Kommunikation er en uomgængelig del af vores arbejdsliv, men også kilden til konflikter, misforståelser og ineffektivt samarbejde. Derfor bør du som leder bruge tid på at kigge din kommunikation efter i sømmene – og spare tid og ressourcer.

Du befinder dig som leder i et spændingsfelt, hvor du på den ene side skal agere inddragende og motiverende, og på den anden side udvise handlekraft og træffe endegyldige beslutninger.

Det er afgørende, at du er i stand til at navigere i dette paradoks for at bedrive god ledelse og sikre at du, i kraft af din funktion, er i stand til at opretholde følgeskab og samtidigt nå i mål med virksomhedens strategi. Derfor skal du have kompetencer til at kommunikere effektivt og med gennemslagskraft.

Læs også vores artikel ‘Hvad er din personlige strategi i 2016?’ 

Care Group Leader

Husk at inddrage og anerkende
Mennesket er et socialt væsen, som behøver accept, inddragelse og ros. Derfor er det vigtigt, at du formår at inddrage dine medarbejdere og anerkende deres indsatser. Hvis du blot uddelegerer opgaver og ikke inddrager medarbejderne i dine beslutninger, kan det være en medvirkende årsag til, at medarbejderne ikke kender mål eller retning. Det sænker både effektivitet og samarbejde, og er en af de væsentligste årsager til mistrivsel, stress og utryghed.

Lær at kommunikere assertivt
Som leder er du nødt til at sætte dig igennem i kraft af din position, og det kan skabe et paradoks for dig – både i kraft af din rolle som leder og som menneske. Du skal kunne navigere i et krydsfelt med mange interesser. På den ene side møder du fastsatte mål og krav, samtidig med at medarbejdernes individuelle forventninger om inddragelse, indflydelse og behov for ansvar skal tilgodeses.

Det er derfor vigtigt, at du tilegner dig kompetencer til at kommunikere assertivt. Det vil sige, at du lærer at udtrykke dig gennem følelser og behov, men samtidig er i stand til at nå igennem med dine budskaber.

Hvis du ydermere er i stand til at målrette din kommunikation i forhold til forskellige typer af mennesker, har du gode forudsætninger for at kunne skabe effektfuld kommunikation. Dvs. at du kan kommunikere med gennemslagskraft – uden at virke intimiderende eller dikterende.

Kontakt os
Hvis du er interesseret i at udvikle din ledelseskommunikation, så kan trin 4 i effektfuld ledelse® være en vej. Her får du gennem et struktureret forløb en række praksisnære værktøjer til at styrke din kommunikation. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

>Få mere inspiration.