Heidi er blevet en bedre leder

2020-03-10T11:16:40+01:00

Heidi har været leder siden 2015. Hun valgte i 2019 at gennemføre effektfuld ledelse®.

Heidi Jensen

Heidi Jensen, Plant Controller, FMC/Cheminova


Jeg valgte effektfuld ledelse® fordi jeg havde brug for et praksisnært lederudviklingsforløb, der tog udgangspunkt i mig og min verden. Jeg var ikke interesseret i højtflyvende ledelsesteorier, som jeg selv skulle ud og omsætte til virkelighed efterfølgende.

Forløbet har givet mig værktøjer til både selvledelse og personaleledelse. Personligt har det hjulpet mig med at få struktur på mine opgaver, herunder hvordan jeg skal prioritere. Jeg er også blevet mere bevidst om mine kompetencer, præferencer og udviklingspotentialer, og har dermed fået et stærkt fundament, hvorfra jeg kan arbejde videre med min udvikling som leder. Ift. personaleledelse har jeg bl.a. fået værktøjer til, hvordan jeg bedst muligt leder mine medarbejdere – med øje for deres forskellige præferencer og persontyper – og hvordan jeg kan lede vores team bedst muligt. 

FMCJeg oplever, at jeg er blevet en leder med mere overskud, bl.a. fordi jeg er blevet skarp på min indbakke, opgaver og prioriteringer. Jeg arbejder nu struktureret med at lede min afdeling og mine medarbejdere med fokus på trivsel og work life balance 

Alt i alt en meget lærerig proces med mange ’aha oplevelser’ undervejs”.
Heidi er blevet en bedre leder2020-03-10T11:16:40+01:00

3F Aalborg har fået et mere velfungerende ledelsesteam

2020-02-13T22:47:49+01:00

Ledere løser deres opgaver bedst, når de er en del af et godt ledelsesteam. Ledergruppen fra 3F Aalborg – bestående af 12 ledere – har i 2019/2020 gennemgået et skræddersyet lederudviklingsforløb under overskriften ”Effektfuld Ledelse: flere opgaver – ét hold” i samarbejde med effektfuld a/s.

Seminar

Den 21. januar 2020 blev forløbet afsluttet med, at ledergruppen fortalte medarbejderne om deres udbytte, samt hvad de vil arbejde videre med i de enkelte afdelinger.

Ønsket var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et blev koblet til ledelsesgerningen. Derudover var et ønske at skabe arbejdsglæde og begejstring, for at sikre et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat, og hvor tilfredse medarbejdere er nøglen til at sikre et højt medlemsantal i 3F.

Sådan gjorde vi
Forløbet var bygget op omkring det internationalt anerkendte teamværktøj De 5 adfærdsmønstre i et velfungerende team, som hjælper teams med at blive mere sammenhængende og levere bedre resultater, samt udvalgte ledelsesværktøjer fra effektfuld ledelse®. I forløbet var et centralt tema også, hvordan man både som team og som individ lærer at balancere i krydsfeltet af modsatrettede krav, forventninger og interesser, som er en stor del af dagligdagen i 3F.

Det siger Allan Busk, formand i 3F Aalborg om forløbet:

”Forløbet med effektfuld a/s har været godt og med de nye værktøjer, er vi bedre rustet til at sikre en god arbejdsplads. Vi har altid sat mange skibe i søen, men ikke været gode nok til at gøre tingene færdige. I forløbet har vi arbejdet med at holde fokus på kerneopgaven og prioritere ud fra det, hvilket har gjort en forskel. Bl.a. har vi indført at bruge handlingsplaner, så vi skriver de aftaler ned, vi indgår. Dvs. som mål med deadlines, handlinger og ansvarshavende.

I forløbet har vi arbejdet med værktøjet ’De 5 adfærdsmønstre’, og selvom vi i forvejen synes, at vi havde det godt sammen, så har arbejdet med modellen i den grad styrket vores tillid til hinanden, og vi er blevet rigtig gode til at få ”svesken på disken” og få diskuteret vigtige emner, så alle på den baggrund kan comitte sig til de beslutninger, vi træffer. Vi er nu en mere sammentømret ledelsesgruppe, og har også fået et tættere samarbejde med vores forskellige udvalg.

Forløbet har også givet os værktøjer til bedre og mere effektiv kommunikation til gavn for både ledergruppen og vores medarbejdere, ligesom det, at vi har fået lavet en ny og effektiv mødestruktur, har vakt begejstring i hele organisationen.

