Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en vigtig del af den løbende dialog om kompetencer og personlig udvikling, som finder sted mellem leder og medarbejder. MUS giver dig – og medarbejderen – rum til at tænke kompetenceudvikling i forhold til virksomhedens opgaver samtidig med, at samtalen giver mulighed for at åbne op for mere private forhold. Vi har samlet et par gode råd til, hvordan du forbereder, afvikler og følger op på MUS.

mus

Råd 1: Før MUS

  • Orienter dig i virksomhedens strategi, særligt den del, der vedrører din afdeling.
  • Sæt dig godt ind i den enkelte medarbejders aktuelle arbejds- og livssituation. Hvilke opgaver varetager medarbejderen? Hvad er medarbejderens styrker og udviklingspotentialer? Hvilke ambitioner har medarbejderen – og hvordan matcher det virksomhedens opgaver? Det er også oplagt at bruge MUS på at komme ind på mere private emner som fx work-life-balance, trivsel mv.
  • Giv medarbejderen et brief i forhold til samtalen, så han/hun også kan forberede sig. Måske har I en fast spørgeramme for MUS i virksomheden, som du kan bede medarbejderen udfylde inden samtalen.
  • Lav en struktur for samtalen og definer, hvilket resultat du ønsker at opnå (er målet fx bedre trivsel, coaching/sparring, øget performance eller karriereplanlægning?) og hvad der skal til, for at du sammen med medarbejderen opnår dette.

effektfuld jobliv® – medarbejder- og talentudvikling for nøglepersoner
Det siger andre om effektfuld jobliv®

Råd 2: Under MUS

  • Gør det klart for medarbejderen, hvilket resultat du ønsker at opnå med samtalen, og hvad der skal til, for at I opnår dette.
  • Husk, at lade medarbejderen tale. Som leder skal du primært lytte til din medarbejder og sætte dig ind i hans/hendes situation, behov og ønsker.
  • Sørg for både at give positiv og konstruktiv feedback, så medarbejderen har noget at arbejde videre med efter samtalen.
  • Vær åben overfor medarbejderens forslag og ønsker, så medarbejderen føler sig mødt – også selvom alle ønsker måske ikke er lige realistiske.

Styrk din personlige kommunikation

Råd 3: Efter MUS

  • Sæt god tid af til, at du kan evaluere. Overvej, om samtalen fik en god slutning med nogle konkrete mål og planer eller om der evt. er brug for en opfølgning.
  • Overvej også, om medarbejderen kom nok til orde, om du formåede at lytte aktivt og om der var balance mellem MUS-skema og spontaniteten i samtalen. Skemaet må aldrig blive så styrende, at der ikke er plads til at forfølge nye veje undervejs i samtalen. På den måde kan du også bruge MUS til at definere nogle personlige forbedringspotentialer.

effektfuld ledelse® – individuel ledertræning for personaleledere
Det siger andre om effektfuld ledelse®

Kontakt os
effektfuld a/s har siden 2003 hjulpet både ledere og virksomheder med at udarbejde værktøjer til MUS. Ligeledes har vi ofte samarbejdet med virksomheder om at klæde deres ledere på til at afholde MUS – se case med FMC/Cheminova. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.