25 ledere fra både private og offentlige virksomheder, såvel små som store, mødte op torsdag den 23. marts, hvor effektfuld a/s inviterede til DiSC®-møde på Aalborg Stadion. Temaet for dagen var, hvordan man kan skabe bedre ledelse, samarbejde og resultater med det anerkendte personprofilværktøj Everything DiSC®.


I løbet af formiddagen blev deltagerne via et dynamisk mix af indlæg og øvelser introduceret til DiSC®, og hvordan værktøjet kan bruges til at skabe både øget selvindsigt og en større forståelse for medarbejdere og kollegaer, samt hvordan det, i kraft af, at man opdager nye sider hos sig selv og andre, giver mulighed for at skabe udvikling og ny energi på arbejdspladsen.

Det siger deltagerne
Mød to af deltagerne og læs om deres udbytte herunder:

”Jeg har fået et godt indblik i, hvordan jeg som leder kan anvende personprofilredskabet Everything DiSC® til at opnå større forståelse for mine medarbejdere og for, hvad der motiverer dem – og hvad der ikke gør! Med mig hjem tager jeg en masse inspiration i forhold til, hvad jeg konkret kan gøre for, at vi får glæde af mine medarbejders potentiale og udvikler arbejdspladsen. DiSC® er et spændende redskab, som helt sikkert kan komme til at skabe værdi hos både ledere, vores medarbejdere og arbejdspladsen som helhed”.

Lone Borg
Business Manager, Business Aalborg

”Jeg har med stor fornøjelse deltaget i effektfulds breakfast meeting om Everything DiSC®. Vi fik en hurtig og overskuelig indføring i de enkelte personprofiler, som indgår i DiSC®, og det har givet mig rigtig god inspiration til mit videre arbejde med at udvikle min ledergruppe. Breakfast meeting som forum er meget velegnet til den hurtige introduktion til et specifikt emne.”


Svend Erik Pedersen
Stadsingeniør, Aalborg Kommune