En ny struktur i Ældreplejen i Thisted Kommune førte til etablering af et nyt lederteam. effektfuld a/s har i den forbindelse trænet lederne i, hvordan de kan skabe et velfungerende og effektivt team.

ANNETTE JENSEN & LONE SAABY

Leder af Plejecentre Midt & leder af plejehjemmet Kristianslyst
Thisted Kommune

“Vi har fået et overblik over, hvilke kompetencer vi har i teamet, og hvordan vi bringer dem i spil. Vi er også blevet bevidste om, at vi kan – og hvordan vi kan – udnytte, at vi ser verden forskelligt – i stedet for at lade os begrænse af det! Endelig har vi fået indblik i, hvilke kompetencer vi godt kunne bruge flere af i teamet, og som vi derfor skal have opmærksomhed på i vores arbejde. 

Større indsigt hos det enkelte teammedlem betyder også, at vi bidrager mere autentisk og kan indgå i konstruktive drøftelser renset for forsvarsmekanismer, automatiske mønstre mm. Det er noget, der er befordrende for teamet. 

Forløbet har også skabt værdi for vores medarbejdere og beboere. Når vi i ledelsesteamet er mere bevidste om egne styrker og begrænsninger, har vi dels mulighed for at gøre medarbejderne mere bevidste om deres adfærd, og dels mulighed for at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejder. Begge dele noget, der er positivt for leder-medarbejdersamarbejdet og som også smitter af på medarbejdernes relation og løsninger til beboerne på plejehjemmene”.