Aalborg Kongres og Kultur Center et af Skandinaviens største kongres- og kulturcentre. Med en hverdag præget af forandringer og kompleksitet havde organisationen brug for et mere sammentømret ledelsesteam, som kunne skabe en fælles retning og et tværgående samarbejde. Derudover var der behov for, at den enkelte leder fik nye ledelsesværktøjer og perspektiver for at blive styrket i den daglige ledelsesopgave.

AKKC logoeffektfuld a/s designede på den baggrund en proces, hvor de 6 ledere i AKKC via en række fælles workshopdage skulle udvikle et ’fælles fodslag’, herunder en fælles forståelse af kerneopgaven og god ledelse i AKKC. Forløbet blev bygget op omkring teamudviklingsværktøjet The Five Behaviors of a Cohesive Team, som b.la. hjælper med at styrke tilliden og relationerne i et team og dermed gøre det mere effektivt i forhold til at skabe resultater.

Lederteamet i AKKC

Lederteamet i AKKC

Sideløbende gennemgik den enkelte leder et individuelt sparringsforløb, som skulle styrke denne i håndteringen af aktuelle ledelsesudfordringer. Den del af processen tog afsæt i effektfuld ledelse® ud fra den enkelte leders behov.

Den samlede proces strakte sig over ca. 9 måneder for at sikre løbende opfølgning på både ledergruppens såvel som på den enkelte lederes udvikling: ”Forløbet har været en god vekselvirkning mellem kollektiv og individuel sparring. I den individuelle sparring var der 100% fokus på mine udfordringer og behov for at blive en bedre leder, men der var også megen læring i dialogen og ideudvekslingen på tværs af ledergruppen”, siger Else Herfort, der er Messe og udstillingschef i AKKC.

The Five Behaviors of a Cohesive Team har givet større ind – og udsigt
Alle lederne er enige om, at værktøjet har været uvurderligt i processen mod et mere sammentømret ledelsesteam. Hver leder har desuden fået lavet en DISC®-lederprofil og er blevet mere bevidst om egen adfærdsstil, men også om de andre teammedlemmers adfærdsstil og præferencer. Det har gjort lederne klogere på, hvordan de kan ’spille hinanden gode’. Det, at lederne nu kender hinandens styrker og udfordringer, har også givet større plads til – og respekt for – individuelle forskelligheder. Det har skabt et stærkere sammenhold og mere tillid i teamet: ”Tillid er fundamentet – og fundamentet skal være solidt, før vi kan bygge ovenpå”, fortæller Lisbeth Hove Vibestrup, der er administrationschef i AKKC.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ pyramide

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Og tillid er afgørende for, at teamet kan fokusere på at opnå fælles resultater på vegne af AKKC: ”Det er blevet mere naturligt at rette henvendelse til hinanden, og vi har fået skabt tillid, så vi kan give hinanden feedback”, uddyber Jan Kvistborg, der er chef for bæredygtigt værtskab. Og Tanja, som er afdelingsleder for møder og kongresser, fortsætter: ”Vi er blevet gode til at få ”svesken på disken”, og få vendt vores forskellige synspunkter, og det betyder, at vi meget bedre kan comitte os til vigtige beslutninger, og at vi når frem til nogle bedre løsninger”.

Både ledere og gruppe har rykket sig
Lederne peger på, at de individuelt har fået nye gode værktøjer til den daglige ledelse: ”Jeg har personligt fået større forståelse for, hvordan jeg kan optimere min kommunikation og fået gode værktøjer til gode samtaler”, fortæller Jan. Flere af de andre beskriver, at de har fået større forståelse for, hvordan de kan sætte deres medarbejderes ressourcer bedre i spil for at nå vigtige mål for AKKC, men også værktøjer til, hvordan de kan lede og håndtere forandringssituationer.

Konkret har processen bl.a. resulteret i, at hver leder har udarbejdet en personlig vision for ledelse og defineret ledelsesværdier og mål, som viser den fremtidige retning for god ledelse i AKKC.

Endelig har forløbet gjort, at gruppen på relativ kort tid er rykket nærmere målet om at blive et helstøbt lederteam. De oplever større samhørighed bl.a. fordi de via arbejdet med The Five Behaviors of a Cohesive Team har fået et fælles sprog og en fælles forståelse, som de kan trække på – også i svære situationer: ”Ud fra de nye værktøjer kan vi håndtere endda meget svære ting i gruppen og AKKC”, fortæller Susanne Kabel, der er Pressechef i AKKC.

Resultatet er et stærkere fællesskab i hele AKKC
Nicolaj Holm, som er direktør i AKKC, siger om forløbet: ”Vi er blevet et endnu mere sammentømret ledelsesteam, der har stor tillid til hinanden. Det betyder, at vi kan udfordre hinanden og have forskellige synspunkter, men alligevel nå frem til løsninger, som alle comitter sig til. På langt sigt er jeg overbevist om, at forløbet har givet os det, der skal til for at sikre et stærkt fællesskab med en fælles forståelse af vision, retning, mål og midler – ikke kun i ledergruppen, men i hele AKKC”.