Vi føler os klædt på til at sikre en god prioritering, arbejdsglæde, begejstring og motivation af medarbejderne, så vi sammen kan skabe et miljø og en kultur, hvor det fortsat er attraktivt at være ansat i 3F Aalborg, og hvor tilfredse medarbejdere bliver en vigtig nøgle til at sikre et højt medlemstal i 3F fremadrettet.

Ambitionen og ønsket med et fælles lederudviklingsforløb i 3F Aalborg var at skabe et sammentømret ledelsesteam, hvor 3F-DNA’et bliver koblet til ledelsesgerningen. Det er vi nået i mål med”.
3F Aalborg har fået et mere velfungerende ledelsesteam2020-02-13T22:47:49+01:00

HEIDI ER BLEVET EN BEDRE LEDER

2020-03-10T15:04:38+01:00

Heidi har været leder siden 2015. Hun valgte i 2019 at gennemføre effektfuld ledelse®. 

HEIDI JENSEN

Heidi Jensen

Plant Controller
FMC/Cheminova

Jeg valgte effektfuld ledelse® fordi jeg havde brug for et praksisnært lederudviklingsforløb, der tog udgangspunkt i mig og min verden. Jeg var ikke interesseret i højtflyvende ledelsesteorier, som jeg selv skulle ud og omsætte til virkelighed efterfølgende.

Forløbet har givet mig værktøjer til både selvledelse og personaleledelse. Personligt har det hjulpet mig med at få struktur på mine opgaver, herunder hvordan jeg skal prioritere. Jeg er også blevet mere bevidst om mine kompetencer, præferencer og udviklingspotentialer, og har dermed fået et stærkt fundament, hvorfra jeg kan arbejde videre med min udvikling som leder. Ift. personaleledelse har jeg bl.a. fået værktøjer til, hvordan jeg bedst muligt leder mine medarbejdere – med øje for deres forskellige præferencer og persontyper – og hvordan jeg kan lede vores team bedst muligt. 

Jeg oplever, at jeg er blevet en leder med mere overskud, bl.a. fordi jeg er blevet skarp på min indbakke, opgaver og prioriteringer. Jeg arbejder nu struktureret med at lede min afdeling og mine medarbejdere med fokus på trivsel og work life balance.  

Alt i alt en meget lærerig proces med mange ’aha oplevelser’ undervejs”.
HEIDI ER BLEVET EN BEDRE LEDER2020-03-10T15:04:38+01:00

En tillidskultur er en vinderkultur

2020-01-06T10:05:28+01:00

Enhver organisation har en kerneopgave, som den er sat i verden for at løse, og tillid i organisationen er en forudsætning for at skabe et godt samarbejde om opgaven. Tilliden er værdifuld, men kræver tid og hårdt arbejde at udvikle. Se mere i videoen nedenfor eller læs det efterfølgende indlæg, hvor vi giver et bud på hvilke handlinger, der kan være med til at opbygge en tillidskultur i din organisation.

Håndtryk
I medierne er der meget kritik af, at særligt ansatte i offentlige organisationer bruger meget tid på at registrere udførelsen af deres opgaver, men det er en udfordring, der også findes i private virksomheder. Formålet er bl.a. at kontrollere og dokumentere, at medarbejderne passer deres arbejde. Men det ville være bedre, at der er større tillid til, at medarbejderne udfører deres arbejde, så de kan fokusere på kerneopgaven og det, der skaber værdi.

Tillid er en forudsætning for at løse kerneopgaven

Enhver organisation er sat i verden for at løse en kerneopgave. Det er kerneopgaven, som medarbejderne – med udgangspunkt i deres forskellige fagligheder – i fællesskab arbejder sammen om at løse. Tillid er en forudsætning for at skabe et godt samarbejde – om fx at løse kerneopgaven. Tillid handler om tillid mellem ledere og medarbejdere, tillid kollegerne i mellem, tillid til kunderne – og den anden vej.

Tillid skaber værdi

Tillid er ikke alene en forudsætning for godt samarbejde, men også attraktiv at opnå, fordi den højner kvaliteten af arbejdet, øger engagementet, sænker medarbejderudskiftningen og danner grobund for langvarige relationer til kunder og andre interessenter.

Hvordan skaber vi en tillidskultur?

