Mikkel Karmisholt

2021-04-25T14:16:00+02:00

Ib Andersen

Mikkel Karmisholt valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig i jobbet som beregner hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S, herunder at blive bedre til at lede og uddelegere.

MIKKEL KARMISHOLT

Mikkel Karmisholt

Beregner
Ib Andersen VVS A/S

Jeg valgte effektfuld jobliv®, fordi forløbet er praksisorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg så det som en styrke, at forløbet er en vekselvirkning mellem sparringer, teori og handling i praksis – alt sammen med afsæt i egne aktuelle udfordringer.

Jeg har lært mig selv meget bedre at kende og er blevet mere bevidst om hvordan, andre oplever mig. Jeg er også blevet bedre til at analysere og forstå andre, og kan dermed bedre lede og uddelegere opgaver. Jeg er også blevet opmærksom på at lytte mere end at tale.

Resultatet er, at jeg i dag er bedre rustet til at kunne lede medarbejdere samt vigtigst at kunne skabe tryghed ud fra den enkeltes behov. At jeg har fået større fokus på medarbejdernes forskelligheder og behov, vil på sigt styrke virksomheden”.

Mikkel Karmisholt2021-04-25T14:16:00+02:00

ALLAN KLØJGAARD

2021-04-25T14:18:33+02:00

Ib Andersen

Allan Kløjgård valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig fagligt og personligt i jobbet som projektleder hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S.

ALLAN KLØJGAARD

ALLAN KLØJGAARD

Project Manager
Ib Andersen VVS A/S

”Jeg havde brug for at udvikle mig både fagligt og personligt i mit job som projektleder, bl.a. ville jeg gerne blive bedre til at kommunikere i øjenhøjde med både kollegaer og samarbejdspartnere for at styrke samarbejdet.

Valget faldt bl.a. på effektfuld jobliv®, fordi det tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhed og dermed kunne tilpasses netop mine behov.

Jeg har fået stort udbytte af forløbet, både på et personligt og praktisk plan. Jeg har fået værktøjer til at løse opgaver mere effektivt og på sigt højne kvalitetsniveauet i det udførte arbejde. Jeg har fået redskaber til at analysere kollegaer og samarbejdspartners ageren, som kan bruges til at kommunikere og samarbejde mere effektivt”.

ALLAN KLØJGAARD2021-04-25T14:18:33+02:00

Lasse Frimand Jensen

2018-08-23T22:07:30+02:00

International House North Denmark, som er en del af Business Aalborg, er en af de offentlige organisationer, der har valgt at bruge effektfuld jobliv® til medarbejer- og karriereudvikling.

LASSE FRIMAND JENSEN

Project manager
International House North Denmark 

”Jeg har gennemført effektfuld jobliv® og har været rigtig glad for forløbet, herunder min spar­ringspartner. Jeg har fået konkrete værktøjer til mit daglige arbejde og er blev mere bevidst om, hvordan jeg skal agere som leder, og hvordan jeg skal gøre mit arbejdsliv mere effektfuldt. Herudover er jeg blevet mere bevidst om mig selv og mine samarbejdsrelationer. Forløbet har vist sig utrolig nyttigt i min hverdag, og jeg kan varmt anbe­fale effektfuld jobliv® til andre!”.