Snart går dine medarbejdere på ferie på skift og i en eller måske to måneder kører jeres afdeling derfor i et lavt gear. Men i stedet for at være irriteret over ferietiden, kan du vende den til rent faktisk at blive en tid, der styrker din afdelings performance.

1) Ferie er nødvendigt!
Selvom du har glade medarbejdere, der trives i deres job, har de også behov for at koble af fra arbejdet og i en tid skifte skrivebord og kollegaer ud med strand og familie. Det er naturligt, at din afdelings performance falder i ferietiden, men husk at anskue det som et middel til at nå jeres mål resten af året.

2) Skab overblik over feriekalenderen
Det er vigtigt, at du har styr på, hvem af dine medarbejdere, der er på ferie hvornår, så du ikke unødigt sender mails eller foretager opkald til dem midt i deres ferietid. Det indikerer, at du ikke engagerer dig i dem.

Tjek, om der er en anden kollega på arbejde, som du i stedet kan kontakte. Er det ikke tilfældet, må du, hvis det bliver tvingende nødvendigt, indlede din mail eller dit opkald med ’Jeg er klar over, at du har ferie, men…’.

3) Ankerkend medarbejdernes indsats
Det er en god idé, at du giver de medarbejdere, der holder hjulene kørende, mens kollegaerne er på ferie, ekstra anerkendelse. Det kan både være ved at tale direkte om, hvor glad du er for, at de gør en indsats her i ferietiden eller ved fx at dele is ud.

4) Brug ferietiden på det, du ikke når i hverdagen
I ferietiden går alt langsommere, og der vil ofte opstå nogle tomrum eller ventepauser i løbet af din arbejdsdag. Brug tiden med omhu. Prøv fx at snakke med dine medarbejdere om, hvordan de har det, hvilke ønsker og mål de har for næste halvår mv. På den måde styrker du deres motivation.

5) Sørg for en rolig opstart efter ferien
Lad være med at uddele nye store opgaver eller planlægge lange møder i de første dage efter, at dine medarbejdere vender tilbage fra ferie. Du skal give dem plads og tid til at genskabe overblikket og tømme indbakken.

6) Engager dig
Det er vigtigt, at du sørger for at få spurgt ind til medarbejdernes ferie, når de kommer tilbage. Det sender et signal om, at du er interesseret i dine medarbejdere – også uden for jobbet!

Kontakt os
Hvis du har behov for at udvikle og styrke dit lederskab, så er effektfuld ledelse® noget for dig. Her kommer du til, gennem en struktureret proces, at arbejde med blandt andet din ledelsesstil, personaleledelse og ledelsesstrategier. Kontakt os på tlf. +45 2068 2061 eller skriv til info@effektfuld.dk, hvis du vil vide mere.

>Bliv en leder i balance 
>Styrk din personlige kommunikation