Tillid er ikke noget, vi kan pålægge andre at have til os. Tillid er noget, der bliver udviklet over tid og på baggrund af erfaringer. Ledere og medarbejdere skal hver dag året rundt agere tillidsskabende, og det er netop gennem adfærd og handlinger, at der opstår en tillidskultur. Følgende handlinger og adfærd kan bl.a. bidrage til at skabe en tillidskultur:…der er ikke nogle skjulte agendaer – hverken hos ledelsen eller medarbejderne.
…man stoler på, at alle vil organisationen det bedste.
…ledelsen stoler på, at medarbejderne udfører deres arbejde, og at kvaliteten er i orden.
…medarbejderne stoler på ledelsen, herunder deres ord og beslutninger.
…man gør, hvad man siger – ’Walk the talk’. Både internt, men også ift. kunder og andre interessenter.
…man udnytter ikke huller i organisationens systemer eller andres svage sider.
…man tager hensyn til hinanden og respekterer hinandens forskelligheder.

Det handler om det vi gør sammen – I tillid til hinanden. Godt nytår!
effektfuld a/s

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en vindende tillidskultur i din organisation? effektfuld a/s har mange års erfaring med at rådgive, udvikle og optimere både offentlige og private organisationer. Kontakt ledelseskonsulent Pia Nielsen på tlf. +45 20 68 20 61 eller pn@effektfuld.dk.

En tillidskultur er en vinderkultur2020-01-06T10:05:28+01:00

Conni blev endnu stærkere til at lede sit team via effektfuld ledelse®

2019-08-19T21:14:03+02:00

Conni Jensen, Business Unit Director hos Norriq, har gennemgået lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® for bl.a. at få nye værktøjer til at lede sit team. Læs hvilken forskel forløbet har gjort for både Conni og hendes team.

Conni Jensen

Conni Jensen, Business Unit Director, Norriq

Som en del af lederudviklingsforløbet effektfuld ledelse® har du fået nye værktøjer til/perspektiver på teamledelse. Hvilke har været de vigtigste for dig?
”Jeg har fået meget ud af effektfuld ledelse®. Det praksisorienterede forløb har resulteret i, at jeg efter flere års ledergerning har fået en masse nye ledelsesværktøjer. I Norriq arbejder vi i teams på tværs af organisationen og jeg har bl.a. fået nye perspektiver på, hvordan det er hensigtsmæssigt at sammensætte teams. Fx skal jeg have øje for både medarbejderens kompetence og personlighed.

NORRIQ

Jeg er også blevet bevidst om, at det er vigtigt, at teamet har et ’fælles sprog’ at tale ud fra i hverdagen. Det gør det nemmere at snakke om både styrker og svagheder i teamet, herunder vores indbyrdes forskelligheder. Det ’fælles sprog’ har jeg bl.a. fået via personprofilværktøjet Everything Disc® samt et teamanalyseværktøj, som indgår i effektfuld ledelse®”.

Hvilken betydning vil det fremover få for dig som leder, at du har fået nye perspektiver på og værktøjer til teamledelse?
”I en hverdag med løbende forandringer hjælper team-værktøjerne mig med at forstå både den enkelte medarbejder og det samlede team. Som leder er jeg blevet mere bevidst om, hvordan jeg kan understøtte mit team frem mod de resultater, vi gerne vil opnå samtidig med, at jeg har fokus på medarbejdernes udvikling og trivsel”.

Og hvilken forskel vil det fremover få for dit team?
”At jeg er blevet mere bevidst om vigtigheden af min egen rolle i forhold til mit team og de indbyrdes roller i teamet har medført endnu større klarhed omkring, hvad vores mål er, og hvordan vi sammen når dem. Resultatet er, at vi er blevet bedre til at spille hinanden gode. Samlet set har jeg via effektfuld ledelse® fået rusket op i gamle vaner, og er kommet ud på den anden side med en ro og indsigt, der har rustet mig til at møde de muligheder og forandringer, omverdenen byder”.

Conni blev endnu stærkere til at lede sit team via effektfuld ledelse®2019-08-19T21:14:03+02:00

Kom godt i gang som ny leder

2019-08-13T08:13:28+02:00

Der er mange, der er interesseret i, at du kommer godt i gang som ny leder. Dig selv, fordi du gerne vil udfolde dig i lederrollen. Medarbejderne, fordi de har brug for en, der kan vise vejen frem. Og virksomheden, fordi den har behov for kompetente ledere, der kan lede virksomheden i den rigtige retning.

