Mikkel Karmisholt

2021-04-25T14:16:00+02:00

Ib Andersen

Mikkel Karmisholt valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig i jobbet som beregner hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S, herunder at blive bedre til at lede og uddelegere.

MIKKEL KARMISHOLT

Mikkel Karmisholt

Beregner
Ib Andersen VVS A/S

Jeg valgte effektfuld jobliv®, fordi forløbet er praksisorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Jeg så det som en styrke, at forløbet er en vekselvirkning mellem sparringer, teori og handling i praksis – alt sammen med afsæt i egne aktuelle udfordringer.

Jeg har lært mig selv meget bedre at kende og er blevet mere bevidst om hvordan, andre oplever mig. Jeg er også blevet bedre til at analysere og forstå andre, og kan dermed bedre lede og uddelegere opgaver. Jeg er også blevet opmærksom på at lytte mere end at tale.

Resultatet er, at jeg i dag er bedre rustet til at kunne lede medarbejdere samt vigtigst at kunne skabe tryghed ud fra den enkeltes behov. At jeg har fået større fokus på medarbejdernes forskelligheder og behov, vil på sigt styrke virksomheden”.

Mikkel Karmisholt2021-04-25T14:16:00+02:00

ALLAN KLØJGAARD

2021-04-25T14:18:33+02:00

Ib Andersen

Allan Kløjgård valgte effektfuld jobliv® for at udvikle sig fagligt og personligt i jobbet som projektleder hos virksomheden Ib Andersen VVS A/S.

ALLAN KLØJGAARD

ALLAN KLØJGAARD

Project Manager
Ib Andersen VVS A/S

”Jeg havde brug for at udvikle mig både fagligt og personligt i mit job som projektleder, bl.a. ville jeg gerne blive bedre til at kommunikere i øjenhøjde med både kollegaer og samarbejdspartnere for at styrke samarbejdet.

Valget faldt bl.a. på effektfuld jobliv®, fordi det tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og virksomhed og dermed kunne tilpasses netop mine behov.

Jeg har fået stort udbytte af forløbet, både på et personligt og praktisk plan. Jeg har fået værktøjer til at løse opgaver mere effektivt og på sigt højne kvalitetsniveauet i det udførte arbejde. Jeg har fået redskaber til at analysere kollegaer og samarbejdspartners ageren, som kan bruges til at kommunikere og samarbejde mere effektivt”.

ALLAN KLØJGAARD2021-04-25T14:18:33+02:00

Lasse Frimand Jensen

2018-08-23T22:07:30+02:00

International House North Denmark, som er en del af Business Aalborg, er en af de offentlige organisationer, der har valgt at bruge effektfuld jobliv® til medarbejer- og karriereudvikling.

LASSE FRIMAND JENSEN

Project manager
International House North Denmark 

”Jeg har gennemført effektfuld jobliv® og har været rigtig glad for forløbet, herunder min spar­ringspartner. Jeg har fået konkrete værktøjer til mit daglige arbejde og er blev mere bevidst om, hvordan jeg skal agere som leder, og hvordan jeg skal gøre mit arbejdsliv mere effektfuldt. Herudover er jeg blevet mere bevidst om mig selv og mine samarbejdsrelationer. Forløbet har vist sig utrolig nyttigt i min hverdag, og jeg kan varmt anbe­fale effektfuld jobliv® til andre!”.

Lasse Frimand Jensen2018-08-23T22:07:30+02:00

Lone Wolfgang

2017-04-17T09:09:02+02:00

Waoo

Waoo! har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling, herunder til udvikling af nøglepersoner.

LONE WOLFGANG DUELUND

HR & administrationschef
Waoo!

“I Waoo! har vi haft stor glæde af samarbejdet med effektfuld a/s. Vi har sammen med effektfuld udviklet stærke kompetencer hos de medarbejdere, som har deltaget i sparringsforløbene. Derudover tror vi på, at det er godt for den enkelte at have mulighed for at drøfte dagligdagens udfordringer med én uden for huset. Vi har med stor succes brugt effektfulds sparringsforløb og en stor fordel er, at de strækker sig over en længere periode og er meget praksisnær i sin tilgang”.

