2020-08-31T19:36:15+02:00

AKKC logo

Aalborg Kongres og Kultur Center havde behov for at få skabt en fælles retning for AKKC og et tværgående samarbejde i organisationen. Gennem knap et år gennemgik de 6 ledere i lederteamet derfor et udviklingsforløb bestående af dels fælles temadage med fokus på at skabe et mere sammentømret ledelsesteam, og dels individuelle sparringer med fokus på at styrke den enkelte leder i den daglige ledelsesopgave i AKKC.

NIKOLAJ HOLM

Direktør
AKKC

”Vi er blevet et endnu mere sammentømret ledelsesteam, der har stor tillid til hinanden. Det betyder, at vi kan udfordre hinanden og have forskellige synspunkter, men alligevel nå frem til løsninger, som alle comitter sig til. På langt sigt er jeg overbevist om, at forløbet har givet os det, der skal til for at sikre et stærkt fællesskab med en fælles forståelse af vision, retning, mål og midler – ikke kun i ledergruppen, men i hele AKKC”.

LÆS HELE ARTIKLEN

2020-08-31T19:36:15+02:00

Allan Busk

2020-02-13T22:49:56+01:00

3F

Ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Ledergruppen fra 3F Aalborg – bestående af 12 ledere – har gennemgået et skræddersyet lederudviklingsforløb under overskriften ”Effektfuld Ledelse: flere opgaver – ét hold”.

ALLAN BUSK

Formand
3F Aalborg

Forløbet med effektfuld a/s har været godt og med de nye værktøjer, er vi bedre rustet til at sikre en god arbejdsplads. Vi har altid sat mange skibe i søen, men ikke været gode nok til at gøre tingene færdige. I forløbet har vi arbejdet med at holde fokus på kerneopgaven og prioritere ud fra det, hvilket har gjort en forskel. Bl.a. har vi indført at bruge handlingsplaner, så vi skriver de aftaler ned, vi indgår. Dvs. som mål med deadlines, handlinger og ansvarshavende.

I forløbet har vi arbejdet med værktøjet ’De 5 adfærdsmønstre’, og selvom vi i forvejen synes, at vi havde det godt sammen, så har arbejdet med modellen i den grad styrket vores tillid til hinanden, og vi er blevet rigtig gode til at få ”svesken på disken” og få diskuteret vigtige emner, så alle på den baggrund kan comitte sig til de beslutninger, vi træffer. Vi er nu en mere sammentømret ledelsesgruppe, og har også fået et tættere samarbejde med vores forskellige udvalg.

Forløbet har også givet os værktøjer til bedre og mere effektiv kommunikation til gavn for både ledergruppen og vores medarbejdere, ligesom det, at vi har fået lavet en ny og effektiv mødestruktur, har vakt begejstring i hele organisationen.

Vi føler os klædt på til at sikre en god prioritering, arbejdsglæde, begejstring og motivation af medarbejderne, så vi sammen kan skabe et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat i 3F Aalborg, og hvor tilfredse medarbejdere bliver en vigtig nøgle til at sikre et højt medlemstal i 3F fremadrettet.

Ambitionen og ønsket med et fælles lederudviklingsforløb i 3F Aalborg var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et bliver koblet til ledelsesgerningen. Det er vi nået i mål med”.

LÆS HELE CASEN

Allan Busk2020-02-13T22:49:56+01:00

Thisted Kommune organisationsudviklingsforløb

2018-06-11T12:46:51+02:00

En ny struktur i Ældreplejen i Thisted Kommune førte til etablering af et nyt lederteam. effektfuld a/s har i den forbindelse trænet lederne i, hvordan de kan skabe et velfungerende og effektivt team.

ANNETTE JENSEN & LONE SAABY

Leder af Plejecentre Midt & leder af plejehjemmet Kristianslyst
Thisted Kommune

“Vi har fået et overblik over, hvilke kompetencer vi har i teamet, og hvordan vi bringer dem i spil. Vi er også blevet bevidste om, at vi kan – og hvordan vi kan – udnytte, at vi ser verden forskelligt – i stedet for at lade os begrænse af det! Endelig har vi fået indblik i, hvilke kompetencer vi godt kunne bruge flere af i teamet, og som vi derfor skal have opmærksomhed på i vores arbejde. 

Større indsigt hos det enkelte teammedlem betyder også, at vi bidrager mere autentisk og kan indgå i konstruktive drøftelser renset for forsvarsmekanismer, automatiske mønstre mm. Det er noget, der er befordrende for teamet. 

Forløbet har også skabt værdi for vores medarbejdere og beboere. Når vi i ledelsesteamet er mere bevidste om egne styrker og begrænsninger, har vi dels mulighed for at gøre medarbejderne mere bevidste om deres adfærd, og dels mulighed for at tilpasse ledelsesstilen til den enkelte medarbejder. Begge dele noget, der er positivt for leder-medarbejdersamarbejdet og som også smitter af på medarbejdernes relation og løsninger til beboerne på plejehjemmene”.

Thisted Kommune organisationsudviklingsforløb2018-06-11T12:46:51+02:00

Ole Zinck organisationsudviklingsforløb

2019-08-21T13:24:17+02:00

FMC/Cheminova har gennem årene anvendt effektfuld a/s til at gennemføre gruppeforløb i personlig effektivitet for mere end 100 medarbejdere. 

OLE ZINCK

Ole Zinck

HR Manager
FMC/Cheminova

”FMC/Cheminova har gennem tiden haft mere end 100 ledere og medarbejdere gennem forløbet i personlig effektivitet. Forløbet har givet en ny værktøjskasse og et fælles sprog, som de efterfølgende har kunne trække direkte på i deres daglige arbejde. Det har resulteret i både mere effektive og målrettede ledere og medarbejdere, samt bidraget til større overskud og arbejdsglæde i dagligdagen. Vi kan derfor varmt anbefale forløbet til andre.” 

Ole Zinck organisationsudviklingsforløb2019-08-21T13:24:17+02:00

Susanne Solskov

2018-06-11T12:48:12+02:00

Aalborg Zoo har bl.a. anvendt effektfuld a/s til at gennemføre et afdelingsforløb med fokus på personlig effektivitet. Forløbet bestod af 2 dages workshop, hvor deltagerne fik lavet en personlig effektivitetsprofil, oplæg om teorier og værktøjer samt træning i praksis. 

SUSANNE SOLSKOV

Marketingansvarlig
Aalborg Zoo

“Jeg har fået en værktøjskasse, som jeg kan gribe til, når opgavebunken er ved at eksplodere. Det er en længere indsats at ændre vaner, men jeg er via de 2 dage blevet klædt på til at etablere nye vaner, som vil give mig mere overblik, overskud, arbejdsglæde og tid til at fokusere på de opgaver, der skaber størst værdi ”.

Susanne Solskov2018-06-11T12:48:12+02:00
Go to Top