Kom godt i gang som ny leder

Som leder har du en central rolle, og derfor er det også vigtigt, at folk omkring dig støtter dig som ny leder. Men ligeså vigtigt er det, at du selv er afklaret med ledelsesrollen. Hvad vil du stå for? Hvor vil du hen? Og hvordan vil du komme derhen?

Er du godt i gang som ny leder?
Ved hjælp af nedenstående tjekliste, kan du danne dig et første billede af, om du er godt i gang som ny leder. Svar spontant og som du mener det er – frem for hvordan du ønsker, at det skal være. Du kan også udfylde skemaet sammen med din nærmeste leder. Skemaet kan du bruge som afsæt for en dialog om hvilke kompetencer, du måske har brug for at udvikle, for at mestre din nye rolle som leder.

Tjekliste
Vurder på en skala fra 1-3 i hvor høj grad du oplever, at du er godt i gang som ny leder indenfor de 3 centrale områder: Personligt lederskab, personaleledelse og strategier. Brug skalaen således:
1 = uenig
2 = hverken eller
3 = enig

Personligt lederskab

 1. Jeg kender mine personlige styrker og svagheder.
 2. Jeg ved, hvad jeg vil stå for som leder. Dvs. hvad der er mine værdier og idealer.
 3. Jeg har formuleret en vision for ledelse.

Personaleledelse

 1. Mine medarbejdere ved, hvad jeg forventer af dem.
 2. Medarbejderne ved, hvordan de skal udvikle sig for at klare nuværende og fremtidige krav.
 3. Jeg ved, hvad der motiverer hver enkelt medarbejder.
 4. Jeg sørger for, at medarbejderne løbende får feedback på deres præstationer.
 5. Jeg sikrer, at processer og arbejdsgange er hensigtsmæssige.
 6. Jeg sikrer, at beslutninger på ledelsesniveau bliver omsat til handling i medarbejdernes hverdag.
 7. Jeg har kommunikeret mine planer, så medarbejdere ved, hvor fokus er.

Ledelsesstrategier

 1. Jeg kender virksomhedens mål.
 2. Jeg kender virksomheden, dvs. at jeg har et godt indblik i kunder, konkurrenter, produkter, økonomi, medarbejdere, ledere osv.
 3. Jeg ved, hvordan jeg skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.
 4. Jeg ved, hvordan mine medarbejdere hver især skal bidrage til at realisere virksomhedens mål.

Vil du styrke dine lederkompetencer?
Hvis antallet af områder, hvor du scorer 1, er højt eller der er kerneområder, hvor du synes, at scoren er for lav, er du velkommen til at tage fat i Pia Nielsen for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive klædt på til lederrollen. Pia har gennem årene gennemført flere hundrede lederudviklingsforløb, bl.a. med udgangspunkt i effektfuld ledelse®. effektfuld ledelse® fokuserer på din udvikling som leder og giver dig viden og værktøjer inden for personligt lederskab, personaleledelse og ledelsesstrategier.

Kom godt i gang som ny leder2019-08-13T08:13:28+02:00

2 trin til, hvordan du skaber fælles fodslag i dit team

2019-08-13T08:16:23+02:00

Hvis du vil skabe et velfungerende team er det en god idé, at teamet formulerer et fælles værdigrundlag for samarbejdet. Hvad er vigtigt for det enkelte teammedlem? Hvilke værdier skal ligge til grund for teamet? Og hvordan ser værdierne ud i praksis? Med et fælles værdigrundlag har teammedlemmerne et udgangspunkt for, hvordan de skal tilgå hinanden og opgaverne i teamet. 

Tjekliste

Ét teammedlem synes det er vigtigt, at møderne starter på det præcist aftalte tidspunkt. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. Ét medlem synes det er afgørende, at deadlines overholdes. Et andet medlem synes det er mindre vigtigt. De to medlemmer har også forskellige forventninger til ambitionsniveau, arbejdsform og hvad der er god opførsel i teamet. Ofte ser vi eksempler på, at teams er splittet ift. deres forventninger til samarbejdet i teamet.

Derfor er det en god idé, at du som teamleder, sammen med medlemmerne, udarbejder et fælles værdigrundlag for samarbejdet i teamet. Nedenfor får du 2 værktøjer til, hvordan du kan gribe den proces an.