Lone Wolfgang2017-04-17T09:09:02+02:00

Maja Barner

2017-04-17T09:09:02+02:00

Telenor

Telenor har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling.

MAJA BARNER RAABERG HVAM

Projektleder
Telenor

“effektfuld jobliv® tog udgangspunkt i mine udfordringer samtidig med at jeg fulgte et foruddefineret program. Kombinationen betød, at jeg kunne få hjælp til mine udfordringer, samtidig med, at jeg fik nye værktøjer til prioritering og planlægning. Forløbets længde var perfekt i forhold til at afprøve værktøjerne samtidig med, at det ikke belastede min dagligdag, men i stedet optimerede min måde at arbejde på. Indbygget i forløbet var muligheden for at kontakte min coach mellem sparringerne, hvilket jeg gjorde flittigt brug af. Jeg er kommet ud på den anden side som en mere erfaren og selvsikker projektleder”.

Maja Barner2017-04-17T09:09:02+02:00

Christian Bech Larsen

2017-04-17T09:09:02+02:00

FMC/Cheminova har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling samt talentudvikling.

CHRISTIAN BECH LARSEN

Christian Bech Larsen

Business Coordinator
FMC/Cheminova

”Efter en periode med for mange opgaver og for lidt struktur gennemgik jeg forløbet effektfuld jobliv®. Jeg blev herigennem mere bevidst om, hvad jeg gerne vil have ud af både mit jobliv, men også privatliv. Min sparringspartner var god til både at lytte og udfordre mig. I forløbet har min sparringspartner af og til ændret på dagens program for at få snakket om aktuelle udfordringer. Jo mere vi fik arbejdet med, hvilken persontype jeg var, jo mere forståelse fik jeg samtidig for mine kolleger og andre omkring mig og begyndte at forstå, hvorfor de handlede anderledes. Jeg vil til hver en tid anbefale andre at tage forløbet effektfuld jobliv®, da det har givet mig en masse, som jeg kan bruge fremover”.

Christian Bech Larsen2017-04-17T09:09:02+02:00

Marie-Louise Witthoeft

2018-06-15T09:58:23+02:00

Aalborg Zoo

Aalborg Zoo har anvendt effektfuld jobliv® til individuel medarbejderudvikling. 

MARIE-LOUISE WITTHOEFT

HR- og administrationsmedarbejder
Aalborg Zoo

“Jeg har været igennem forløbet effektfuld jobliv® efter en periode med manglende struktur og for mange bolde i luften. Min sparringspartner har givet mig en masse gode redskaber, som hjælper mig med at sætte struktur på hverdagen, skabe overblik, sige fra og se tingene fra et andet perspektiv. Min sparringspartner har også været super god til at møde mig, hvor jeg er, og forløbet har givet mig både ro, tyngde og bedre work/life-balance”.

Marie-Louise Witthoeft2018-06-15T09:58:23+02:00

Lene Lykke Christensen

2017-04-17T09:09:02+02:00

Waoo

Lene Lykke Christensen er en af de af de medarbejdere hos Waoo!, der har anvendt effektfuld jobliv® til kompetenceudvikling.

LENE LYKKE CHRISTENSEN

Controller
Waoo!

“Jeg blev tilbudt forløbet effektfuld jobliv® efter at have haft udfordringer med strukturering, stramme deadlines og alt for meget om ørerne. Allerede efter første møde med min sparringspartner Pia Nielsen blev jeg klar over, at jeg via forløbet kunne få de redskaber, jeg skulle bruge for at genskabe overblikket over mine opgaver, mig selv og min arbejdsdag. Pia har en naturlig tilgang til mennesker og er enorm tillidsfuld, hvilket har været det vigtigste i vores samspil. Jeg har fået fyldt værktøjskassen op med blandt andet gode redskaber til strukturering af opgaver og kommunikation med min omverden. Jeg har også lært rigtig meget om mig selv – hvorfor jeg reagerer som jeg gør, og hvad jeg selv kan gøre for at få det bedste ud af forskellige situationer”.

Lene Lykke Christensen