Tommy Jensen er Product Manager for TARGIT Suite and Vertical Solutions hos Business Intelligence-virksomheden TARGIT. For at styrke sin faglige – og personlige udvikling valgte Tommy at gennemføre udviklingsforløbet effektfuld jobliv®. Et centralt element i forløbet er, at man arbejder med personprofilværktøjet Everything DiSC® for at blive bevidst om egne (og andres) styrker, potentialer og præferencer – noget, som Tommy oplever har gjort en positiv forskel i hans arbejdsliv.

Tommy Jensen, TARGIT

Tommy Jensen, TARGIT

Hvad er dit udbytte af Everything DiSC®?
Everything DiSC® personprofilen og den sparring, som jeg har fået i forbindelse med at jeg gennemførte profilen, har givet mig større selvindsigt og et mere nuanceret billede af hvordan forskellige persontyper kommunikerer. Jeg er også blevet styrket i min kommunikation. Eksempelvis har jeg fået større gennemslagskraft i dialogen med mine kollegaer via kendskabet til og klassificeringen i de 4 profiltyper, som DiSC opererer med.”

TARGIT

Hvilken forskel gør dit kendskab til Everything DiSC® i din hverdag?
“Jeg bruger DiSC på ledelsesplan, som i høj grad handler om at motivere mine medarbejdere. Her er det en styrke, at jeg via  DiSC har kendskab til både mig selv og til de medarbejdere, der er i mit team og i de projekter, jeg leder. Med DiSC – og den straksklassificering man uvægerligt begynder at bruge i samspillet med kollegaer – er det nemmere at møde, rumme, lytte til og motivere mennesker, man har føling med. Det handler om empati og evnen til at sætte sig i andres sted og vide, hvad det er for et sted! Her er DiSC et stærkt værktøj.”

Hvilken betydning tror du dit kendskab til Everything DiSC® får for dig på længere sigt?
“Mit arbejde med DiSC har givet anledning til selvrefleksion. DiSC har givet mit indlæringsunivers en ekstra dimension, fordi jeg ikke blot er begyndt at forlige mig med min personprofiltype. Jeg tager den til mig og er glad for den hjælp, det giver mig, når jeg skal træffe beslutninger.Værktøjet har givet mig mulighed for at dyrke en mere assertiv side, men med en mere faktuel dimension i bagagen. Jeg håber, at andre vil blive inspireret til at gå på opdagelse i sig selv ved at prøve at få lavet en DiSC personprofil og få sparring ift. profilen: Det vil radikalt kunne ændre ikke blot menneskers holdninger til hinanden, men måske endnu mere vigtigt holdningen til sig selv. For mig har det givet en ro og en grobund for et overskud, som jeg har savnet – er jeg virkelig skruet sådan sammen? JA, det er jeg, og det er helt i orden.”

Vil du vide mere?
effektfuld a/s tilbyder forskellige personprofilværktøjer til leder-, medarbejder- og organisationsudvikling. Profilerne skaber nye vinkler og større forståelse – et effektivt udgangspunkt, når du ønsker personlig- og faglig udvikling. Du kan benytte dig af personprofilværktøjerne som en selvstændig ydelse eller som en del af et længerevarende sparringsforløb, fx effektfuld jobliv® eller effektfuld ledelse®. Kontakt Pia Nielsen på +45 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk, hvis du vil videre mere.