Trin 1: Afdæk den eksisterende samarbejdskultur
Bed alle medlemmerne om at forholde sig til den eksisterende samarbejdskultur inden i mødes, så I har et fælles udgangspunkt, når I skal formuleres jeres værdier. Du kan fx fremsende medlemmerne følgende spørgsmål:

 1. Hvilke værdier er vigtige for dig ift. samarbejdet i teamet?
 2. Hvilke værdier oplever du evt. allerede eksisterer i teamet (også selvom de måske ikke er eksplicitte eller nedskrevet)?
 3. Hvilke værdier ville du ønske, at I havde i teamet?

Når I mødes kan du bede medlemmerne om at dele deres opfattelser af hvilke værdier, de hver især ser som vigtige samt hvilke værdier, de allerede oplever i teamet (pkt. 1+ 2). Tal gerne om forskellene, da det ofte er dem, der skaber frustrationer. Snak også om hvilke af de eksisterende værdier, I ønsker at beholde (pkt. 2).

Trin 2: Udarbejd et værdigrundlag for samarbejdet i teamet
I har nu afdækket eksisterende samarbejdskultur og er klar til at formulere et sæt værdier, der skal gælde fremover. Hold jer gerne til få værdier, da værdierne så er nemmere at huske. Værdier kan fx være ‘Tillid’, ‘Fleksibilitet’, ‘Gensidig respekt’ osv.

Du kan bede alle medlemmer formulere et par værdier individuelt på post-its med udgangspunkt i det, de allerede har formuleret forud for mødet (jf. trin 1, pkt. 3). Derefter kan alle medlemmer hænge deres post-its op på en væg og præsentere værdierne for hinanden. De værdier, der går igen flest gange kan være dem, I udpeger som teamets fælles værdier. Husk også at medtag de uskrevne værdier, som i under trin 1 blev enige om, at I ønsker at beholde.

For hver værdi er det en god idé, at I efterfølgende formulerer 2-3 eksempler på, hvordan værdien ser ud i praksis. Dvs. eksempler på konkrete handlinger, som understøtter værdien. Dermed sikrer I, at alle i teamet har samme forståelse af de fælles værdier og I undgår, at værdierne bliver tomme ord uden handling.

Vil du vide mere?
Kontakt Pia Nielsen hvis du vil vide mere om, hvordan du kan udvikle og styrke dit team.

2 trin til, hvordan du skaber fælles fodslag i dit team2019-08-13T08:16:23+02:00

Nytårshilsen fra effektfuld

2018-12-31T11:38:00+01:00

effektfuld a/s ønsker dig et rigtig godt nytår og vi har i den forbindelse – traditionen tro – lavet en lille nytårshilsen, der kan hjælpe dig godt fra start i 2019!

Årsskiftet er en god anledning til at stoppe op og reflektere over året, der er gået. Er der noget, du som leder eller medarbejder med fordel kan stoppe med at gøre? Er der noget, du bør skrue op for/gøre mere af? Og sidst men ikke mindst, er der noget nyt, du skal i gang med at gøre?

Nytårshilsen fra effektfuld2018-12-31T11:38:00+01:00

Godt nytår & årets mest læste!

2018-12-19T14:33:59+01:00

I dette indlæg gentrykker vi nogle af 2018’s mest populære emner og opdeler dem i interesseområder, så det er nemt for dig at læse dét, du finder mest interessant. Vil du vide lidt mere om, hvordan det går i effektfuld, finder du en kort update nedenfor.

Velkommen til nye kunder og samarbejdspartnere
Vi har i 2018 budt velkommen til nye kunder og samarbejdspartnere. Blandt andet har vi oplevet stor interesse for effektfuld ledelse® fra ledere i både det private og offentlige, som har ønsket at blive endnu dygtigere. Du kan møde nogle af dem her.

Stor interesse for breakfast meetings
I 2018 har vi også inviteret til en række breakfast meetings. I marts greb fx 60 ledere muligheden for at blive introduceret til forskellige profilværktøjer på én dag, da vi i samarbejde med Wiley, som står bag flere internationalt anerkendte profilværktøjer, inviterede til Everything DiSC® og Five Behaviors Showcase. I september trak vi også fuldt hus, da vi introducerede 5 ledelsesværktøjer fra effektfuld ledelse® til 5 KOLDE FRA KASSEN.

