Ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Ledergruppen fra 3F Aalborg – bestående af 12 ledere – har i 2019/2020 gennemgået et skræddersyet lederudviklingsforløb under overskriften ”Effektfuld Ledelse: flere opgaver – ét hold” i samarbejde med effektfuld a/s.

Seminar

Den 21. januar 2020 blev forløbet afsluttet med, at ledergruppen fortalte medarbejderne om deres udbytte, samt hvad de vil arbejde videre med i de enkelte afdelinger.

Ønsket var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et blev koblet til ledelsesgerningen. Derudover var et ønske at skabe arbejdsglæde og begejstring, for at sikre et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat, og hvor tilfredse medarbejdere er nøglen til at sikre et højt medlemsantal i 3F.

Sådan gjorde vi
Forløbet var bygget op omkring det internationalt anerkendte teamværktøj De 5 adfærdsmønstre i et velfungerende team, som hjælper teams med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater, samt udvalgte ledelsesværktøjer fra effektfuld ledelse®. I forløbet var et centralt tema også, hvordan man både som team og som individ lærer at balancere i krydsfeltet af modsatrettede krav, forventninger og interesser, som er en stor del af dagligdagen i 3F.

Det siger Allan Busk, formand i 3F Aalborg om forløbet:

”Forløbet med effektfuld a/s har været godt og med de nye værktøjer, er vi bedre rustet til at sikre en god arbejdsplads. Vi har altid sat mange skibe i søen, men ikke været gode nok til at gøre tingene færdige. I forløbet har vi arbejdet med at holde fokus på kerneopgaven og prioritere ud fra det, hvilket har gjort en forskel. Bl.a. har vi indført at bruge handlingsplaner, så vi skriver de aftaler ned, vi indgår. Dvs. som mål med deadlines, handlinger og ansvarshavende.

I forløbet har vi arbejdet med værktøjet ’De 5 adfærdsmønstre’, og selvom vi i forvejen synes, at vi havde det godt sammen, så har arbejdet med modellen i den grad styrket vores tillid til hinanden, og vi er blevet rigtig gode til at få ”svesken på disken” og få diskuteret vigtige emner, så alle på den baggrund kan comitte sig til de beslutninger, vi træffer. Vi er nu en mere sammentømret ledelsesgruppe, og har også fået et tættere samarbejde med vores forskellige udvalg.

Forløbet har også givet os værktøjer til bedre og mere effektiv kommunikation til gavn for både ledergruppen og vores medarbejdere, ligesom det, at vi har fået lavet en ny og effektiv mødestruktur, har vakt begejstring i hele organisationen.

Vi føler os klædt på til at sikre en god prioritering, arbejdsglæde, begejstring og motivation af medarbejderne, så vi sammen kan skabe et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat i 3F Aalborg, og hvor tilfredse medarbejdere bliver en vigtig nøgle til at sikre et højt medlemstal i 3F fremadrettet.

Ambitionen og ønsket med et fælles lederudviklingsforløb i 3F Aalborg var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et bliver koblet til ledelsesgerningen. Det er vi nået i mål med”.