på tlf. +45 2068 2061 eller via pn@effektfuld.dk.