Vi støtter mennesker, som har det svært
Socialt ansvar har også i det forgangne år været et fokuspunkt for os. Vi har løbende støttet projekter, som hjælper mennesker, der har det svært. I 2018 er vi blandt andet blevet erhvervspartner hos Gestus Nord.

Det tegner godt for 2019. Lad os tage hul på det sammen. Godt nytår!

…Og her kommer så et lille tilbageblik nogle af de mest populære emner i året, der gik:

Medarbejderkortet som udviklingsværktøj
Få et værktøj til at udøve situations- og personbestemt ledelse!

Større gennemslagskraft og selvindsigt med DiSC®
Læs hvad Tommy fra TARGIT fik ud af at arbejde med DiSC®

6 nøgler til teamudvikling
Få 6 nøgler til effektfuld teamudvikling

Hjælp hinanden til en god ferie
Gør det nemmere for hinanden at gå på ferie – og komme tilbage igen!

Ferie uden stress
5 råd til hvordan du holder ferie uden stress og dårlig samvittighed

Godt nytår & årets mest læste!2018-12-19T14:33:59+01:00

Medarbejderkortet som udviklingsværktøj

2018-08-06T20:06:43+02:00

Mennesker er forskellige og skal derfor ledes forskelligt. Ledelsesopgaven løses altså bedre, hvis du er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen, herunder hvor din medarbejder er viden- og motivationsmæssigt ift. den forestående opgave. Medarbejderkortet er et værktøj, som kan understøtte dig i at udøve situations- og personbestemt ledelse.

Forskellighed

Du har som de fleste ledere sandsynligvis en foretrukket ledelsesstil. Din lederstil er bestemt af din adfærd, og din adfærd kan du få belyst via en DISC® personprofilanalyse.Everything DiSC®

Ifølge teorien om situationsbestemt ledelse kan du løse ledelsesopgaven bedre, hvis du er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen og medarbejderen. Det kræver, at du har forståelse for medarbejderens faglige kompetence og engagement ift. den forestående opgave og at du har indsigt i medarbejderens personlige præferencer. Præferencerne kan belyses ved hjælp af en DISC® personprofilanalyse.

De 4 ledelsesstile
Hersey og Blanchard opstiller en model med 4 ledelsesformer. Meningen er, at du vælger den ledelsesform, der passer bedst i den pågældende situation. På den måde kan du optimere dels din egen funktion som leder og dels medarbejderens indsats. Situationsbestemt ledelse kræver altså fleksibilitet: Du skal forstå at læse den enkelte medarbejder, og du skal kunne følge den udvikling, medarbejderen gennemlever.

Instruerende lederstil

 • Opstiller målene
 • Strukturerer arbejdsopgaverne
 • Formulerer konkrete problemstillinger
 • Kontrollerer opgavernes løsning

Trænende lederstil

 • Uddyber og forklarer handleplaner og argumenter for de opsatte mål
 • Stiller spørgsmål og udveksler information
 • Anerkender arbejdsindsats
 • Resumerer, opsummerer og overbeviser
 • Tillader en stigende tovejskommunikation

Støttende lederstil

 • Definerer opgaverne sammen med medarbejderen
 • Analyserer og opnår enighed
 • Støtter og giver anerkendelse
 • Er åben for at udveksle synspunkter og ansporer til dialog

Delegerende lederstil

 • Lytter aktivt
 • Viser åbenhed og opmærksomhed
 • Viser høj grad af tillid
 • Indhenter oplysninger

Medarbejderkortet
På baggrund af din viden om de 4 ledelsesstile, din viden om din egen ledelsesstil og adfærd samt din indsigt i din medarbejders personlige præferencer er der skabt grundlag for, at du kan lave et medarbejderkort som hjælper dig til, hvordan du kan lede den enkelte medarbejder. Medarbejderkortet består af en række refleksionsspørgsmål, hvor du forholder dig til den enkelte medarbejder. Kortet indgår som et af værktøjerne i effektfuld ledelse®. 

Medarbejderkortet som udviklingsværktøj
Du kan bruge medarbejderkortet til at overveje følgende:

 • Har du en foretrukken ledelsesstil – hvilken? Og har dine medarbejdere en foretrukken stil – hvilken?
 • Hvordan kan du med fordel tilpasse din ledelsesstil til de enkelte medarbejdere?